Kuinka antaa oppilaalle enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka antaa oppilaalle enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta?

On tärkeää antaa oppilaille enemmän heidän omaan koulutukseensa liittyvää vastuuta.
Kuinka antaa oppilaalle enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta?
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kun oppilaalle annetaan enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta, hän on autonomisempi oman koulunkäyntinsä suhteen. Autonomialla viittaamme oppilaan kykyyn olla vastuussa omasta oppimisprosessistaan.

Oppimisen autonomia on tietoista ja tarkoituksellista. Autonomian avulla oppilas tekee itseään koskevia päätöksiä, mitä tulee oppimiseen, osallistumiseen ja koulutukseen liittyvään vastuun ottamiseen.

Tekemällä yhteistyötä opettajan kanssa, esimerkiksi oppilaan seuraavat taidot kehittyvät:

  • Sisällön valitseminen
  • Kouluaineiden jaksottaminen
  • Kyky suunnitella kursseja
  • Itsearviointi

Kun oppilas saa enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta, hänestä tulee vastaanottavaisempi informaatiolle. Hän on myös aktiivisempi osa oppimis- ja opetusprosessia. Kun oppilaalle sallitaan se, että hän on enemmän mukana päätösten teossa ja opintojensa tiettyjen osien hallitsemisessa, hän saa hyviä työkaluja menestyäkseen

Jotkut opettajat ja professorit saattavat ajatella, että oppilaalle vastuun antaminen tämän koulutuksesta on riskialtista. Fakta on kuitenkin se, että vastuu omasta oppimisesta tekee oppilaan vastaanottavaisemmaksi uuden oppimiselle. Oppilas on myös motivoituneempi uusille haasteille. Tässä artikkelissa kerromme, mitä opettaja voi tehdä antaakseen oppilaille enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta.

Kun oppilas saa enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta, on hän vastaanottavaisempi uuden oppimiselle

Kuinka antaa oppilaalle enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta?

Eri tapoja hallita oppilaan ymmärtämistä

Arviointia koulutuksessa tutkijaan jatkuvasti. Tutkimusten tulokset ovat yhä selkeämpiä sen suhteen, että oppilaiden perinteiset arviointimenetelmät tulisi heittää romukoppaan. On siis suuri tarve muokata ja päivittää arviointimenetelmiä.

Asiantuntijat esimerkiksi suosittelevat monivalintakysymysten esittämistäLisäksi olisi hyvä, jos oppilaat voisivat valita kahden tai useamman kysymyksen väliltä. Muuttamalla oppilaiden arviointitapaa muuttuu oppilaiden kouluaineiden ymmärtäminen helpommaksi ja miellyttävämmäksi.

Joustavammat tehtävät

Kotitehtäviä koskeva keskustelu jatkuu edelleen. On hyvin yleistä, että kaikenikäiset oppilaat valittavat liiallisesta kotitehtävämäärästä. Eräs tapa vähentää näitä valituksia sekä oppilaiden stressiä, on sallia oppilaan valita useista kotitehtävävaihtoehdoista. Tällä tavoin oppilas saa itse valita, mitä haluaa, sekä olla autonomisempi ja vastuullisempi oppimisestaan.

Voit esimerkiksi antaa oppilaille kotitehtäväpaperin kieliharjoituksista. Paperin sisältämästä 15:sta tehtävästä oppilas voi valita tehtäväkseen 10 tehtävää. Historian oppiaineessa sen sijaan voit tarjota useita aihealueita, joista oppilas voi itse valita, mistä aiheesta kirjoittaa esseet. Matematiikassa oppilas voi valita tehtäväkseen puolet tarjotuista tehtävistä. Näin tekemällä, voi oppilaan koko asenne kotitehtäviä kohtaan muuttua merkittävästi. 

Personoitu sisältö ja oppiaine

Usein opettaja antaa oppilaalle tehtäväksi lukea kirja, jotta oppilas saisi syvemmän ymmärryksen opetettavasta aiheesta. Yksi hyvä idea on tarjota lapselle lista aihetta koskevista kirjoista, joista hän voi itse valita, minkä kirjan niistä lukee. 

Ajatus tämän taustalla on luoda oppilaalle personalisoidumpaa oppimissisältöä sekä maksimoida oppilaan autonomiaa.

Kun oppilaalla on enemmän vastuuta oppimisestaan, on hän aktiivisempi ja osallistuvampi oppimisprosessissa

Henkilökohtaiset tavoitteet

Tämä on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota jokaisen lukukauden alussa. Keskustele oppilaiden kanssa ja selvittäkää yhdessä, mitkä ovat koko luokan tavoitteet tulevalle lukukaudelle. Kysy myös, mitä odotuksia oppilailla on.

Tulet huomaamaan, että oppilailla on laaja skaala erilaisia tavoitteita, yksinkertaisista monimutkaisempiin. Saat myös selville, että osa oppilaista on todella kiinnostunut oppimisesta. Jotkut oppilaat saattavat kertoa, mitä he haluavat tehdä koulun jälkeen, kun taas toiset oppilaat voivat olla passiivisempia.

Kaikki tämä tieto on kuitenkin mielenkiintoista ja tärkeässä roolissa tuntien suunnittelun kannalta, oppiaineen käsittelyssä, kotitehtävien suunnittelussa sekä oppituntien sisällön etsimisessä. Se auttaa myös oppilaita ottamaan vastuuta omista saavutuksistaan.

Kouluttajan arviointi

Opettajat ja professorit arvioivat jatkuvasti oppilaitaan. Mutta jotta oppilas saisi enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta, sinun tulisi antaa myös oppilaiden arvioida sinua itseään. Joten aina välillä on tärkeää antaa oppilaiden arvioida opettajaa yhdessä oppilaiden kanssa luodulla tavalla.

Tämä saa oppilaan tuntemaan, että kuuntelet häntä. Oppilas tietää, että hänellä on oma ääni, jolla on merkitystä hänen omaa oppimistaan koskevissa asioissa. 

On hyvin tärkeää antaa oppilaille enemmän ja enemmän vastuuta oppimis-ja opettamisprosessissa. Tällä tavoin luot menetelmän, joka on hyödyllinen ja tehokas sekä sinulle että oppilaillesi.

Antamalla oppilaalle enemmän koulutukseen liittyvää vastuuta, tulee sinun muuttaa omaa perspektiiviäsi. Se voi aluksi tuntua vaikealta, mutta ajan myötä sinä ja oppilaasi tulette huomaamaan, kuinka hyödyllistä se onkaan kaikkien kannalta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Kaufman, David. (2003). Applying educational theory in practice.
  • Sanchez, William, and Jane Fried. (1997). Giving voice to students’ narratives: Cultural criticism and education in the helping/service professions. College Teaching.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.