Isovanhempien rooli lasten elämässä - Äitiyden Ihme
 

Isovanhempien rooli lasten elämässä

Isovanhempien rooli lasten elämässä
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Isovanhempien rooli perheissä ja yhteiskunnassa on muuttunut paljon vuosikymmenten aikana, mutta edelleen isovanhempien ja lastenlasten välinen ainutlaatuinen ja erityinen suhde rikastuttaa kolmen sukupolven elämää.

Isovanhempien rooli lasten elämässä

Isovanhempien rooli on hyvin tärkeä paitsi lastenlasten, myös yleisesti ottaen koko perheen elämässä. Isovanhemmat ovat usein korvaamaton apu käytännön asioissa, minkä lisäksi heillä on tärkeä rooli lasten emotionaalisessa kehityksessä.

Kokemuksen ääni

Isovanhemmat ovat tiedon ja kokemuksen lähde. Kiitos eletyn elämän ja kertyneen iän, isovanhemmat pystyvät tarjoamaan nuoremmille sukupolville erilaisen ja usein laajemman näkökulman. Kriisin, suuttumuksen, pelon tai hämmennyksen hetkellä isovanhemman näkökanta ja mielipide voivat auttaa lastenlasta ja helpottaa päätöksen tekemistä.

Emotionaalinen tuki

Isovanhemmat ovat tärkeä tuki niin vanhemmille kuin lastenlapsillekin. Tämä pätee erityisesti pariskunnan ensimmäisen lapsen kohdalla, jolloin tuoreet vanhemmat voivat tuntea olonsa hämmentyneeksi ja jopa pelokkaaksi. Isovanhempien tuki ja neuvot voivat rohkaista vanhempia ja antaa heille mielenrauhaa.

Isovanhempien rooli lasten elämässä

Isovanhempien rooli perheen kultuurissa

Jälkeläiset oppivat halutessaan isovanhemmilta perheen ja suvun historiasta. Kertomalla tarinoita suvusta isovanhemmat auttavat omalta osaltaan kehittämään nuorempien perheenjäsenten identiteettiä ja tunnetta siitä, että he ovat osa yhteisöä. Isovanhempien rooli on tärkeä myös perheen arvojen välittämisessä ja perheen yhtenäisenä pitämisessä.

Monessa perheessä isovanhemmat ovat he, jotka näkevät eniten vaivaa kootakseen perheen yhteen. He muistuttavat koko perhettä perhesiteiden tärkeydestä.

Vastuu ja empatia

Isovanhemmat saavat lastenlapsissa aikaan luonnollisia sympatian ja kunnioituksen tunteita. Ei ole epätavallista nähdä isovanhemman rauhoittavan lapsenlapsen kesken kiukkukohtauksen, vaikka vanhemmat epäonnistuivat tehtävässä. Lapset ovat usein haluttomia tottelemaan vanhempiaan, mutta kuuntelevat sen sijaan isovanhempiaan.

Ymmärtämällä isovanhempiensa iän ja sen myötä tulevat rajoitukset, lapsi oppii empatiaa ja luontaista hoivaviettiä. Lapsi on kykeneväinen huolehtimaan isovanhemmistaan ja muuttamaan käytönsään heidän hyvinvointinsa varmistaakseen.

Lastenlapsilta oppiminen

Lastenlapset eivät ole ainoat tästä sukupolvien välisestä suhteesta hyötyvät osapuolet. Aivan kuten isovanhemmat rikastuttavat lastenlastensa elämää, lastenlapsilla on erittäin positiivinen vaikutus isovanhempiin. Lastenlapset pitävät isovanhemmat nuorina ja virkeinä. He antavat isovanhemmille mahdollisuuden kokea vanhemmuuden uudelleen, mutta entistä rennommalla tavalla. He luovat luottamuksellisen siteen, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Kasvaessaan lastenlapset voivat tutustuttaa isovanhempansa kehittyvään teknologiaan ja moderniin maailmaan, jotta nämä eivät putoa kehityksen kelkasta.

Isovanhempien rooli kasvatuksessa

Isovanhempien rooli lasten elämässä

Isovanhempien rooli on muuttunut huomattavasti aikojen saatossa. Tänä päivänä monet pariskunnat tukeutuvat vanhempiensa apuun lasten hoidossa joko taloudellisista tai muista käytännön syistä. Vaikka isovanhemmat yleensä nauttivatkin lastenlastensa seurasta ja auttavat mielellään lapsiaan, liika on liikaa tässäkin asiassa.

Monessa perheessä isovanhempien odotetaan hoitavan lastenlapsia, mutta vanhemmat eivät halua heidän sekaantuvan varsinaisiin kasvatuksellisiin asioihin. On tavallista, että isovanhemmat toisinaan hemmottelevat lastenlapsiaan. Samoin on tavallista, että lapsen vanhemmat tuntemat auktoriteettinsa tulevan kyseenalaistetuksi tiettyjen isovanhempien toimien ansiosta.

On ymmärrettävää, että isät ja äidit haluavat olla vastuussa lapsensa kasvatukseen liittyvistä asioista. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että auttamalla lastaan ja tämän perhettä, isovanhemmat ottavat harteilleen heille kuulumattoman tehtävän – pelkästä rakkaudesta. Toisinaan tämä taakka on liian raskas kannettavaksi, joko fyysisesti tai emotionaalisesti.

Tämän vuoksi vanhempien kannattaa keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää lasten kasvatuksessa, ja muistaa arvostaa isovanhempien apua. Vanhempien ja isovanhempien toimiessa yhdessä liittolaisina kaikki voittavat – etenkin lapset.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.