Kuinka käsitellä nenäkästä lasta? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka käsitellä nenäkästä lasta?

Kuinka käsitellä nenäkästä lasta?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

On lapsia, jotka eivät halua antaa muille sananvuoroa, koska he kokevat olevansa itse oikeassa ja että heidän asiansa on tärkein. Nämä lapset eivät kuuntele tai hyväksy nuhteita ja ovat epäkunnioittavia aikuisia ja muita lapsia kohtaan. Tämän tyyppistä nenäkästä lasta voi olla hyvin vaikea hallita ja hänen kanssaan saattaa olla hankala tulla toimeen.

Nenäkkyys johtuu siitä, että lapsen käytöstä ja asennetta ei ole korjattu oikeaan aikaan. Lapsen ollessa nuori, hänen nokkelia ja älykkäitä vastauksiaan pidetään usein hauskoina, ja vanhemmat saattavat jopa olla ylpeitä hänen tavastaan puhua. On kuitenkin tärkeää tunnistaa tämän tyyppinen toiminta ja ohjata lasta positiiviseen käytökseen.

Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa isä kertoo lapselle, että tämä on tehnyt tietyn asian väärin. Sen sijaan, että lapsi hyväksyisi virheensä ja siitä saamansa palautteen, hän vastaa nenäkkäästi huomauttamalla isänsä tekemästä virheestä. Tällainen kommentti voi vaikuttaa vanhemmasta hauskalta ja sukkelalta, mutta mikäli hän ei korjaa lapsen käytöstä, lapsi ei opi empatiakykyä, eikä omien virheiden ja sopimattoman käytöksen tunnistamista, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

On tavallista, että lapsi testaa rajojaan ja kokeilee, kuinka pitkälle hän voi viedä käytöksensä ennen kuin vanhemmat alkavat torua häntä. Tämä on täysin normaalia, ja on vanhempien tehtävä varmistaa, että lapsi oppii rajat ja sen mikä on hyväksyttävää käytöstä.

Kuinka käsitellä nenäkästä lasta?

Vinkkejä nenäkkyyden ehkäisemiseen

On tavallista, että vanhemmat eivät puutu välittömästi lapsen huonoon käytökseen, mikä johtaa usein siihen, että asiaan ei puututa lainkaan. Paras tapa on käsitellä asia välittömästi, mutta mikäli näin ei ole tehty, kannattaa lapsen kanssa keskustella tilanteesta empaattisella otteella jälkikäteen. Tarkoitus on oppia lapsen kanssa ja etsiä parhaita tapoja toimia erilaisissa tilanteissa.

Seuraavat neljä perustavanlaatuista ohjetta kannattaa ottaa huomioon lasta kasvatettaessa:

  • Muiden kunnioittaminen. Lasta täytyy opettaa kunnioittamaan paitsi aikuisia, myös kaikkia muitakin ihmisiä. Vanhemmat ansaitsevat lapsen kunnioituksen, ja heidän sanojansa on toteltava.
  • Johdonmukaisuus. Vanhempien on tärkeää varmistaa, että heidän tekonsa ja sanansa eivät ole ristiriidassa keskenään. Vanhempi menettää uskottavuutensa lapsen silmissä sanomalla yhtä ja tekemällä toista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä esikuvia, joiden esimerkistä lapsi oppii.
  • Lapsen mielipiteen huomioiminen. Lapsen mielipidettä kannattaa kysyä erilaisissa tilanteissa. Näin lapsi oppii paitsi, että hänen mielipiteensä on vanhemmille tärkeä, myös sen, että hän saa kertoa mielipiteensä tietyissä tilanteissa ja tietyissä ei.
  • Hyvien käytöstapojen opettaminen. Eri ihmiset kohtaavat ja kokevat eri tilanteet eri tavoin, mutta on tärkeää, että vanhemmat noudattavat heidän arvojaan vastaavaa käyttäytymismallia ja opettavat sen seuraamisen myös lapselle.
Kuinka käsitellä nenäkästä lasta?

Kuinka käsitellä nenäkästä lasta?

Vanhemmat voivat hyödyntää alla esitettyjä vinkkejä harhauttaakseen lapsen ajatukset tilanteessa, jossa lapsi käyttäytyy huonosti esimerkiksi vastaamalla asiaan ei-toivotulla tavalla. Näitä vinkkejä ei kuitenkaan kannata käyttää jatkuvasti, sillä lapsi oppii ne nopeasti, jolloin ne menettävät tehonsa.

  • Lapsen yllättäminen. Jos lapsi käyttäytyy ei-toivotulla tavalla, hänen ajatuksensa voi saada kääntymään toiseen asiaan esimerkiksi kutittamalla tai jekuttamalla häntä.
  • Aiheen vaihtaminen. Tämä voi tarkoittaa puheenaiheen tai esimerkiksi leikin yhtäkkistä vaihtamista.
  • Yllättävä ääni tai ele. Kun lapsi yllätetään esimerkiksi odottamattomalla äänellä, hän siirtää ajatuksensa päällä olleesta tilanteesta ääneen, minkä jälkeen hänet on helpompi ohjata positiivisempaan käytökseen.
  • Rajattu määrä vaihtoehtoja. Kun lapsi haluaa jotain, hänelle voidaan antaa kaksi aikuiselle sopivaa vaihtoehtoa. Näin lapsi tuntee saavuttaneensa haluamansa, aikuisen kuitenkin kontrolloidessa tilannetta.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Audrey, R. (1999). ¡No seas impertinente!: Un programa en cuatro fases para poner fin al mal comportamiento de sus hijos. Siglo XXI.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.