5 keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja - Äitiyden Ihme
 

5 keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja

5 keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja
Leticia María Fernández Gutiérrez

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi Leticia María Fernández Gutiérrez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Olet varmasti kuullut puhuttavan sosiaalisista taidoista ja niiden tärkeästä roolista lapsen kehityksessä. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä olla ja työskennellä muiden kanssa, ottaa toiset huomioon ja tehdä kompromisseja. Alta löydät viisi keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja ja auttaa häntä oppimaan suhtautumaan ympäröivään maailmaan.

Sosiaaliset taidot eivät periydy, vaan jokaisen ihmisen täytyy opetella ne itse. Ne kehittyvät kasvatuksen, mallioppimisen, kokemusten ja palautteen perusteella sekä kotona että muissa sosiaalisissa piireissä. Sosiaaliset taidot kehittyvät läpi ihmisen elämän sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Nämä taidot ovat tärkeitä, sillä ne lähentävät ihmisiä. Olemme sosiaalisia eläimiä, ja yhteydenpito muiden ihmisten kanssa auttaa meitä tuntemaan olevamme osa ryhmää.

Eri tyyppiset sosiaaliset taidot

5 keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja

Sosiaaliset taidot voidaan luokitella sen mukaan mitä resursseja ihminen tarvitsee niiden käyttämiseksi. Yksinkertaiset sosiaaliset taidot vaativat vähemmän resursseja kuin monimutkaiset taidot, joten niitä on helpompi oppia. Ne myös toimivat perustana monimutkaisemmille sosiaalisille taidoille.

Sosiaalisia taitoja on erilaisia, mutta tänään ryhmittelemme ne suhteellisen laajoiksi kategorioiksi:

 1. Itseluottamus. Tähän sisältyvät itsetunto ja itsehillintä. Nämä ovat on tärkeitä tekijöitä, jotka auttavat lasta uskomaan omiin kykyihinsä ja kontrolloimaan käytöstään ja tunteitaan.
 2. Viestintä. Tähän sisältyy määrätietoisyys ja vakuuttavuus, joka näkyy kykynä puolustaa omaa mielipidettä varmasti ja ilman aggressiivisuutta. Samoin siihen kuuluvat taito keskustella, eli kuunnella ja reagoida, sekä suostuttelu, joka kuvaa kykyä puhua tavalla, joka vaikuttaa muihin.
 3. Yhteys. Tähän kuuluvat empatia, ymmärrys sekä omien ja muiden tunteiden hallinta. Sillä tarkoitetaan myös läsnäoloa, joka viittaa siihen, miten saamme muut tuntemaan.
5 keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja

5 keinoa, joiden avulla kehittää lapsen sosiaalisia taitoja

 • Opeta tunteita. Auta lasta nimeämään tunteet. Anna hänen nähdä sinun tunteesi ja tee hänelle näin helpommaksi hänen omien tunteidensa tunnistaminen. Kyky tunnistaa, ymmärtää ja hallita tunteita auttaa lasta oppimaan empatiaa ja auttamaan muita.
 • Edistä sosiaalista vuorovaikutusta. Lapsi tarvitsee erilaisia sosiaalisia ympäristöjä, joissa hän saa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tue häntä, jotta hän saa itseluottamusta tehdä niin.
 • Tunnista ja tunnusta saavutukset. Se, että lapsi tietää sinun tukevan häntä ja olevan ylpeä hänestä, saa hänet uskomaan itseensä. Kun lapsi tekee jotain, mitä et hyväksy, kerro se hänelle sellaisella tavalla, että hän ymmärtää, että kritisoit toimintaa, et häntä itseään.
 • Rohkaise lasta ryhmätoimintaan. Tämä opettaa hänelle yhteistyötä ja ongelmien ratkaisemista yhdessä muiden kanssa.
 • Edistä riippumattomuutta. Autonomia on taito, jonka lapsi saavuttaa vanhempiensa ansiosta. Hän oppii, että on olemassa asioita, jotka voi ja pitää suorittaa yksin. Tämä auttaa rakentamaan hänen itsetuntoaan.

Mitä asioita tulee välttää?

Älä huolehdi liikaa siitä, onko lapsesi oikealla tiellä vai ei. Hän oppii kyllä luonnollisesti olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Sinun tehtäväsi on mahdollistaa tällaiset vuorovaikutustilanteet ja auttaa lasta, jos hän ei tiedä miten toimia. Älä suojele lasta liikaa. Elämä on täynnä konflikteja, ongelmia ja monimutkaisia tunteita, jotka jokaisen meistä on opittava kohtaamaan. Auta lasta nimeämään tunteensa ja löytämään mahdolliset ratkaisut ongelmiin. Kunnioita lasta. Hän ansaitsee tulla rakastetuksi sellaisena kuin on.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Lacunza, A. B., & de González, N. C. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en humanidades, 12(23), 159-182.
 • Monjas, M. I. (2000) Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) para niños y niñas en edad escolar Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Es- pecial CEPE
 • Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social.Barcelona: Paidos
 • Valencia, L. I., & López, G. C. H. (2010). El desempeño en habilidades sociales en niños, de dos y tres años de edad, y su relación con los estilos de interacción parental. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(3), 1051-1076. https://www.redalyc.org/pdf/2931/293122000007.pdf
 • Vigotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijal- bo

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.