Miksi sitoutuminen on niin tärkeää parisuhteessa? - Äitiyden Ihme
 

Miksi sitoutuminen on niin tärkeää parisuhteessa?

Kumppaniin sitoutuminen ei ole aina mutkatonta, eikä se ole esimerkiksi sormuksen mukana automaattisesti saatava ominaisuus. Sitoutumisessa on kyse ennen kaikkea vaivannäöstä yhdessä toisen ihmisen kanssa.
Miksi sitoutuminen on niin tärkeää parisuhteessa?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Yamila Papa

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Parisuhteen kulmakiviä ovat keskinäinen rakkaus, kunnioitus ja sitoutuminen. Näistä viimeiseksi mainittu jää kuitenkin usein kumppanilta huomaamatta, ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä monista syistä johtuen.

Edelleen hyvin usein ajatellaan, että kihlasormus tai naimisiin meno tarkoittavat automaattisesti pariskunnan osapuolten olevan sitoutuneita toisiinsa. Sormusten vaihtaminen tai häät eivät kuitenkaan takaa mitään, sillä kyseessä on lopulta vain symboli ja parisuhteen virallistaminen lain silmissä.

Kumppanuus ei tarkoita sormusta tai paperia, vaan tärkeää on, että parisuhteen perusta on varma ja vakaa. Kumppanit voivat olla hyvin sitoutuneita toisiinsa myös ilman kihloja tai naimisiin menoa.

Sitoutumisen merkitys parisuhteessa

Parisuhteeseen sitoutuminen ei tarkoita itsensä kadottamista tai itsensä vähemmän rakastamista. Ollakseen hyvä toisia kohtaan, on oltava hyvä itseään kohtaan. Vakaan parisuhteen luomiseksi tarvitaan sellaista sitoutumista, johon kuuluu tiimityötä ja hyvää, tehokasta viestintää.

Miksi sitoutuminen on niin tärkeää parisuhteessa?

Parisuhteet ja kumppanuus ovat muuttaneet muotoaan vuosikymmenten ja -satojen aikana, ja tänä päivänä sitoutuminen nähdään entistä useammin asiana, joka estää henkilöä tekemästä haluamiaan asioita. Usein parisuhde ja sitoutuminen yhdistetään väärällä tavalla vapauteen, vastuullisuuteen ja muihin tärkeisin seikkoihin liittyviin kysymyksiin.

Sitoutuminen parisuhteeseen ei tarkoita vapaudesta luopumista, eikä sitä, että yksilö ei voisi tavoitella ja saavuttaa omia tavoitteitaan.

Jotta parisuhteella on mahdollisuus kestää, on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat oikeasti sitoutuneita kumppaniinsa ja suhteen ylläpitoon. Sitoutuminen on sopimus molemminpuolisesta ymmärryksestä, rehellisyydestä, kunnioituksesta ja yhteistyöstä, joka laajenee jatkuvasti. Tästä näkökulmasta katsottuna sitoutuminen auttaa pariskuntaa säilyttämään onnellisuutensa ja selviämään myös eteen tulevista haasteista.

Sitoutuminen ei siis tarkoita sitä, että tietyt symboliset asiat toteutuvat, vaan kyseessä on oppiminen toimia tiimin jäsenenä ja yhteisen tavoitteen eteen työskentely. Sitoutuminen edellyttää sitä, että pidetään yllä yhteistä näkemystä tulevaisuudesta ja muistetaan, että kummallakin osapuolella on myös omat yksilölliset tarpeensa.

Sitoutuminen parisuhteessa on paljon muutakin kuin sormus sormessa

Vaikka moni toisin kuvitteleekin, sitoutuminen ei synny pelkästään häiden viettämisellä ja naimisiin menolla. Avioliittoon astumisen ei pitäisi olla uhraus, jolla todistetaan suhteen toimivan.

Jos parisuhde perustuu vain odotuksiin tai siihen, että toista osapuolta hallitaan, suhde ei voi toimia. Se, että pariskunnalla on keskinäinen sopimus, joka sisältää kunnioituksen, toimivan viestinnän, uskollisuuden ja näkemyksen yhteisestä tulevaisuudesta, auttaa suhdetta kasvamaan terveellä tavalla.

Rehellisyys ja kunnioitus ovat aina avainasiat parisuhteessa

Pidämme usein esimerkiksi kunnioitusta ja rehellisyyttä itsestäänselvyytenä, mutta totuus on, että parisuhteessa näiden asioiden eteen on tehtävä töitä joka ikinen päivä. Näitä hyveitä voidaan vaalia esimerkiksi puhumalla kumppanille avoimesti.

Miksi sitoutuminen on niin tärkeää parisuhteessa?

Ei siis kannata jättää itseään vaivaavia asioita sanomatta tai mennä nukkumaan vihaisena silloinkaan, kun ärsyttävä asia on hyvin pieni. Ei kannata odottaa myöhempää ja parempaa hetkeä puhuakseen itseään häiritsevästä asiasta.

Niin positiivisista kuin negatiivisistakin asioista puhuminen vahvistaa parisuhdetta ja ylläpitää tasapainoa. Tässäkin asiassa tärkeintä on pysyä myönteisenä, kuunnella ja tehdä töitä asioiden eteen yhdessä, pariskuntana.

Tunteiden yksin vatvominen ei kannata, vaan ne on hyvä ilmaista selkeästi ja ottaa puheeksi kasvotusten kumppanin kanssa. Samoin on väärin ajatella, että oma tai kumppanin mielipide ei ole merkityksellinen. Tämä on tärkeä asia muistaa jokaisessa parisuhteessa, olipa kyse juuri toisensa tavanneesta tai jo vuosikymmeniä yhdessä olleesta parista.

Totuuden sanominen suoraan, ongelmien käsitteleminen ilman välttelyä, ratkaisujen etsiminen ja tunteiden osoittaminen kertovat sitoutumisesta parisuhteeseen ja rakkaudesta toista ihmistä kohtaan.

Sitoutuminen on siis kumppanuudessa paljon muutakin kuin lupauksia ja sosiaalisia odotuksia. Se on tärkeä tekijä, jonka eteen tulee tehdä töitä joka päivä suhteen arkea elettäessä. Sen ei koskaan tarvitse olla pelkkä ihannekuva, sillä sitoutuminen on asia, josta voidaan tehdä todellisuutta, mikäli molemmat osapuolet sitä haluavat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.