Kannattaisiko opiskelu aloittaa jo alle 3-vuotiaana? - Äitiyden Ihme
 

Kannattaisiko opiskelu aloittaa jo alle 3-vuotiaana?

Kannattaisiko opiskelu aloittaa jo alle 3-vuotiaana?
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 14 joulukuuta, 2020

Opetuksen aloittaminen jo niinkin varhain kuin alle 3-vuotiaana jakaa mielipiteitä. Suomessa esikoulu aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi vuotta, mutta joissain maissa lapsia aletaan opettaa jo huomattavasti tätä aikaisemmin. Monet asiantuntijat ovat todenneet tämän hyödylliseksi vedoten vanhaan sananlaskuun siitä, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa – saman sanotaan siis pätevän opiskelun aloittamiseen hyvin nuorena. Asiantuntijat ovat todenneet, että ennen kolmen vuoden ikää lasten suorituskyky paranee esimerkiksi matematiikan, luonnontieteiden ja kielten oppimisen alueella.

Espanjalainen tutkimus alle 3-vuotiaiden opetuksesta

Espanjan kansallisen opetuksen arvioinnin laitos on tutkinut alle 3-vuotiaiden opetusta ja oppimista. Tutkimus on perustettu lasten kognitiivisen kypsyyden eroihin. 3-vuotiaat lapset ovat tässä mielessä jo kohtalaisen kypsiä, mutta tiedetään, että nuoremmatkin lapset ovat kehittäneet ja sisäistäneet hyvin monimutkaisia oppeja.

Kolmen vuoden iässä lapsen tulisi olla sisäistänyt vähintään yhden kielellisen rakenteen, ja hänen tulisi ymmärtää tilan, ajan ja numeeristen arvojen elementtejä. Tässä iässä lapsi osaa puhua ja hän ymmärtää asioita ja osaa tehdä itsensä ymmärretyksi. Hän osaa syödä itse ja todennäköisesti myös käydä potalla. Päivittäisistä rutiineistaan ja elinympäristöstään riippuen hän saattaa myös tunnistaa muotoja, värejä ja tekstuureja. Tässä mielessä ei siis ole merkittävää eroa 3-vuotiaiden ja kouluikäisten lasten välillä.

Akateemisten tulosten saavuttamiseksi asiantuntijat analysoivat 1.-3. luokkaa käyviä oppilaita, joita oltiin alettu opettaa ennen kolmen vuoden ikää. Tutkimus osoitti, että nämä lapset hyötyivät huomattavasti aikaisesta opetuksen aloituksesta.

Tutkimuksessa arvioitiin myös 28 000 neljäsluokkalaista espanjalaista lasta keskittyen neljään pääalueeseen, eli  matematiikkaan, kieleen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä kansalaisuuteen ja luonteen tuntemukseen. Analyysissa todettiin, että etu oli selkeästi niillä lapsilla, jotka olivat aloittaneet koulunkäynnin jo alle 3-vuotiaina.

Kannattaisiko opiskelu aloittaa jo alle 3-vuotiaana?

Tutkimusten mukaan on hyödyllistä ilmoittaa lapset kouluun jo ennen kolmea ikävuotta. Edellä mainitussa espanjalaisessa tutkimuksessa todettiin selkeästi, että koulun vasta kolmen ikävuoden jälkeen aloittavat lapset olivat altavastaajan asemassa. Niillä, jotka olivat aloittaneet koulun varhaisemmin, oli merkittäviä etuja muihin lapsiin verrattuna. Koulun varhaisen aloittamisen hyödyt keskittyvät matemaattisten ja kielellisten kompetenssien ympärille.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.