7 tapaa parantaa lapsen luetun ymmärtämistä

13.7.2019
Tässä artikkelissa jaamme vinkkejä, joiden avulla vanhemmat voivat parantaa lapsen luetun ymmärtämistä ja auttaa vahvistamaan tämän kommunikaatiotaitoja.

Akateemisen kehityksen mahdollistamiseksi on tärkeää parantaa lapsen luetun ymmärtämistä. Lapsi voi kokea lukemisen hyvin turhauttavana aktiviteettina, jos hän ei ymmärrä lukemaansa. Tällä tarkoitamme kykyä lukea lause tai tekstikappale ja ymmärtää sen sanat tai merkitys.

Jos lapsi menestyy huonosti koulussa tai hänellä on ongelmia tietyssä aineessa, on tärkeää kiinnittää huomiota hänen kykyynsä lukea. Onneksi lapsen luetun ymmärtämistä pystytään parantamaan myös kotona monin tavoin.

7 tapaa parantaa lapsen luetun ymmärtämistä

1. Luo yhteyksiä ja suhteita

Lukiessasi lapsen kanssa, osoita hänelle konseptien liittyvän oikeaan elämään – ja nimenomaan lapsen elämään. Yksi parhaista tavoista muistaa lukemansa ja tehdä siitä arvokasta, on miettiä asialle käyttötarkoitus.

7 tapaa parantaa lapsen luetun ymmärtämistä

2. Kysy kysymyksiä tekstin ymmärtämiseksi

Kysymällä lapselta kysymyksiä tekstin sisällöstä, opetat häntä etsimään tekstistä vinkkejä ja merkityksiä. Motivoi lasta olemaan vuorovaikutuksessa tekstin kanssa ja valitsemaan hänelle itselleen tärkeät tiedot.

Yksi hyvän lukijan piirteistä on kyky osata kysyä kysymyksiä ja löytää niihin vastaukset. Lähteenä voi käyttää yhtä tai useampaa tekstiä.

Vaikka lapset alkavatkin harjoitella lukutaitoa jo esikoulussa, varsinainen oppiminen alkaa ala-asteella. Jokainen oppilas kehittyy omaan tahtiinsa, ja hänellä on omat tarpeensa ja rytminsä. Opettajien tulisi pystyä vastaamaan jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin.

3. Luo mentaalisia kuvia

Teksti ei ole vain kirjainten yhdistelmä, vaan oma universuminsa täynnä löytämistä odottavia asioita. Pyydä lasta käyttämään mielikuvitustaan ja kuvittelemaan ja luomaan tarinoita uudelleen muistaakseen ne paremmin.

Yksi hyvä harjoitus on pyytää lasta siirtämään lukemansa paperille piirustuksen muodossa. Näin lapsi ei ainoastaan lue silmillään, vaan muistaa kaikilla viidellä aistillaan.

4. Esitä hypoteeseja lukemastasi tekstistä

Tekstin kirjaimellinen taso on sivulla oleva informaatio. Sitä voidaan tutkia tarkkojen kysymysten ja vastausten avulla. On kuitenkin olemassa myös toisen tason ymmärrys, joka saa lapsen miettimään tilanteen seuraamuksia. Lapsi voi myös miettiä tietyn ongelman aiheuttajia. Kysy lapselta, mitä hän luulee tarinassa tapahtuvan seuraavaksi.

5. Tunnista tekstin pääasiat ja -elementit

Lapsen on tärkeää oppia tunnistamaan lukemansa tekstin pääasiat, eli faktat ja hahmot, jotka vaikuttavat suoraan tarinan kehitykseen.

Tässä mielessä lapselle on hyvä antaa luettavaksi eri genreihin kuuluvia tekstejä – tositarinoista kaunokirjallisuuteen ja seikkailuromaaneihin. Näin lapsi oppii myös tunnistamaan erilaisia tekstin rakenteellisia tunnusmerkkejä, kuten otsikot, lihavoinnin, kursivoinnin, taulukot ja kuvat.

6. Lue uudelleen kohdat, joita et ymmärrä

Lapsi ei välttämättä ymmärrä kaikkea ensimmäisellä lukukerralla, vaan joutuu lukemaan saman kohdan muutaman kerran ymmärtääkseen sen täysin.

Jokaisella lukukerralla lapsi huomaa ja oppii uusia yksityiskohtia, jotka auttavat ymmärtämään tekstin merkityksen. Joskus teksti kannattaa lukea hiljaa mielessään, kun taas toisinaan sen ääneen lukeminen auttaa ymmärtämisessä.

7 tapaa parantaa lapsen luetun ymmärtämistä

7. Selvitä tuntemattomien sanojen merkitys

Tekstin sanomaa ei voi ymmärtää täysin, jos teksti sisältää runsaasti itselle tuntemattomia sanoja. Sanojen määritelmän ja asiayhteyden selittäminen auttaa lasta laajentamaan sanavarastoaan.

Yllä esitellyt seitsemän tapaa parantaa lapsen luetun ymmärtämistä vahvistavat myös lapsen kommunikaatiotaitoja ja kognitiivisia kykyjä. Vanhemmat voivat tehdä kotona monia asioita, jotka auttavat lasta pärjäämään paremmin koulussa.