6 positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea
 

6 positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea

6 positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Psykologian saralla keskityttiin pitkään ensisijaisesti erilaisten poikkeamien ja käytösongelmien tunnistamiseen ja hoitamiseen, mutta viime vuosikymmeninä tämä tieteenala on onneksi alkanut keskittyä myös persoonallisuuden positiivisempiin ja toiminnallisempiin aspekteihin. Juuri nämä piirteet ja ominaisuudet takaavat ihmiselle tyydyttävän ja onnellisen elämän. Tänään listaamme kuusi positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea.

Onnellisuuden käsite on subjektiivinen, eikä se asiantuntijoiden mukaan riipu yksinomaan siitä, mitä ihmiselle tapahtuu, vaan myös hänen kyvystään käsitellä tapahtunutta. Tämän vuoksi pientä lasta kannattaa auttaa kehittämään taitoja, joiden avulla hän osaa nauttia positiivisista asioista ja kohdata negatiiviset asiat tilanteeseen sopivalla tavalla.

6 positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea

1. Viisaus ja asioista perillä oleminen

Tähän ominaisuuteen liittyy luonnollinen ja aito kiinnostus oppimista ja asioiden kokemista kohtaan. Tällainen ihminen on utelias ja haluaa oppia joka päivä lisää maailmasta. Hänellä on todennäköisesti aktiivinen ja luova mieli, ja hän keksii innovatiivisia ratkaisuja ja yllättäviä ideoita. Viisauteen ja asioista perillä olemiseen liittyy myös kyky kriittiseen ajatteluun ja harkintaan. Tällaisella ihmisellä on omia mielipiteitä, ja hän on analyyttinen ja ymmärtäväinen.

Vanhemmat voivat tukea lapsen kehitystä tarjoamalla hänelle tietoa erilaisista aiheista ja rohkaisemalla häntä keskittymään kiinnostuksen kohteisiinsa ja myös jakamaan ne vanhempiensa kanssa. Lapsen halua oppia täytyy kehua ja tukea.

6 positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea

2. Rohkeus

Tähän voidaan lukea intohimo, energia ja yleinen elämänilo. Siihen liittyy halu ottaa riskejä ja kyky hyväksyä niiden mahdolliset seuraukset, kuten myös valmius työskennellä ahkerasti henkilökohtaisten unelmien ja tavoitteiden saavuttamiseksi ilman, että antaa takaiskujen lannistaa. Rohkeuteen kuuluu myös itsensä hyvin tunteminen ja tinkimättömyys sekä omien arvojen puolustaminen ilman pelkoa.

Rohkeat ihmiset näkevät elämän seikkailuna, eivätkä pelkää elää sitä ja olla täysin omia itsejään. Opettaakseen lapselle rohkeutta, vanhempien täytyy osoittaa hänelle, että virheet ovat osa elämää ja niistä voi oppia. Epäonnistumisen jälkeen on mahdollista nousta ja jatkaa matkaa, kunhan uskoo itseensä.

3. Humaanius

Vahvat ihmiset arvostavat läheisiä ihmissuhteita ja nauttivat tunnesiteen luomisesta toisiin ihmisiin. He kokevat muiden olevan huomion ja kunnioituksen arvoisia ja ymmärtävät paitsi omia, myös muiden tunteita. Tukeakseen lapsen humaaniuuden ja empatiakyvyn kehitystä, vanhemman on tärkeää olla hänelle positiivinen roolimalli ja kohdella häntä rakastavasti, ymmärtäväisesti ja kunnioittavasti.

4. Oikeudenmukaisuus

Tällä tarkoitetaan solidaarisuutta, empatiaa, muiden suojelemista, lojaaliutta, yhteistyökykyä, ymmärtäväisyyttä ja myötätuntoa. Oikeudenmukaiset ihmiset ovat hyviä ihmisiä, ystäviä ja johtajia. Vanhempien täytyy opettaa lasta hyväksymään ihmiset sellaisina kuin he ovat sekä asettumaan toisen asemaan ymmärtääkseen tämän tunteita ja tilannetta.

6 positiivista ominaisuutta, joita vanhempien kannattaa lapsessa tukea

5. Itsehillintä ja maltti

Tähän liittyy kyky ajatella joustavasti ja taito tulkita muiden ihmisten käytöstä ja olosuhteita hyväntahtoisesti ilman tarvetta kostamiselle. Siihen kuuluu paitsi taito tunnistaa omat ansiot ja saavutukset, myös kyky ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on omat positiiviset ominaisuutensa, joiden avulla he voivat antaa panoksensa asioihin. Itsehillinnällä tarkoitetaan myös kykyä hallita omia impulsseja ja toimia tavalla, joka hyödyttää myös pitkällä aikavälillä.

Lapsen täytyy oppia olemaan reagoimatta asioihin välittömästi ja toimimaan rauhallisesti. Vanhempien täytyy myös opettaa häntä ottamaan huomioon tekojensa seuraukset ja analysoimaan asiat ennen suin päin toimimista.

6. Positiivisuus ja optimismi

Viimeisenä mainittakoon kyky tuntea rauhaa sekä kiitollisuutta elämässä vastaan tulevista hyvistä asioista. Tämä tarkoittaa taitoa tunnistaa positiiviset asiat ja nauttia niistä, olivatpa ne miten pieniä tahansa. Tähän liittyvät myös huumorintaju, kyky suhteuttaa negatiiviset asiat ja luottamus siihen, että tulevaisuus on positiivinen ja valoisa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.