5 Jean Piaget'n sitaattia lapsista - Äitiyden Ihme
 

5 Jean Piaget'n sitaattia lapsista

5 Jean Piaget'n sitaattia lapsista
Pedro González Núñez

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvattaja Pedro González Núñez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jean Piaget oli sveitsiläinen kehityspsykologi, jota pidetään yhtenä merkittävimmistä lasten kehitystä tutkineista psykologeista. Hän tutki lasten sosiaalista, henkistä ja fyysistä kehitystä havainnoimalla, mikä johti yhteen mielenkiintoisimmista evoluutiopsykologian teorioista. Tänään jaamme viisi Jean Piaget’n sitaattia, joiden avulla sukeltaa syvemmälle lasten maailmaan.

Kuka oli Jean Piaget?

Jean Piaget oli sveitsiläinen konstruktivistista oppimiskäsitystä kannattava psykologi, joka syntyi vuonna 1896 ja tutki urallaan lasten kognitiivista ja älyllistä kehitystä. Hän opiskeli Neuchâtelin yliopistossa ja valmistui filosofian tohtoriksi eläintieteen alalta vuonna 1918. Piaget’n tutkimuksilla oli ratkaiseva vaikutus moderniin psykologiaan ja etenkin kehityspsykologiaan.

Piaget’n mukaan lapsen sosiaalinen, henkinen ja fyysinen kehitys etenevät käsi kädessä, eikä lapsi voi käsittää kehitystasoonsa nähden liian monimutkaisia asioita. Hän uskoi, että on tärkeää antaa lasten tutkia ja tutustua ympäristöönsä itsenäisesti, sillä tämä vaikuttaa positiivisesti kognitiiviseen kehitykseen. Yksi Piaget’n suurimmista panostuksista lapsipsykologian saralla oli hänen teoriansa sensomotorisesta älykkyydestä. Tämä teoria kuvaa sitä, kuinka toimintaan perustuva käytännöllinen älykkyys kehittyy lisääntyvien konseptien ansiosta.

Jean Piaget tutki lasten kognitiivista kehitystä

5 Jean Piaget’n sitaattia lapsista

1. Havainto

“Jos lapselle opetetaan jotakin ennen, kuin hän on asiaa itse saanut löytää, lapselta viedään mahdollisuus havaita asia itse. Tämän seurauksena lapsi ei välttämättä tule ymmärtämään asiaa täysin.”

Jean Piaget oli lapsen luonnollisen kehityksen suurin puolestapuhuja. Jos opetat lapselle jotakin, ennen kuin hän itse saa löytää asian, et salli lapsen ottaa itse näitä pieniä, tärkeitä askelia. Piaget’n mielestä aikuisten tulisi olla vain havainnoijan ja ohjaajan roolissa, ei opettajan.

2. Tieto

“Tieto on muutoksen järjestelmä, joka muuttuu progressiivisesti tarkoituksenmukaiseksi.”

Jos seuraat tarkkaan ympärillä olevia ihmisiä – niin aikuisia kuin lapsiakin -, tulet huomaamaan, että he, jotka tietävät eniten, joilla on korkeampi koulutus ja enemmän harjoitusta takanaan, osaavat parhaiten toimia missä tahansa tilanteessa. Tiedon avulla nämä yksilöt osaavat muuntautua löytääkseen parhaan tavan käyttäytyä missä tahansa tilanteessa.

3. Sisäinen lapsi

“Jos haluat olla luova, kannattaa pysyä lapsen osassa, sillä luovuus ja kekseliäisyys ovat lapselle tunnusomaista, ennen kuin lapseen vaikuttaa aikuisten yhteiskunta.”

Nykypäivänä kaikenlaisten yritysten rekrytoijat peräänkuuluttavat työntekijän luovuutta. Ihmisellä on kuitenkin alttius menettää luovuuttaan iän karttuessa.

Piaget’n mukaan paras tapa pitää kiinni luovuudesta on olla yhteydessä sisäiseen lapseensa. Jos yrität katsoa elämää lapsen silmin, et menetä kykyäsi keksiä, kuvitella ja luoda uutta. Tämä kaikki tulee lapselta luonnostaan, mutta aikuisille se on jo hankalampaa.

5 Jean Piaget'n sitaattia lapsista

4. Älykkyys

“Älykkyys on se, mitä hyödynnät silloin, kun et tiedä, mitä tehdä.”

Tämä sitaatti pitää sisällää yhden Jean Piaget’n suurimmista elämänohjeista. Ihminen oppii kokemusten kautta, mutta kokeakseen ihminen tarvitsee älykkyyttä. Ihmisen saavuttaessa pisteen, josta hän ei osaa enää jatkaa eteenpäin, hänen tulee käyttää älykkyyttään löytääkseen parhaan tavan toimia.

5. Tasapaino

“Tasapainolla on perustavanlaatuinen merkitys kaikessa inhimillisessä toiminnassa.”

Elämässä on kyse tasapainon löytämisestä. Joskus kutsumme sitä onnellisuudeksi, toisinaan täyttymykseksi. Siksi on tärkeää löytää tila, jossa tunnet olosi hyväksi, osaat toimia sekä käsitellä ongelmia tasapainoisesti.

Nämä viisi Jean Piaget’n sitaattia osoittavat, että hän oli mielenkiintoinen ja viisas psykologi, joka teki paljon töitä ymmärtääkseen lapsia paremmin. Hänen ansiostaan pystymme tänä päivänä paremmin ymmärtämään lapsia sekä kasvattamaan heitä tasapainoisemmiksi ja itseluottamusta omaaviksi aikuisiksi, jotka uskovat omiin kykyihinsä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.