Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot - Äitiyden Ihme
 

Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot

Sosiaalisemotionaalisten taitojen kehittyminen on tärkeää, jotta lapsi kasvaa terveellä ja tasapainoisella tavalla.
Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Olet varmasti kuullut emotionaalisen kasvatuksen tärkeydestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Tämänkaltaisen kasvatuksen pääasiallinen tavoite on maksimoida sosiaalisemotionaalisten taitojen kehittyminen ja omaksuminen. Nämä taidot ovat elintärkeitä lapsen kasvun ja sosiaalisten suhteiden kannalta. Tässä artikkelissa pohdimme tarkemmin, mistä lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot koostuvat.

“Emotionaalinen älykkyys kehittyy lapsen ensimmäisten vuosien aikana. Kaikki vuorovaikutus lapsen ja vanhempien, opettajien ja muiden ihmisten välillä kantaa emotionaalisia viestejä.”

– Daniel Goleman

Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot

Rafael Bisquerra Alzina ja Nuria Pérez Escoda ovat kirjailijoita ja tutkijoita, joiden mukaan lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot voidaan määritellä seuraavasti: “Ne ovat kokoelma tietoa, kapasiteettia, taitoja ja asenteita, jotka ovat välttämättömiä emotionaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen, ilmaisuun ja säätelyyn.”

Tämän tiedoista, taidoista ja asenteista koostuvan joukon kehityksessä voidaan korostaa seuraavia tekijöitä:

 • Yksilön tunteiden ja käyttäytymisen tunnistaminen ja säätely
 • Omien persoonallisuuden piirteiden tunnistaminen
 • Muiden ihmisten tunteiden ja näkökulmien tunnistaminen ja ymmärtäminen
 • Työskentely ja vaivannäkö omien tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Muiden ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen
 • Positiivisen kommunikaation ylläpitäminen
 • Ihmisten välisten konfliktien estäminen, käsitteleminen ja ratkaiseminen rakentavalla tavalla
 • Eettisten ja kansalaisoikeudellisten arvojen pohjalta toimiminen
 • Vastuullisten päätösten tekeminen
 • Muiden ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen
Sosiaalisemotionaaliset taidot ovat tärkeitä lapsen terveen kasvun kannalta

Sosiaalisemotionaalisten taitojen luokittelu

Emotionaalinen itsetietoisuus

Emotionaalinen itsetietoisuus tarkoittaa yksilön tietoisuutta omista ja muiden tunteista sekä niiden ymmärtämistä ja tunnistamista. Emotionaalinen itsetietoisuus viittaa lisäksi kykyyn ymmärtää kunkin tilanteen emotionaalista ympäristöä.

“Itsetietoisuus on askel emotionaaliseen älykkyyteen.”

– Daniel Goleman

Emotionaalinen säätely

Emotionaalinen säätely sisältää tunteiden käsittelyn, hallinnan, ilmaisun ja kohtaamisen oikealla tavalla. On otettava huomioon, että emotionaalisella tilalla on suuri vaikutus ihmisen kognitioon ja käyttäytymiseen.

“Kun on kyse tunteiden hallinnasta, on kyse ahdistavien ja lamauttavien tunteiden hallinnasta. Tunteiden tunteminen rikastuttaa. Sinä tarvitset intohimon tunteita.”

– Daniel Goleman

Emotionaalinen autonomia

Emotionaalinen autonomia viittaa erilaisten itsensä hallintaan liittyvien piirteiden ja elementtien kehitykseen.

 • Hyvä itsetunto
 • Positiivinen asenne elämässä
 • Vastuullisuus
 • Sosiaalisten normien kriittinen pohdinta
 • Emotionaalinen itsetehokkuus
 • Sinnikkyys

“Mieltä ja tunteita ei voida erottaa toisistaan; tunteet, ajattelu ja oppiminen ovat aina yhteydessä toisiinsa.”

– Eric Jensen

Sosiaalinen tietoisuus

Sosiaalinen tietoisuus eli ihmisten välinen älykkyys tarkoittaa kykyä ymmärtää muiden ihmisten aikomuksia, haluja ja motivaatiota, pystyen samalla luomaan terveitä ihmissuhteita. Tehokkaalla ja positiivisella kommunikoinnilla on tässä osansa, kuten myös kunnioituksen, empatian, prososiaalisen asenteen, itsevarmuuden ja yhteistyökyvyn osoittamisella.

Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot

“Sosiaaliset aivot ovat luonnollisessa tilassa keskustellessamme toisten ihmisten kanssa kasvokkain. Aivot poimivat tietoja, joita ne tarvitsevat siinä hetkessä. Ne lukevat äänen prosodiaa, tunteita ja nonverbaalisia vihjeitä.”

– Daniel Goleman

Elämäntaidot ja vastuullisten päätösten tekeminen

Nämä taidot ovat välttämättömiä, jotta ihminen voi kohdata arjen tyydyttävällä tavalla. Näiden taitojen ansiosta hän pystyy järjestämään elämänsä tasapainoisella tavalla ja kokemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia subjektiivisesti.

 • Tavoitteiden asettaminen
 • Päätösten tekeminen ja vastuullisuuden omaksuminen
 • Tuen ja avun pyytäminen tarvittaessa
 • Omien ja muiden velvollisuuksien ja oikeuksien tunnistaminen ja kunnioittaminen

“Ihminen, jolla on hyvin kehittyneet sosiaalisemotionaaliset taidot, on todennäköisemmin tyytyväinen elämäänsä ja hallitsee mielen tavat, jotka vahvistavat omaa tuotteliaisuutta. Ihminen, joka ei pysty hallitsemaan emotionaalista puoltaan, käy sisäisiä kamppailuja, jotka sabotoivat kykyä työhön keskittymiseen ja kirkkaaseen mieleen.”

– Daniel Goleman

Vaikka sosiaalisemotionaalisten taitojen maksimointi onkin tärkeää jo lapsuudessa, on myös ymmärrettävä, että niiden omaksumiseksi lapsen täytyy olla riittävän kypsä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82. doi: 10.5944/educxx1.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.