6 keinoa, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta opiskelemaan kotona - Äitiyden Ihme
 

6 keinoa, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta opiskelemaan kotona

6 keinoa, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta opiskelemaan kotona
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kotitehtävien tekeminen ja opiskeleminen pitkän koulupäivän jälkeen voi tuntua lapsesta tai nuoresta pitkästyttävältä, ja hän haluaisi käyttää vapaa-aikansa mieluummin esimerkiksi ystäviensä kanssa oleiluun, harrastuksiin tai älylaitteiden ääressä istumiseen. Tämän vuoksi vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen motivoimisessa ja tukemisessa. Tämän päivän artikkelissamme jaamme 6 keinoa, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta opiskelemaan kotona.

Miksi kotona opiskeleminen voi olla lapselle vaikeaa?

Monet lapset kokevat hankalaksi ja ikäväksi tulla ensin koulusta kotiin ja jatkaa sitten välittömästi opiskelua ja kotitehtävien tekemistä. Vanhemmille voi olla vaikeaa saada lapsi asettumaan aloilleen ja viettämään vapaa-aikaansa kertaamalla koulupäivän aikana opittuja asioita. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi tämä jo lähtökohtaisesti vaikea asia on saanut yhä suuremmat mittasuhteet. Lapset ja nuoret ovat joutuneet opiskelemaan pitkiäkin aikoja etänä, mikä on ollut monille heistä monella tapaa haastavaa.

Kotona opiskellessa lapsen kiinnostuksesta kilpailevat huomattavasti useammat häiriötekijät kuin koulussa. Tämä voi vaikeuttaa keskittymistä ja laskea motivaatiota, jotka ovat molemmat tärkeässä roolissa opiskelun kannalta. Etenkin motivaatio on avainasemassa niin kotona kuin koulussakin opiskeltaessa.

Kun lapsi on surullinen, väsynyt, ahdistunut tai stressaantunut, hänen on huomattavasti vaikeampi istua aloillaan ja opiskella. Sen sijaan iloinen, tyytyväinen, rauhallinen ja hyvin levännyt lapsi suoriutuu opiskelusta huomattavasti paremmin.

6 keinoa, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta opiskelemaan kotona

6 keinoa, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta opiskelemaan kotona

1. Aseta tarkkoja, helposti saavutettavia tavoitteita

Motivoidaksesi lasta opiskelemaan kotona, on tärkeää, että asettamasi tavoitteet eivät ole liian kunnianhimoisia. Istu siis yhdessä alas lapsen kanssa, ja päättäkää, mitkä ovat hänelle sopivia lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita opiskelun ja oppimisen suhteen. Niiden tulee olla realistisia ja saavutettavissa, sillä onnistumiset ruokkivat lapsen motivaatiota.

Liian vaativat ja kunnianhimoiset tavoitteet voivat aiheuttaa sen, että lapsi turhautuu, kun hän ei saavutakaan päämääräänsä. Tämä saattaa johtaa lannistumiseen ja motivaation kadottamiseen, jolloin into panostaa opiskeluun voi kadota täysin. Tavoitteet riippuvat aina lapsen iästä, kypsyydestä, taidoista ja osaamisesta.

Hyvä tavoite voi olla esimerkiksi kiitettävän arvosanan saaminen englannin kokeesta tai kotitehtävien tekeminen joka päivä. Voitte kirjoittaa asettamanne tavoitteet ylös vihkoon, muistitauluun tai post-it-lapuille, jotta ne ovat aina lapsen nähtävillä. Lapsi voi merkitä saavutetut tavoitteet suoritetuiksi, mikä kasvattaa hänen motivaatiotaan ja haluaan onnistua myös muissa tavoitteissa.

2. Palkitse vaivannäkö

Älä koskaan huuda lapselle, ja vältä myös hänen liiallista moittimistaan siitä, ettei hän ole tehnyt kotitehtäviään ajoissa tai lukenut tarpeeksi lähestyvään kokeeseen. Sen sijaan panosta lapsen motivoimiseen, kehumiseen ja onnistumisista palkitsemiseen. Kun lasta kehutaan hänen suoriutuessaan hyvin, hän kokee tehneensä asiat oikein ja tuntee olonsa tärkeäksi.

6 tapaa rohkaista lasta opiskelemaan kotona

3. Aseta aikataulu

Aivan kuten koulussa noudatetaan lukujärjestystä, kotona voidaan seurata yhdessä luotua aikataulua. Yksi hyvä tapa rakentaa aikataulu on peilata sitä koulun lukujärjestykseen. Jos lapsi osallistuu maanantaina matematiikan ja äidinkielen tunneille, hänelle varataan iltapäivälle tai illalle aikaa näiden aineiden kotitehtävien tekemiseen. Lähestyville kokeille tai muille laajemmille tehtäville varataan omat aikansa. Aikataulussa on otettava huomioon myös se, että lapselle jää joka päivä tarpeeksi vapaa-aikaa. Aikatauluttaminen paitsi auttaa lasta opiskelemaan, myös opettaa hänelle ajankäytön hallintaa.

4. Helpota lapsen keskittymistä

Jos mahdollista, lapselle kannattaa varata oma opiskeluun tarkoitettu tila, jossa hän voi keskittyä opintoihinsa ilman häiriötekijöitä. Tämä helpottaa keskittymistä ja voi myös vaikuttaa positiivisesti opiskelumotivaatioon. Lisäksi on tärkeää, että lapsella on käytössään ergonominen tuoli ja pöytä ja saatavillaan kaikki hänen opiskeluun tarvitsemansa välineet ja tarvikkeet.

5. Sopeudu lapsen tarpeisiin

Jokaisen lapsen tarpeet, mielenkiinnon kohteet ja oppimistyyli ovat erilaisia. Pidä tämä mielessäsi, kun haluat motivoida lasta opiskelemaan kotona. Jotkut lapset esimerkiksi tarvitsevat taustaääniä pystyäkseen keskittymään, kun taas toiset pystyvät opiskelemaan vain täydellisessä hiljaisuudessa. Jotkut lapset oppivat parhaiten pitämällä usein taukoja tai kävellen ympäriinsä lukiessaan, kun taas toiset istuvat pitkiä aikoja hiljaa paikallaan. Tämän vuoksi lapselle ei kannata asettaa liian tarkkoja sääntöjä siihen, miten hänen tulee opiskella, vaan parempi on sopeutua hänen toiveisiinsa ja tarpeisiinsa.

6. Osoita kiinnostusta lapsen koulusuoritusta kohtaan

Osoita kiinnostusta lapsen opiskelua kohtaan. Kysy häneltä, miten hänen koulupäivänsä sujui, mitkä ovat hänen suosikkiaineitaan ja mitkä asiat tuottavat hänelle vaikeuksia. Selvitä myös, milloin hänellä on edessään kokeita tai tärkeän tehtävän palautus. Auta häntä kotitehtävissä ja opiskelussa tarvittaessa ja osoita olevasi aina hänen tukenaan.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.