Kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella? - Äitiyden Ihme
 

Kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella?

Itku on vauvan ainoa keino kertoa tarpeistaan. Onko pitkään jatkuva itku lapselle haitaksi ja kannattaako itkevää lasta aina rauhoitella?
Kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Naí Botello

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kaikki vauvat itkevät, toiset enemmän, toiset vähemmän. Itkeminen on vauvan tapa kommunikoida ja kertoa tarpeistaan ja epämukavasta olostaan. Pieni lapsi itkee nälästä, kylmyydestä, läheisyyden tarpeesta ja epämukavasta olosta. Mutta onko pitkään jatkuva itku vaarallista, ja kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella?

Aihe herättää ristiriitaisia mielipiteitä. Siinä missä joidenkin asiantuntijoiden mukaan vauvan rauhoittelematta jättäminen aiheuttaa erilaisia haittoja, toiset ovat sitä mieltä, että se päinvastoin voi opettaa kärsivällisyyttä ja oman käytöksen hallintaa.

Kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella?

Kuten jo mainitsimme, siitä kannattaako itkevää vauvaa rauhoitella, on tarjolla ristiriitaista tietoa. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan vauvan itkun pitkäksi ajaksi huomiotta jättäminen voi saada aikaan niin paljon stressiä, että siitä aiheutuu lapselle neurologisia ongelmia.

Toisaalta taas jotkut lastenlääkärit sanovat, että ei ole selkeitä todisteita siitä, että pitkään jatkuva itkeminen vaikuttaisi vauvaan haitallisesti. Itse asiassa moni uskoo, että se, että vauvan annetaan itkeä, mahdollistaa avoimuuden maailmaa kohtaan sekä itsenäisyyden ja kärsivällisyyden kehittymisen. Väite koskee tietenkin vain tilanteita, joissa lapsi ei itke jonkin selkeän tarpeen vuoksi, joka tulee täyttää.

Kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella?

Tämän lisäksi olemassa on neutraalimpia mielipiteitä, jotka asettuvat jonnekin yllä kuvattujen väitteiden välimaastoon. Näitä kahta äärimmäistä näkemystä selkeyttääksemme kerromme nyt, mitä hyötyjä ja haittoja asiantuntijoiden mukaan voi olla siitä, että vauvan annetaan itkeä pitkään ilman rauhoittelua.

Pitkään jatkuvan itkun haitat vauvalle

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan siitä, että vauvan annetaan itkeä pitkään, voi aiheutua monia negatiivisia seurauksia. Vaikka olemassa ei olekaan tarkkoja tutkimustuloksia, jotka vahvistaisivat lapsen kärsivän itkemisestä, tietyt asiat voivat selkeästi olla ongelmallisia.

Ensinnäkin tulee huomioida, että ei ole sama asia, että vastasyntynyt vauva itkee pitkään ja että 2-vuotias lapsi itkee oikutellessaan. Lapsen ikä ja itkun syy ovat määrittäviä tekijöitä sen kannalta, onko itkun salliminen suotavaa vai ei.

Asiantuntijoiden mukaan sillä, että vauvan annetaan itkeä pitkään, voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia haittavaikutuksia:

 • Negatiiviset vaikutukset älykkyyden kehittymiseen.
 • Hermostuneisuus ja ahdistuneisuus.
 • Vaikeudet saada yhteys muihin ihmisiin.
 • Epävarmuus myöhemmin elämässä.
 • Erilaiset psykologiset ja fyysiset ongelmat.
 • Lapsi voi tuntea itsensä hylätyksi, ja tämä tunne saattaa juurtua hänen mieleensä.
 • Lapsesta voi tulla torjuva kiintymyssuhteissaan.
 • Uskomuksista poiketen, vauva ei välttämättä lakkaa itkemästä, kun häneen ei kiinnitetä huomiota. Jos itkun annetaan jatkua, lapsi voimistaa huutoaan ja hänen turhautuneisuutensa kasvaa.

Neutraali näkökulma

Jotkut asiantuntijat eivät näe merkittävää ongelmaa siinä, että vauvan annetaan itkeä lyhyen aikaa esimerkiksi vanhemman vessassa käynnin tai tuttipullon valmistelun ajan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että asiantuntijat puoltaisivat sitä, että lapsi jätetään itkemään pitkäksi aikaa tai että häntä lyötäisiin laimin tarkoituksella. Sen sijaan he vetoavat tieteellisiin tutkimuksiin ja siihen, että ei ole olemassa selkeitä todisteita, joiden perusteeella voitaisiin sanoa itkemisen sallimisen olevan aina haitaksi.

Kannattaako itkevää vauvaa aina rauhoitella?

Nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kun oikkuihin ei reagoida antamalla lapselle tämän haluamaa asiaa, lapsesta kasvaa kärsivällisempi ja hänellä on parempi sietokyky. Muita argumentteja ovat seuraavat:

 • Jos vanhemmat reagoivat välittömästi lapsen itkuun silloin, kun itku ei johdu selvästä tarpeesta, lapsi oppii manipuloimaan vanhempiaan.
 • Yli kuuden kuukauden ikäisen vauvan, joka ei tunne kipua, nälkää tai väsymystä, voidaan antaa itkeä lyhyen aikaa.
 • Lapsen ei tule koskaan antaa itkeä yksin yli viittä minuuttia.

Tässä kohtaa haluamme vielä selkeyttää, että jokainen tilanne on erilainen. Ei siis ole sama asia, että vauva itkee, koska hän ei halua istua auton turvakaukalossa tai että hän itkee nälkäänsä tai kipua.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.