Digitaalisen koulutuksen tärkeys lapsille - Äitiyden Ihme
 

Digitaalisen koulutuksen tärkeys lapsille

Nykypäivän lapset syntyvät ja kehittyvät teknologian ympäröiminä. Tämä ei itsessään ole ongelma, kunhan lapsi saa myös digitaalista koulutusta. Tänään kerromme tarkemmin siitä, kuinka digitaalisen koulutuksen tärkeys on korostunut viime vuosien aikana. Jatka siis lukemista!
Digitaalisen koulutuksen tärkeys lapsille
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

2000-luvun lapset syntyvät maailmaan, joka pyörii digitaalisten laitteiden ympärillä. Siksi onkin tärkeää, että he suhtautuvat teknologiaan ja kommunikointiin tehokkaalla tavalla. Jotta he onnistuisivat tässä, meidän tulee tarjota lapsillemme riittävästi digitaalista koulutusta. Digitaalisen koulutuksen tärkeys lapsillemme korostuu niin koti- kuin kouluympäristöissä.

Mutta kuinka oikein voimme opettaa lapsillemme uuden teknologian salat? Tässä artikkelissa kerromme sinulle hyviä vinkkejä, jotka voit ottaa käytäntöön kotonasi. Ota ylös nämä kätevät ohjeet!

“Koska elämme innovaatioiden aikakaudella, käytännön koulutuksen on valmistettava henkilö sellaiseen työhön, jota ei vielä ole olemassa ja jota ei voida vielä selkeästi määritellä.”

– Peter F. Drucker –

Digitaalisen koulutuksen tärkeys näkyy lasten kouluympäristössä.

Koulutuksen laadun parantamista koskevan espanjalaisen lain (LOMCE) mukaan digitaalinen osaaminen on keskeinen osa koulutusta. Lisäksi opetus- ja ammatillisen koulutuksen ministeriö määrittelee digitaalisen osaamisen seuraavasti:

“Osaaminen, johon sisältyy tieto- ja viestintätekniikan luovaa, kriittistä ja turvallista käyttöä työhön, työllistyvyyteen, koulutukseen, vapaa-ajan aktiviteetteihin, osallisuuteen ja yhteiskuntaan osallistumiseen liittyvien tulosten saavuttamiseksi.”

Lapsi oppii koulussa ja kotona

Lasten tulisikin siis kouluvuosiensa aikana oppia digitaalisesta koulutuksesta seuraavat asiat:

 • Oppia tunnistamaan oikeuksia, vapauksia ja riskejä, joita liittyy digitaaliseen maailmaan.
 • Tuntea ja hallita erityiskielten perusasiat: teksti, numeerinen, kuva, visuaalinen, graafinen ja ääni.
 • Tuntea yleisimmät tietokonesovellukset.
 • Oppia pääsemään käsiksi erilaisiin tietolähteisiin.
 • Oppia käyttämään erilaisia teknologisia keinoja kommunikointiin ja ongelmanratkaisuun.
 • Käyttää ja prosessoida informaatiota systemaattisella ja kriittisellä tavalla.
 • Etsiä, hankkia ja käsitellä tietoa.
 • Luoda digitaalista sisältöä.
 • Kehittää aktiivinen, kriittinen ja realistinen asenne teknologiaa kohtaan.
 • Olla utelias ja innokas oppimaan sekä kehittämään teknologista osaamistaan.
 • Oppia arvioimaan teknologian vahvuuksia ja heikkouksia.
 • Oppia kunnioittamaan digitaalisen median eettisiä periaatteita.

Koulu ei ole kuitenkaan ainoa ympäristö, jossa nämä teknologiaan liittyvät asiat tulee ottaa huomioon. Lasten tulisi oppia digitaalisen koulutuksen tärkeys osittain myös kotona.

Digitaalisen koulutuksen tärkeys lapsille

Lasten digitaalisen koulutuksen tärkeys on korostunut viime vuosien aikana.

Amerikkalaisen lastenlääkäriliiton (AAP) mukaan vanhempien tulisi noudattaa kotiympäristössä muutamia suosituksia kouluttaakseen ja valmistellakseen lapsiaan kasvamaan täysin digitalisoidussa maailmassa. Näihin suosituksiin kuuluvat mm.:

 • Laatia virtuaaliseen maailmaan käyttäytymisen ja kommunikoinnin perussäännöt, aivan kuten fyysisessäkin maailmassa on tapana.
 • Asettaa tietyt rajoitukset digitaalisten laitteiden päivittäiseen käyttöön, etenkin lapsen ollessa vielä esikouluikäinen.
 • Johtaa näyttämällä esimerkkiä. Vanhempien tulisi aina toimia lastensa roolimallina sen suhteen, kuinka uuden teknologian parissa tulee käyttäytyä.
 • Olla tietoisia sisällöstä, joille lapset saattavat altistua.
 • Valita sellaiset pelit, sovellukset ja ohjelmat, joihin lapsille sallitaan pääsy eri laitteilla.
 • Teknologiaa ei koskaan pidä käyttää keinona pitää lapsi hiljaisena tai rauhallisena.
 • Kotiin olisi hyvä luoda teknologiasta vapaita tiloja, joissa perhe pystyy häiriöttömään kanssakäymiseen toistensa kanssa. Tähän voi kuulua esimerkiksi se, ettei TV:tä sallita makuuhuoneissa tai ruokailuhuoneessa jne.
 • Perheen yhteiset harrastukset, joihin teknologia ei liity missään muodossa.
 • Kannustaminen leikkiaikaan, jossa ei käytetä mitään digitaalisia laitteita.
 • Vanhempien osallistuminen yhdessä lasten digitaalisiin aktiviteetteihin. Esim. videopelien pelaaminen yhdessä tai lasten auttaminen tiedonhaussa jne.
 • Teini-ikäisiä ei saisi kieltää olemasta yhteydessä ikätovereihinsa digitaalisten laitteiden välityksellä. Heitä tulisi kuitenkin neuvoa ja ohjeistaa käyttämään niitä vastuullisesti.

Digitaalisen koulutuksen tärkeys koulussa ja kotona

Jotta voisit auttaa lapsiasi kasvamaan ja kehittymään teknologian täyteisessä maailmassa, ota käyttöösi tässä artikkelissa esittelemämme vinkit.

Lisäksi, muista aina, että he ovat vasta lapsia. Vaikka he luulisivatkin hallitsevansa kaikki nämä monet uudet teknologiat täydellisesti, he tarvitsevat silti aikusten ohjausta käyttääkseen niitä vastuullisesti.

Ota nämä ohjeet käyttöön kotona, sillä digitaalisen koulutuksen tärkeys opitaan yhtä lailla kotiolosuhteissa kuin koulussakin!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Santa Clara County Office of Education (2016). Los niños y el tiempo frente a la pantalla. Secretaría de Educación del Condado de Santa Clara.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.