Tutkimusten mukaan lasten saaminen pidentää elinajanodotetta
 

Tutkimusten mukaan lasten saaminen pidentää elinajanodotetta

Tutkimusten mukaan lasten saaminen pidentää elinajanodotetta
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Ruotsin Karoliinisen instituutin tutkijat tutkivat 1,4 miljoonaa ruotsalaista, saaden selville, että lasten saaminen pidentää elinajanodotetta – etenkin miesten kohdalla. Asiantuntijat tutkivat 704 481 miestä ja 725 290 naista, jotka olivat syntyneet vuosina 1911-1925. Kerättyjen tietojen joukossa olivat siviilisääty, lasten lukumäärä ja sukupuoli.

Kerättyjen tietojen perusteella lapsia hankkineiden noin 60-vuotiaiden ihmisten elinajanodote on lähes kaksi vuotta pidempi kuin heidän, joilla ei ole lapsia. Epidemiology and Community Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan 60-vuotiaiden äitien elinajanodote on 84,6 vuotta ja isien 80,2 vuotta. Lapsettomilla naisilla vastaava luku on 83,1 vuotta ja lapsettomilla miehillä 78,4 vuotta.  80 vuoden iässä isien elinajanodote on 87,7 vuotta ja lapsettomien miesten 87 vuotta. Naisilla vastaavat luvut ovat 89,5 ja 88,9 vuotta.

Tutkimusten mukaan lasten saaminen pidentää elinajanodotetta

Henkilö elää terveellisempää elämää, kun hänellä on lapsia

Henkilöt, joilla on lapsia, omaksuvat usein terveellisempiä elämäntapoja kuin lapsettomat, mikä on yksi syy siihen, miksi lasten hankinta auttaa elämään pidempään. Tutkimus osoitti myös, että perheessä elävät miehet elävät perheettömiä kauemmin. Tutkijat kommentoivat löydöstä seuraavasti: ”Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että naimisissa olevien miesten on tuettava ja hoidettava puolisoaan, kun taas eronneet ja lesket ovat enemmän riippuvaisia lapsistaan.”

Tutkimus perustui tarkkailuun ja havainnointiin, eikä sen tulosten perusteella voida vetää suoria johtopäätöksiä yhteyksien syistä ja seurauksista. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että yhteys on vahvempi vanhempien ikääntyessä. Tämä on linjassa muiden tutkimusten kanssa, joiden mukaan lapsettomat ihmiset saavat vähemmän tukea elämänsä loppupuolella.

Tutkimusten mukaan lasten saaminen pidentää elinajanodotetta

Tutkimusten mukaan lasten saaminen pidentää elinajanodotetta

Tutkiessaan sellaisia tekijöitä kuin henkilöiden koulutustaso, tutkijat havaitsivat, että ennenaikaisen kuoleman riski oli pienempi ihmisillä, joilla oli vähintään yksi lapsi. Yllättäen ero oli kuitenkin huomattavasti selvempi isillä ja lapsettomilla miehillä kuin äideillä ja lapsettomilla naisilla.

Yksi tutkimuksen suorittamiseen osallistuneista tutkijoista kertoo: ”Emme tiedä tarkalleen, mistä tämä johtuu. Se voi johtua siitä, että miehet olivat naisia vakaampia ja varmempia mennessään naimisiin ­– ehkäpä siitä syystä, että tutkitussa ikäluokassa naiset olivat usein miehiä nuorempia naimisiin menon hetkellä. Toinen tekijä voisi olla se, että yksin elävien naisten koulutustaso oli yleensä korkeampi kuin naimisissa olevien naisten. Miesten tapauksessa tilanne oli päinvastainen.”

Perheen ja pitkäikäisyyden yhteys

Lääkärit suosittelevat terveellisen ruokavalion ylläpitämistä, fyysistä aktiivisuutta ja kohtuullista liikuntaa terveellisen ja pitkän elämän turvaamiseksi. Tämän lisäksi – toisin kuin moni voisi kuvitella – lapset eivät kuluta ja uuvuta ihmistä, vaan voivat pidentää tämän elämää. Viidellä maailman kuudesta vanhimmasta ihmisestä oli lapsia ja suuri perhe.

On myös havaittu, että lasten saaminen hidastaa naisten biologista ikääntymistä. Kanadalaisen Simon Fraserin yliopiston tutkijoiden mukaan estrogeeni – hormoni, jota elimistö tuottaa suuria määriä raskauden aikana – auttaa hidastamaan ikääntymistä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.