Skolioosi lapsella

17 toukokuu, 2020

Skolioosi on selän kasvuhäiriöstä aiheutuva tila, jossa selkäranka käyristyy sivusuunnassa. Tänään kerromme skolioosin eri tyypeistä, oireista ja hoidosta.

Millaisiin ryhmiin skolioosi jaetaan?

Skolioosi voidaan jakaa eri tyyppeihin potilaan iän mukaan:

  • Alle 3-vuotiaiden lasten kohdalla kyseessä on lapsuusajan skolioosi.
  • 4-10-vuotiailla lapsilla kyseessä on nuoren skolioosi.
  • Murrosikäisen skolioosia puolestaan sairastavat 11-18-vuotiaat potilaat.

Skolioosi luokitellaan myös syntymekanisminsa perusteella:

  • Synnynnäinen skolioosi: Tämän tyyppinen sairaus näkyy nimensä mukaisesti lapsella jo tämän syntyessä. Sikiöaikaisen kehityksen aikana nikamien rakentuminen voi häiriintyä. Tämän tyyppisestä kehityshäiriöstä kärsivällä lapsella on usein muitakin elinjärjestelmien häiriöitä, ja ennuste vaihtelee harmittomasta erittäin hankalaan.
  • Idiopaattinen skolioosi: Idiopaattisella tarkoitetaan tuntemattomasta syystä johtuvaa sairautta. Idiopaattinen skolioosi alkaa yleensä murrosiän karvupyrähdyksen aikaan, joskin sitä esiintyy jonkin verran myös pienillä lapsilla. Hyvin hoidetun skolioosin ennuste on erittäin hyvä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
  • Muihin sairauksiin liittyvä skolioosi: Skolioosin kehittyminen liittyy myös moniin lapsuusajan neurologisiin sairauksiin ja lihassairauksiin. Hoito riippuu sairauden luonteesta.

Millaisia oireita skolioosiin liittyy?

Skolioosin tarkkaa syytä ei toistaiseksi tunneta. Lievän skolioosin ainoa merkki on usein selän vinous, eikä henkilö kärsi muista oireista. Tämän tyyppisen skolioosin yleisyys on noin 7 %. Noin joka neljännellä potilaalla esiintyy selkäkipuja rintarangan tai lannerangan alueella, ja vuosien mittaan selkäoireita esiintyy lähes jokaisella skolioosia sairastavalla. Sairauden vaikeisiin muotoihin liittyy myös hengitykseen liittyviä oireita.

Skolioosiepäily herää selkärangan tunnustelun tai niin kutsutun etutaivutustestin yhteydessä, ja diagnoosi varmistetaan röntgenkuvauksella. Jokaisen vastasyntyneen lapsen terveydentila arvioidaan kotiinlähtötarkastuksessa synnytyssairaalassa ja myöhemmin lapsen selän terveys varmistetaan neuvolakäyntien ja koulun terveystarkastusten yhteydessä.

Miten skolioosia hoidetaan?

Skolioosi lapsella

Lievää skolioosia voidaan hoitaa kotona tehtävillä harjoituksilla, joiden tavoitteena on vahvistaa selän lihaksia. Niiden avulla keho voi ajan kanssa mukautua oikeaan asentoon. Sairauden idiopaattinen muoto vaatii hoitoa, jos kasvavan lapsen selän käyryys on yli 25 astetta. Hoitona käytetään yleensä tukiliivihoitoa, joka ei varsinaisesti suorista jo syntynyttä virheasentoa, mutta estää sen pahenemisen. Vaikeissa tapauksissa skolioosin hoito voi edellyttää leikkaushoitoa. Sillä voidaan korjata selän virheasento, mutta useimmiten vaaditaan myös selän luuduttaminen, jotta virheasento ei uusi.

Skolioosin etenemiseen vaikuttavat useat eri tekijät, joista tärkeimpiä ovat ongelman juurisyy sekä lapsen ikä diagnoosin hetkellä. Näillä on suurin vaikutus siihen, miten sairaus tulee käyttäytymään. On kuitenkin huomioitava, että idiopaattisen skolioosin ennuste on parempi kuin synnynnäisen skolioosin.