Mikä on savant-oireyhtymä? - Äitiyden Ihme
 

Mikä on savant-oireyhtymä?

Mikä on savant-oireyhtymä?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Savant-oireyhtymä on harvinainen tila, jossa henkilöllä on kehitysvamma tai muu keskushermoston kehityshäiriö ja samalla siihen liittyviä yksittäisiä lahjakkuuden alueita, jotka poikkeavat hänen muusta henkisestä suorituskyvystään. Noin puolet savant-lahjakkaista on autisteja, ja kaikista autisteista savant-ominaisuuksia on noin kymmenellä prosentilla.

Mikä on savant-oireyhtymä?

Savantismin kuvasi brittiläinen lääkäri John Langdon Down vuonna 1887. Aluksi oireyhtymää kutsuttiin idiot savant -nimellä, sillä idiootti-termillä on tarkoitettu tieteessä alun perin neutraalissa merkityksessä ihmistä, jolla on hyvin matala älykkyysosamäärä. Myöhemmin alkuosa kuitenkin jätettiin pois oireyhtymän nimestä, sillä kaikilla savanteilla ei ole matala älykkyysosamäärä. Suurimmalla osalla älykkyysosamäärä on 40-70, mutta joillakin se voi olla jopa yli 140, eli erittäin korkea.

Savantismissa kehitysvammaan tai muuhun keskushermoston kehityshäiriöön liittyy yksittäisiä, muuhun henkiseen suorituskykyyn verrattuna poikkeavan lahjakkuuden alueita. Kyvyt ovat usein kapea-alaisia ja voivat vaihdella lievistä jopa nerouteen viittaaviin. Kaikille savant-ominaisuuksille on ominaista proseduraalisen muistin korostuminen ja mittavat muistisuoritukset. Henkilö ei välttämättä ymmärrä aiheen varsinaista asiasisältöä.

Savantismi liittyy usein autismin kirjoon. Noin puolet savanteista kuuluu autismikirjoon ja noin 10 prosentilla autisteista esiintyy jonkinlaisia savant-ominaisuuksia. Savanteista joka toisella ei ole autismia, vaan jokin muu aivojen sairaus, vamma tai häiriö. Savanteista noin 85 % on miehiä ja 15 % naisia.

Mikä on savant-oireyhtymä?

Millaisia ovat savant-oireyhtymälle tyypilliset poikkeavat kyvyt?

Savant-kyvyt esiintyvät yleensä yksittäin, mutta joillakin henkilöillä on samanaikaisesti useampi kuin yksi erikoiskyky. Kaikkiin savant-kykyihin liittyy syvä, mutta kapea-alainen muisti. Tyypillisimmät savant-kyvyt ovat kalenterin laskeminen, musiikki, taide, matematiikka ja numerot sekä mekaaniset tai tilalliset kyvyt.

  • Musiikilliset kyvyt. Savant-lahjakas voi olla taitava säveltämään ja soittamaan musiikkia. Hän saattaa olla erityisen hyvä soittamaan yhtä instrumenttia, kuten kitaraa tai pianoa, tai hallita useampia soittimia. Hän saattaa osata tuottaa musiikkia pelkästään kuuntelemalla sitä, ilman varsinaista opettelua tai nuoteista soittamista.
  • Taiteelliset kyvyt. Henkilö voi osata esimerkiksi piirtää, maalata tai muotoilla veistoksia erittäin taitavasti. Hän saattaa kyetä kuvaamaan todellisia asioita taiteellisessa muodossa hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti.
  • Matemaattiset kyvyt. Henkilö voi olla erityisen hyvä matematiikassa ja numeroiden käsittelemisessä. Hän saattaa olla nopea laskemaan päässälaskuja, neliöjuuria tai kertolaskuja. Samoin hän saattaa osata laskea päivämääriä hyvin nopeasti. Hän voi esimerkiksi kertoa välittömästi, mikä viikonpäivä tietty päivämäärä on.
  • Mekaaniset ja tilalliset kyvyt. Savant-lahjakas voi poiketa muista esimerkiksi karttojen ja etäisyyksien hahmottamisessa. Hän saattaa pystyä arvioimaan etäisyyden tai mitan hyvinkin tarkkaan ilman mittausvälineitä tai muita työkaluja. Hänellä voi olla myös poikkeuksellisen hyvät taidot erilaisten mallinnuksien tekemiseen ja mekaanisten rakenteiden rakentamiseen.
  • Kielelliset kyvyt. Vaikka savant-lahjakkailla on usein sosiaalisia ja ilmaisuun liittyviä haasteita, osa heistä oppii helposti useita vieraita kieliä.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Daymut, J. (2010). ¿Qué es el Síndrome del Sabio o Síndrome de Savant? Handy Handouts
  • Muñoz-Yunta, J., Ortiz-Alonso, T., Amo, C., Fernández-Lucas, A., Maestú, F., & Palau-Baduell, M. (2003). El síndrome de savant o idiot savant. Rev Neurol
  • Tárraga Mínguez, R., & Acosta Escareño, G. (2016). Síndrome de Savant: entre lo genial y lo ingenuo. http://mail.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_721/a_9677/9677.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.