Feuersteinin ohjattu oppimiskokemus -teoria - Äitiyden Ihme
 

Feuersteinin ohjattu oppimiskokemus -teoria

Feuersteinin ohjattu oppimiskokemus -teoria
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Monet tutkijat tutkivat älykkyyttä ja sitä, onko se sisäsyntyistä vai omaksuttua. Psykologi Reuven Feuersteinilla oli tähän selkeä vastaus. Vaikka hän ei tutkinutkaan ihmisen älykkyyden biologista puolta, hän oli sitä mieltä, että jokainen ihminen pystyy kehittämään omaa älykkyyttään. Tähän perustuu hänen kehittämänsä ohjattu oppimiskokemus -teoria.

“Älykkyys ei ole staattinen rakenne. Sen sijaan se on avoin ja dynaaminen järjestelmä, joka voi kehittyä läpi elämän.”

– Reuven Feuerstein

Ohjattu oppimiskokemus -teoria

Romanialainen professori Reuven Feuerstein omisti suuren osan elämästään kognitiotieteelle ja älykkyyden tutkimiselle. Työskenneltyään pitkään ihmisten parissa, joilla oli alhainen koulutustaso, hän tuli johtopäätökseen, että ihmisen suoritus voi muuttua kognitiivisten prosessien kautta. Toisin sanoen, jokainen ihminen pystyy kehittämään oppimispotentiaaliaan ja kaikki lapset voivat oppia oppimaan.

Tähän oletukseen Feuerstein perusti ohjattu oppimiskokemus -teoriansa. Teoria viittaa oppijan ja välittäjän välisen vuorovaikutuksen laatuun. Välittäjä valikoi, laajentaa ja tulkitsee oppijan oppimisprosessia, eli toimii tiedon välittäjänä opetus-oppimis-prosessissa. Feuersteinin mukaan pelkkä opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus ja valvonta eivät riitä siihen, että ohjattua oppimista tapahtuu. Vastuullisen, hellän  ja pätevän välittäjän tulee olla välikätenä oppilaan ja ohjatun oppimiskokemuksen välillä. Jotta ohjattu oppimiskokemus on laadukas, tiedon välittäjän täytyy osoittaa positiivisia aikeita.

Feuersteinin ohjattu oppimiskokemus -teoria

“Ohjatun oppimiskokemuksen hyödyntäminen keinona integroida oppilas ympäristöönsä tarkoittaa sitä, että opettajan täytyy muokata, järjestää ja muuttaa ärsykkeitä niin, että ne ovat paremmin ymmärrettävissä oppilaalle.”

– Silvia Ester Orrú

Ohjatun oppimiskokemuksen hyötyjä

  • Herättelee oppijan mielenkiintoa osallistua oppimisprosessiin.
  • Parantaa oppilaan oppimista, vaikka hän suoriutuisikin heikosti.
  • Auttaa säätelemään ja kontrolloimaan käytöstä, kun oppilas oppii palauttamaan mieleensä jo aiemmin opitun tiedon ja tekemään sen avulla järkeviä päätelmiä.
  • Kannustaa oppilasta aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön.
  • Saa aikaan oppilaan psykologista yksilöitymistä ja eriytymistä, kun hän toimii oman oppimisensa aktiivisena osallistujana, pystyen ajattelemaan itsenäisesti.
  • Kannustaa etsimään, suunnittelemaan ja saavuttamaan yksilöllisiä tavoitteita sekä keskittymään näiden tavoitteiden saavuttamiseen.
  • Kehittää oppilaan laajaa ajattelua, älyllistä uteliaisuutta ja omaperäisyyttä.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Ester, S. (2003). Reueven Feuerstein y la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Revista de Educación, nº 323, p. 33-54. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España. Recuperado de: https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre332/re3320311443.pdf?documentId=0901e72b81256ae0
  • Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. y Miller, R. (1980). Instrumental Enrichment: an intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.
  • Gómez, P. (2013). Teoría de la experiencia del aprendizaje mediado del Dr. Reueven Feuerstein: la importancia del maestro como principal mediador del aprendizaje. Universidad Pedagógica Nacional. México, D.F.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.