5 poissaolevan isän piirrettä

22 elokuu, 2019

Tänään puhumme poissaolevista isistä sekä heidän vaikutuksestaan lasten hyvinvointiin ja listaamme viisi tyypillistä poissaolevan isän piirrettä.

Isän rakkaus, tuki, auktoriteetti ja silkka läsnäolo ovat korvaamattomia ja tärkeitä asioita kasvavalle lapselle. Siksi ilman isän läsnäoloa kasvaminen ja tämän jättämä tyhjä aukko saattavat vaikuttaa lapseen negatiivisesti koko tämän loppuelämän ajan. Ilman isää kasvaneilla esiintyy ongelmia muun muassa tunteiden, ihmissuhteiden, oman persoonan ja itsetunnon kanssa.

Mielestämme isillä on tänä päivänä epäoikeudenmukaisesti usein toisarvoinen rooli mitä tulee lasten kasvatukseen liittyviin asioihin. Vielä tänäkin päivänä isän rooli on usein olla perheen elättäjä, mikä on kuitenkin vanhanaikainen näkemys, jonka on aika muuttua.

National Fatherhood Initiative on yleishyödyllinen organisaatio, joka teki tutkimuksen, jossa keskityttiin isän poissaolon lapsille aiheuttamiin negatiivisiin seurauksiin. Ilman isää kasvaminen saattaa aiheuttaa ongelmia parisuhteissa sekä taloudellisiin tekijöihin liittyvissä asioissa ja saada aikaan erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia.

On hyvä huomioida, että kaikissa tapauksissa isät eivät suinkaan ole tarkoituksella poissa lastensa luota. Isä saattaa matkustaa paljon työnsä vuoksi, tehdä useampaa työtä tai asua toisella paikkakunnalla tai lasten huoltajuus voi olla äidillä eron jälkeen. Syitä tilanteeseen on lukuisia.

On tärkeää, että niin yhteiskunta, äidit kuin isät itsekin alkavat nähdä isät sellaisina kuin he todellisuudessa ovat – korvaamattomana osana lastensa elämää.

5 poissaolevan isän piirrettä

5 poissaolevan isän piirrettä

Työriippuvuus

Hän on paikalla, mutta ei kuitenkaan ole läsnä. Tällainen isä työskentelee jopa 12 tuntia vuorokaudessa ja viettää sen ohella viisi minuuttia lastensa kanssa. Työriippuvainen isä hyvästelee lapsensa aamulla näiden lähtiessä päivähoitoon tai kouluun, eikä näe lapsia enää illalla, koska he ovat jo nukkumassa siinä vaiheessa, kun isä palaa töistä kotiin.

Tämän kaltainen poissaoleva isä on nykypäivänä valitettavan tuttu näky monessa kodissa. Materian ja uralla etenemisen tavoittelu jättävät perheen tärkeysjärjestyksessä taka-alalle ja saavat samalla suhteen lapsiin vaakalaudalle.

Tasapaino on avain onneen. Jos isä ei pysty lisäämään läsnäoloaan ajallisesti, hän voi pyrkiä muilla tavoin viestittämään lapsille näiden olevan tärkeitä. Hän voi esimerkiksi olla töiden lomassa lapsiin yhteydessä viestien välityksellä.

Viikonloppuisin ja iltaisin on tärkeää pyrkiä keskittymään olemaan läsnä lapsille ja perheelle. Tällöin on aika laittaa puhelin sivuun ja jättää sähköposteihin vastaaminen maanantaille – tai vähintään iltaan, jolloin lapset nukkuvat.

Empatian puute

Emotionaalisesti tai fyysisesti puutteellinen isä on sellainen joka ei tunne lainkaan empatiaa. Heillä on hyvin vähän tunneyhteyttä lapsiinsa tai ylipäätään muihin ihmisiin ympärillään. He ovat itsekeskeisiä ja heillä on usein pinnallisia ihmissuhteita joissa ei ole juurikaan syvyyttä.

Tällainen isä ei vietä yleensä lastensa kanssa aikaa koska heitä ei yksinkertaisesti kiinnosta. Isyys on heille tuntematon käsite ja täynnä kompromisseja.

He eivät yleensäkään empatian puutteensa vuoksi osaa ottaa toisia ihmisiä lainkaan huomioon. He eivät myöskään osaa asettua itse toisen henkilön asemaan, mukaan lukien puolisonsa tai lastensa.

Tällainen persoona yleensä vaistomaisesti välttelee vanhemmuuden tuomaa vastuuta. Heillä on heikko tunneside lapsiinsa ja he jättävät lasten kasvatuksen tuoman painon mieluummin kokonaan äidin harteille.

5 poissaolevan isän piirrettä

Emotionaalinen epäkypsyys

Tunteellinen kypsymättömyys on empatian puutteeseen liittyvä syy siihen, miksi isät ovat poissaolevia eivätkä kovin innoissaan vanhemmuuden tuomasta vastuun tunteesta.

Tunteellisesti kypsymättömillä ihmisillä on usein vaikeuksia muodostaa suhteita. He pelkäävät ihmissuhteiden tuomia velvollisuuksia ja luovatkin helposti ympärilleen myrkyllisiä ihmissuhteita.

Tunteellinen epäkypsyys voi johtua esimerkiksi lapsena tai varhaisessa aikuisässä tapahtuneesta traumasta. He saattavat toistaa saman minkä ovat itse kokeneet omassa lapsuudessaan kasvaessaan itse ilman isänsä läsnäoloa.

Ihmiset jotka ovat tunteellisesti epäkypsiä pelkäävät aikuistumista, sillä tunteellisesti kypsä ihminen on onnellinen, tuntee olonsa turvalliseksi ja hän rakentaa ympärilleen terveitä ihmissuhteita jotka ovat tasapainoisia.

He elävät elämäänsä niin kuin olisivat nuoria aikuisia ikuisesti, eivätkä tiedosta kuinka ilmaista omia tunteitaan.

Vastuuntunnottomuus

Vastuuntunnoton isä ei kiinnitä huomiota lastensa kasvuun ja kehitykseen. He eivät ole paikalla silloinkaan, kun lapsi sairastaa, tai silloin kun he juhlistavat saavutuksiaan. Isä on yksinkertaisesti poissa paikalta.

Tämä on mies joka ei halua uskoa olevansa isä, tai pahimmillaan saattaa todella jopa kyseenalaistaa asian. Hän yrittää kaikin keinoin paeta lapsen kasvatuksen tuomaa vastuuta.

Itsekeskeisyys

Itsekeskeinen isä unohtaa lastensa olemassaolon. Hän tekee suunnitelmia vain itselleen, eikä huomioi lapsiaan ollenkaan. Hän asettaa käytännössä kaiken perheensä edelle, kuten työprojektit sekä kavereiden kanssa hengailun.