Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus - Äitiyden Ihme
 

Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus

Erityistukea tarvitsevan lapsen koulunkäynti voidaan toteuttaa eri tavoin. Tässä artikkelissa perehdymme näihin tapoihin tarkemmin.
Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Ihannemaailmassa kaikki lapset voisivat käydä tavallisessa koulussa. Joissakin tapauksissa tarvitaan kuitenkin toisenlaista koulutusmuotoa ja erilaista tukea kuin tavallinen koulu tarjoaa. Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutuksen muoto riippuu lapsen yksilöllisistä piirteistä ja vanhempien päätöksestä. Lapsen koulutus voidaan toteuttaa vaihtelevin tavoin.

“Yhdenvertaiset mahdollisuudet on jokaisen lapsen oikeus, jota täytyy puolustaa – se ei ole vain joidenkin yksilöiden etuoikeus.”

– Tuntematon

Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus

Erityistukea tarvitsevalla lapsella on jonkinlainen vamma, häiriö tai oppimiskyvyn häiriö. Tämän takia lapsi tarvitsee erityistä tukea ja huomiota koulutukseensa liittyen. Koulutuksen muoto riippuu maasta, mutta yleisesti ottaen erityistukea tarvitsevan lapsen koulunkäynti voidaan järjestetään jollakin kolmesta tavasta:

 • Tavanomainen koulukeskus
 • Sairaalakoulu
 • Erityiskoulutuskeskus
Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus voidaan järjestää eri tavoin

Vanhempien vastuulla on päättää, minkä koulutusvaihtoehdon he lapselleen valitsevat. Ennen päätöksentekoa vanhempien on tärkeää keskustella kasvatusalan ammattilaisen kanssa erityistä tukea tarvitsevan lapsen tilanteesta ja vasta sitten pohtia mahdollisia erilaisia koulutusvaihtoehtoja.

“Jos lapsi ei opi tavalla, jolla opetamme, tulisi meidän opettaa tavalla, jolla hän oppii.”

– Ignacio Estrada

Erityistukea tarvitsevan lapsen koulutus tavallisessa koulussa

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen koulutus tavallisessa koulussa on kaikista inklusiivisin koulutusvaihtoehto. Tällä tavoin lapsi voi oppia ja kehittää omia kykyjään niiden oppilaiden seurassa, joilla ei ole erityisen tuen tarvetta. Lapsen koulutus on tällöin reilua ja sitä mukautetaan hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Tämä voi olla hyvin hyödyllinen kokemus myös luokan muille lapsille.

On hyvä pitää mielessä, että tavallisessa koulussa erityistukea tarvitseva lapsi voi saada koulutusta kahdella tavalla:

 • Tavallinen luokkahuone: Erityistä tukea tarvitseva lapsi käy koulua samassa luokassa muiden luokkatovereiden kanssa ja saa samalla erityistä ja relevanttia huomiota luokkahuoneessa. Vaihtoehtoisesti erityistukea tarvitseva lapsi voi käydä erillistä tukiluokkaa.
 • Erityisluokka. Erityisluokkaa voi käydä samanaikaisesti muutama erityislapsi, jotka saavat yksilöityä ja henkilökohtaistettua huomiota sekä opetusta, joka mukautetaan jokaisen lapsen ikään ja taitoihin. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen opintosuunnitelma on merkittävästi erilainen verrattuna muihin oppilaisiin, ja sitä muokataan jokaisen erityislapsen tarpeiden mukaan.

“Inklusiivinen ja laadukas koulutus on dynaamisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta.”

– Desmond Tutu

Koulutus sairaalakoulussa

Erityistukea tarvitseva lapsi voi saada opetusta myös sairaalakoulussa. Tietyt sairaalat tarjoavat kasvatuksellista ja terapeuttista tukea sairaalakoulun muodossa lapsille, jotka kärsivät:

 • Kroonisesta tai pitkäaikaisesta sairaudesta
 • Vakavista henkisistä tai psykiatrisista häiriöistä

Yksilöllisten olosuhteiden johdosta lapsi ei pysty käymään tavallista koulua. Sairaalakoulun tavoitteena on ehkäistä erityistarpeisten oppilaiden syrjäytymistä koulumaailmassa.

Erityistarpeinen lapsi voi saada opetusta myös sairaalakoulussa

Erityiskoulutuskeskuksen tarjoama opetus

Yksi vaihtoehto erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle on erityiskoulutuskeskus. Tätä vaihtoehtoa suositellaan ainoastaan poikkeustapauksissa, joissa lapsella on todettu merkittävä fyysinen tai aistielinten kyvyttömyys.

Lapsen ilmoittamista erityiskoulutuskeskuksen oppilaaksi edeltää lapselle suoritetut psykopedagogiset testit sekä arviointi lapsen kasvatuksellisista tarpeista. Ammattilaiset seuraavat lapsen oppimista jaksoittain tavoitteena se, että lapsi pääsisi osaksi normalisoidumpaa ympäristöä. 

Tällainen koulu tarjoaa opetusta:

 • Oppilaan kasvatuksellisten tarpeiden mukaisesti
 • Erikoistuneiden opettajien toimesta
 • Käyttämällä teknisiä resursseja ja menetelmiä

Tällaisessa tapauksessa koulutusta muokataan merkittävästi erityistukea tarvitsevan lapsen tarpeiden mukaisesti ja opintosuunnitelma muokataan yksilöidyksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora. Boletín Oficial del País Vasco. País Vasco, 13 de julio de 1998, núm. 130, pp. 12956-12970.
 • Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2018). Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España. Fase 1: La Educación Inclusiva en España. Marco normativo y políticas públicas. Recuperado de: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/04/OED-ALUMNADO-CON-DISCAPACIDAD-FASE-I.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.