Kaksikielisen lapsen kasvattaminen "yksi vanhempi, yksi kieli" -menetelmällä
 

Kaksikielisen lapsen kasvattaminen "yksi vanhempi, yksi kieli" -menetelmällä

"Yksi vanhempi, yksi kieli" -menetelmä on metodi, jossa vanhemmat puhuvat lapsen kanssa kahta eri kieltä. Kerromme tekniikasta lisää tässä artikkelissa.
Kaksikielisen lapsen kasvattaminen "yksi vanhempi, yksi kieli" -menetelmällä
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 04 heinäkuuta, 2019

Etenkin, jos olet etsinyt tietoa kaksikielisen lapsen kasvattamisesta, olet todennäköisesti kuullut OPOL-metodista. Englanninkielinen termi OPOL muodostuu sanoista one parent, one language, eli yksi vanhempi, yksi kieli. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä tarkoittaa kummankin vanhemman kommunikoivan lapsen kanssa eri kielellä. Metodi tarjoaa lapselle mahdollisuuden harjoitella kahta kieltä säännöllisesti ja luonnollisesti, minkä tuloksena hän oppii hyvin nopeasti molemmat kielet.

Kaksikielisen lapsen kasvattaminen

Usein tunnutaan ajattelevan, että monikielisessä kodissa elävästä lapsesta kasvaa automaattisesti kaksi- tai monikielinen, mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Oikeissa olosuhteissa lapsi kyllä oppii molempien vanhempien käyttämät kielet, mutta tätä ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Sanotaan, että lapsen tulisi altistua kielelle vähintään 30 % valveillaoloajastaan, jotta hän kasvaa luonnollisesti kaksikieliseksi. Tämä on vain suuntaa antava sääntö, sillä olosuhteet vaikuttavat asiaan huomattavasti.

Kaksikielisen lapsen kasvattaminen "yksi vanhempi, yksi kieli" -menetelmällä

Lapsen kaksikieliseksi kasvattaminen vaatii vanhemmilta suunnittelua. Vanhempien on sovittava yhteiset tavoitteet ja päätettävä esimerkiksi sellaisista asioista, kuten kuka puhuu mitäkin kieltä, missä tilanteissa käytetään mitä kieltä ja miten sujuvasti lapsen halutaan puhuvan jompaakumpaa tai molempia kieliä.

Kun tavoitteet on asetettu, on molempien vanhempien tärkeää pitää säännöistä kiinni ja toimia johdonmukaisesti. Sen riski, että lapsi puhuu mieluummin maan enemmistökieltä – meidän tapauksessamme suomea – kasvaa, jos vähemmistökieltä puhuva vanhempi käyttää usein enemmistökieltä.

Lapsen kasvattaminen “yksi vanhempi, yksi kieli” -menetelmällä

Osa asiantuntijoista suhtautuu ”yksi vanhempi, yksi kieli” -metodiin varauksella, väittäen, että menetelmä ei toimi, jos lapsi ja vanhempi viettävät harvoin aikaa kahden kesken. Lapsen kaksikielisyyttä hankaloittaa myös se, että perheen vanhemmat puhuvat keskenään yhtä kieltä, joka on maan enemmistökieli. Sama pätee koko perheen yhteisesti käyttämään kieleen.

Metodilla on kuitenkin myös puolustajansa, ja sen avulla on kasvatettu onnistuneesti monia kaksikielisiä lapsia. Alla listaamme muutamia neuvoja, jotka kaksi- tai monikielisen perheen vanhempien on hyvä pitää mielessä.

Hyödynnä videoita ja musiikkia

“Yksi vanhempi, yksi kieli” -menetelmän apuna voidaan hyödyntää videoita, musiikkia ja lapsille suunnattuja ohjelmia, joissa käytetään haluttua kieltä. Näin lapsi oppii tunnistamaan kielen jo pienenä.

Kaksikielisen lapsen kasvattaminen "yksi vanhempi, yksi kieli" -menetelmällä

Käytä molempia kieliä läpi päivän

Vanhempien tulisi altistaa lapsi tasapuolisesti molemmille kielille. Tämä voi luonnollisesti olla haastavaa, kun enemmistö maan asukkaista puhuu tiettyä kieltä. Kuten jo mainitsimme, lapsen tulisi altistua kielelle vähintään 30 % ajasta, jotta hän kasvaa luonnollisesti kaksikieliseksi.

Muista asiayhteyden tärkeys

On tärkeää, että lapsi oppii yhdistämään tietyn ympäristön tai henkilön yhteen kieleen. Näin hänen aivonsa tunnistavat, mihin kieleen on aika keskittyä.

Muista rutiinit

Rutiinit ovat tärkeitä kaksikielisen lapsen kasvattamisessa ja uuden kielen oppimisessa. Lapsen ei tulisi olla kuulematta molempia opeteltavia kieliä yli kahden vuorokauden ajan. Pieni lapsi oppii joka päivä, minkä vuoksi oppimista on tärkeä vahvistaa päivittäisten aktiviteettien ja tehtävien kautta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Diario, El Mundo. (2015). ¿Bilingües? Cómo enseñar otro idioma a los niños sin forzarlos. Diario, El Mundo.
  • Garabaya, Celia. (2016). Método bilingüe Opol para los niños. Tribuna Salamanca.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.