Lapsen teknologian käytön rajoittaminen ja 3-6-9-12-sääntö - Äitiyden Ihme
 

Lapsen teknologian käytön rajoittaminen ja 3-6-9-12-sääntö

Lapsen teknologian käytön rajoittaminen ja 3-6-9-12-sääntö
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 18 helmikuuta, 2020

Ihmiset ovat yhä enemmän yhteyksissä toisiinsa teknologian välityksellä, ja laitteet, tietoliikenneyhteydet ja internet kehittyvät päivä päivältä. Niin kutsuttu 3-6-9-12-sääntö määrittää, minkä ikäisenä lapsi on valmis käyttämään minkäkinlaisia elektronisia laitteita. Asiantuntijoiden mukaan tämä sääntö on hyvä ohjenuora vanhemmille, jotka haluvat parhaansa mukaan säädellä lastensa teknologian käyttöä tämän eri kehitysvaiheissa.

Tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet ovat tänä päivänä kiinteä osa lapsen elämää, ja on tärkeää, että vanhemmat pyrkivät ehkäisemään näiden laitteiden käyttöön liittyviä haitallisia seurauksia. Kuten niin usein, tälläkin kertaa asia on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä vanhempien voi olla vaikea kontrolloida esimerkiksi lapsen älypuhelimen edessä viettämää aikaa.

Teknologian vaikutukset lapseen

Edistys teknologian saralla helpottaa monia asioita ja tehostaa vuorovaikutusta, viestintää ja oppimista monin tavoin. Nykyään markkinoilla on runsaasti eri tyyppisiä laitteita, joita voidaan hyödyntää leikkimisen, viestinnän ja tiedon vaihtamisen helpottamiseksi sekä monipuolisuuden lisäämiseksi. Kaikki nämä piirteet tekevät teknologian käytöstä jossakin määrin pakollista yhteiskuntaan integroitumisen kannalta.

Erilaisten laitteiden käyttö voi kuitenkin aiheuttaa lapselle myös ongelmia, jos ja kun hän joutuu kohtaamaan seuraavia asioita:

  • Vääristynyt tieto
  • Ahdistelu, hyväksikäyttö ja ihmiset, joilla on huonot tarkoitusperät
  • Oman fyysisen aktiivisuuden vähäisyys
  • Sosiaalinen apatia tai vähäinen kiinnostus muita ihmisiä kohtaan

Lapsi voi altistua massiivisella määrälle negatiivista tietoa nykyteknologiaa käyttäessään. Siksi on todella tärkeää, että vanhemmat varmistavat, että lapsi aloittaa teknologian käytön vasta sopivassa iässä.

Mitä 3-6-9-12 -sääntö pitää sisällään?

3-6-9-12-sääntö toimii siis vanhemmille ohjenuorana siitä, missä iässä lasten kannattaa antaa alkaa käyttää minkäkin tyyppistä teknologiaa. Säännön on luonut vuonna 2008 ranskalainen psykiatri ja psykoanalyytikko Serge Tisseron. Hän työskentelee psykoanalyytikkona ja tutkimusvastaavana Pariisin Quest Nanterre -yliopistossa. The Ambulatory French Pediatric Association -yhdistys hyväksyi säännön vuonna 2011.

Lapsen teknologian käytön rajoittaminen ja 3-6-9-12-sääntö

3-6-9-12-sääntö koostuu neljästä perussäännöstä. Tarkoitus on edetä seuraten tikapuumallia, jossa lapsi saa iän lisääntyessä käyttää enemmän teknologiaa.

Alle 3-vuotiaat lapset

Lapsi ei pysty erottamaan fiktiota todellisuudesta, ja koska televisio ei ole lapselle mitenkään hyödyllinen tässä iässä, suositellaan, että sen katsominen aloitetaan vasta kolmen ikävuoden täytyttyä.

Television uskotaan hidastavan lapsen kielellistä ja muistin kehitystä, ja se myös lisää riskiä siitä, että lapsesta tulee liikalihava.

Vanhempien tulisi rohkaista lastaan leikkimään ja käyttämään mielikuvitustaan.

 “On käynyt kammottavan selväksi, että teknologia on ylittänyt inhimillisyytemme.”

Alle 6-vuotiaat lapset

Videopelit voivat olla vaarallisia, sillä ne aiheuttavat riippuvuutta. Ne voivat saada lapsen valtaansa, ja hän saattaa menettää tietoisuuden ajankulusta.

Joskus lapsi viettää liikaa tunteja videopelien parissa, ja tämä voi estää hänen psykomotorista kehitystään.

Pelit saavat lapsen huomion vangituksi paremmin kuin mikään muu aktiviteetti, ja siksi niitä suositellaan vasta kuuden ikävuoden täytyttyä.

6-11-vuotiaat lapset

Tietokoneilla on lapselle monet mahdolliset haitat, ja ne voivat vaikuttaa kehitykseen. Ennen kuin lapsi on yhdeksän vuoden iässä, hän ei pysty prosessoimaan suurta osaa siitä tiedosta, joka internetissä on nähtävillä.

Kun aika on oikea, voit opettaa lapsellesi hyvät säännöt koskien internetin käyttöä:

  1. Ensinnäkin opeta hänelle, että kaikki, mikä internetiin laitetaan, tulee julkiseksi.
  2. Toiseksi sitten se, että kaikki, mikä internetiin laitetaan, tulee olemaan siellä pysyvästi.
  3. Kolmanneksi se, että kaikki tieto, mikä internetistä löytyy, ei ole luotettavaa, vaan joskus tulee kääntyä parempien lähteiden puoleen.

Alle 12-vuotiaat lapset

Vaikka lapset haluavat usein älypuhelimen, he eivät ole valmiita sen käyttöön ennen 12 vuoden ikää. He ovat tällöin vielä vähemmän valmiita internetin käyttöön tai luomaan profiileja sosiaalisen median kanavissa.

Kun lapsi on 12-vuotias, hänen voi antaa olla internetissä vanhempien tarkan valvonnan alaisena ja siten, että aikaa rajoitetaan.

Lapsen teknologian käytön rajoittaminen ja 3-6-9-12-sääntö

“Teknologia ei ole mitään. Tärkeintä on uskoa ihmisiin. Jos heillä on työkalut, ja he ovat hyviä ja älykkäitä, he tulevat tekemään mahtavia asioita teknologian avulla.”

Haluamme vielä lisätä, että 3-6-9-12-sääntö ei kuitenkaan riitä sellaisenaan. Vanhempien täytyy ottaa vastuuta siitä, että lapsen ruudun edessä käyttämää aikaa hallitaan.

Vanhempien tulee kasvattaa lapsiaan sitä koskien, kunka ollaan vuorovaikutuksessa kunnioittavasti modernien viestinnän välineiden avulla. Vain näin pystymme estämään sellaisia ongelmia lapsen kehityksessä, jotka johtuvat teknologiasta.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.