Kaksikielisten lasten kasvattaminen - vinkit ja hyödyt - Äitiyden Ihme
 

Kaksikielisten lasten kasvattaminen - vinkit ja hyödyt

Kaksikielisten lasten kasvattaminen ei ole niin monimutkaista kuin monet uskovat. Vaikka lapsella voi olla vaikeuksia tottua käyttämään kahta kieltä, antaa kaksikielisyys hänelle monia etuja tulevaisuudessa.
Kaksikielisten lasten kasvattaminen - vinkit ja hyödyt
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 13 syyskuuta, 2018

Kaksikielisten lasten kasvattaminen tuo mukanaan omat haasteensa. Aihe herättää kysymyksiä ja jopa huolenaiheita lähinnä siksi, että kahteen kieleen  sopeutuminen vie usein aikaa, ja voi jopa viivästyttää lapsen puhetaidon kehittymistä. Tämä on kuitenkin vain yksittäinen, pieni negatiivinen asia.

Kaiken kaikkiaan kaksikielisyydestä tulee olemaan lapselle hyötyä sekä sosiaalisessa elämässä että ammattikentällä, koska hän kykenee kommunikoimaan sujuvasti kahdella kielellä.

Seuraavat vinkit auttavat sinua käyttämään erilaisia strategioita kasvattaessasi lapsestasi kaksikielistä.

Kaksikielisten lasten kasvattaminen –
näin sen teet

Kaksikielisten lasten kasvattaminen on tavallisesti hieman monimutkaisempi prosessi kuin yksikielisten lasten kasvattaminen. Usein vanhemmat opettavat lapselle kotikielen, ja koulussa lapsi keskittyy oppimaan toista kieltä.

On monia menetelmiä, joita voidaan soveltaa kaksikielisten lasten kasvatukseen. Alta löydät niistä tärkeimmät:

  • Työkalujen käyttö. Tänä päivänä tietotekniikka toimii erittäin hyödyllisenä työkaluna. On olemassa useita eri sovelluksia, joiden avulla lapsi voi oppia eri kieliä. Vanhempien olisi aina hyvä olla lapsen seurana hänen käyttäessään jotain laitetta ja sovellusta kielen opiskeluun.
  • Kaksikieliset kirjat. Lukeminen on olennainen osa lapsen oppimisprosessia sekä kieliopin oppimista ja parantamista. Voit myös lukea lapsellesi tarinoita hänen opettelemallaan kielellä ja selittää sanat, joita hän ei ymmärrä.
  • Multimedia-sisältö
    • Televisio voi auttaa lasta oppimaan toisen kielen nopeammin. On olemassa monia opetusohjelmia, joissa selitetään jokainen käytetty sana, mikä voi nopeuttaa lapsen oppimista.
    • Kun lapsi katsoo elokuvaa, sen on hyvä olla kielellä, jota hän on opettelemassa. Näin lapsi kuulee jatkuvasti uutta kieltä ja luo kielellisiä yhteyksiä siihen, mitä näkee näytöllä.
    • Ei ole suositeltavaa antaa lapselle katseltavaksi ainoastaan piirrettyjä elokuvia, vaan myös lapsille suunnattuja opetusohjelmia on hyvä ottaa ohjelmistoon. Hyvä idea on antaa lapselle katseltavaksi dokumentti maasta, jossa hänen opettelemaansa kieltä puhutaan. Tämä auttaa lasta oppimaan myös maan kulttuurista.
  • Sosialisointi. Lapsen kannattaa tutustua ystäviin, jotka puhuvat opeteltavaa kieltä. Kun lapsi on vuorovaikutuksessa ystäviensä kanssa, hän tekee sen kielellä, jota on opettelemassa.
Vinkkejä kaksikielisten lasten kasvattamiseen

Kaksikielisten lasten kasvattamisen hyödyt

On tärkeää muistaa, että jokainen lapsi on erilainen ja kehittää kielitaitoaan omaan tahtiinsa. Kuitenkin useimmissa tapauksissa kahden kielen oppimisessa kestää jonkin verran kauemmin kuin yhden kielen opettelussa.

On hyvin todennäköistä, että lapsi sekoittaa kielet ja käyttää samassa lauseessa kahden eri kielen sanoja, ja  vanhempien tuleekin olla hyvin kärsivällisiä lapsen opetellessa kieliä. Listasimme alle kaksikielisten lasten kasvattamisesta seuraavia hyötyjä:

Terveyshyödyt

Kun lapsi oppii jo nuorena kaksi kieltä, aivojen kyky yhdistää ja erotella kieliä, luo muuntautuvan ja virheiden käsittelyyn kykenevän järjestelmän, joka mahdollistaa tiedon tallentamisen hyvin eri tavalla kuin yksikielisen lapsen aivot. Tämä auttaa lasta oppimaan helpommin myös muita kieliä!

Taloudelliset hyödyt

Kun lapsi opiskelee kahta kieltä jo nuorena, hänellä on enemmän mahdollisuuksia työn saantiin – kielestä riippuen joko kotimaassa tai ulkomailla. Englannin kieli on entistä tärkeämmässä roolissa työmarkkinoilla, ja jos lapsi oppii jo varhaisessa iässä kyseisen kielen alkeet, hänen on helppo täydentää kielitaitoaan ajan mittaan.

Hyödyt koulutuksessa

Kaksikielisellä lapsella on kyky oppia eri kieliä helpommin, eli hänellä
on hyvä pohja aloittaa halutessaan jonkin muun kielen opiskelu myöhemmässä vaiheessa elämää.

Toinen merkittävä hyöty on se, että lapsella on mahdollisuudet opiskella yliopistossa tai muussa korkeakoulussa useammalla kielellä ongelmitta.

Kaksikielisten lasten kasvattaminen luo ystävyyttä.

Sosiaaliset ja kulttuurilliset hyödyt

Tänä päivänä eri maista kotoisin olevilla ihmisillä on entistä enemmän mahdollisuuksia kommunikoida keskenään, lähinnä kehittyneen teknologian ansiosta. Nämä uudet sosiaaliset suhteet ovat tehneet välttämättömäksi useiden kielten hallinnan. Kaksikielisyys lisää sosiaalista kapasiteettia ja vähentää lasten ujoutta.

Oppimalla kaksi kieltä, lapsen keskittymiskyky kasvaa.
Lisäksi useamman kielen opiskelu parantaa lapsen lähimuistia ja pitkäkestoista muistia.

Kaksikielisten lasten kasvattaminen on merkittävä ilmiö, josta on lapsille monia etuja. Vaikka vanhempia saattaa aluksi hermostuttaa se, että lapsen puhumaan oppiminen kestää kauemmin kuin lapsilla, jotka puhuvat yhtä kieltä, on kahden kielen osaaminen lapselle etu tulevaisuudessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.