Astman oireet lapsilla - Äitiyden ihme
 

Astman oireet lapsilla

Astma on yleisin lasten krooninen sairaus. Kun vanhemmat oppivat tarkkailemaan lasta oireiden varalta, astman mahdollinen diagnosointi helpottuu ja nopeutuu.
Astman oireet lapsilla

Viimeisin päivitys: 16 toukokuuta, 2020

Astma on länsimaissa yleisin lapsuusiän pitkäaikaissairaus. Lapsilla astma alkaa yleensä leikki- tai kouluiässä, mutta osalla se ilmenee ensimmäistä kertaa jo 1-2-vuotiaana infektioihin liittyvänä hengitysvaikeutena tai pitkittyneenä yskimisenä. Vanhempien on hyvä oppia tunnistamaan astman oireet, jotta sairastunut lapsi saa mahdollisimman nopeasti diagnoosin ja tarvitsemansa hoidon.

Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen sairaus, joka aiheuttaa limakalvojen turvotusta sekä lisääntynyttä limanmuodostusta ja heikentää värekarvatoimintaa. Siihen liittyy myös keuhkoputkien supistelutaipumus. Tulehtunut keuhkoputkien limakalvo on herkkä erilaisille ärsykkeille kuten infektioille, allergeeneille, fysikaalisille ärsykkeille ja kemikaaleille.

Lapsuudessa alkanut astma helpottaa melko usein murrosiässä, mutta taipumus astmaan ei häviä. Joissakin tapauksissa sairaus palaa aikuisiässä oltuaan pitkään oireeton. Aikuisiässä puhjenneessa astmassa lääkehoidon tarve jää yleensä pysyväksi, mikä tarkoittaa, että astmaa ei pystytä parantamaan, mutta se pyritään pitämään mahdollisimman vähäoireisena lääkityksen avulla.

Astman oireet lapsilla

Astman hoito jaetaan yleisesti ottaen kahteen osaan, eli ylläpitävään hoitoon ja akuuttien astmakohtausten hoitoon. Jos lapsen astma oireilee vain satunnaisesti, hän saattaa pärjätä pelkän tarvittaessa käytettävän keuhkoputkia laajentavan lääkkeen avulla, mutta yleensä tarvitaan myös tulehdusta hillitsevä lääkitys ylläpitävänä hoitona.

Käytettävät lääkkeet valitaan aina lapsen oireiden voimakkuuden mukaisesti. Nykyään astmalääkkeet ovat turvallisia, ja niiden avulla lapselle ja myöhemmin aikuiselle turvataan yleensä varsin oireeton elämä. Suurin osa astmapotilaista sairastaa lievää tautia, joka saadaan kohtalaisen helposti pysymään hallinnassa.

Yleisimmät astman oireet lapsilla

  1. Hengitysvaikeudet ja hengitysteiden tukkeutuminen. Yleisin astman oire lapsilla ovat hengitysvaikeudet. Astmakohtaus johtuu keuhkoputkien supistumistilasta, joka aiheuttaa hengitysteiden supistumista. Tällöin ilman virtaus keuhkoissa huononee ja hengitys vaikeutuu. Kun lapsesta tuntuu, ettei hän saa kunnolla henkeä, hän saattaa pelästyä ja ahdistua, mikä vain pahentaa astmakohtauksen oireita.
  2. Uloshengityksen vinkuminen. Vinkuva ääni uloshengitettäessä on myös yksi yleisimmistä astman oireista. Viheltävä ääni alkaa matalana ja voimistuu kohtauksen pahentuessa. Vinkuva ääni syntyy ilman kulkiessa kapeiden hengitysteiden läpi.
  3. Voimakas yskä. Yskä on yleinen ja usein jopa ainoa lapsen astman oire. Jos lapsi kärsii viikkojen ajan jatkuvasta yskästä ilman selvää syytä, on hyvä hakeutua hoitoon.

Muita astman oireita lapsilla

Yllä esitetyt ovat astman pääasiallisia oireita, mutta viitteitä lapsen astmasta voidaan saada myös muista merkeistä.

Astman oireet lapsilla

  1. Paine rintakehässä. Puristava tunne rintakehässä on yksi yleisimmistä astman oireista lapsilla. Mikäli lapsi valittaa kipua, painetta, tai puristavaa tunnetta rinnassaan, on paras konsultoida lääkäriä.
  2. Sierainten laajentuminen. Yksi astman oireista etenkin nuorilla on sierainten laajentuminen. Lapsi avaa sieraimiaan tavallista enemmän yrittäessään saada kunnolla henkeä.
  3. Huokaukset.  Huokaus on pitkä ja syvä sisäänhengitys, jota seuraa pitkä uloshengitys. Se, että lapsi huokailee jatkuvasti, voi viitata astmaan ja hengitysvaikeuksiin.
  4. Kurkun jatkuva karistaminen. Astman oireista kärsivä lapsi saattaa yrittää selvittää kurkkuaan toistuvasti helpottaakseen epämukavaa oloaan.

Astman oireet vaihtelevat yksilöittäin, ja siinä missä toisilla oireet ovat moninaiset ja vaikeat, toisilla esiintyy vain lieviä oireita. Jotkut lapset kärsivät astman vuoksi säännöllisesti, kun toisilla se aiheuttaa ongelmia vain altistuttaessa tietylle ärsykkeelle kuten kovalle pakkaselle tai voimakkaalle kemikaalille. Suurin osa astmapotilaista sairastaa lievää tautia. Aikuisista astmaatikoista vain noin 4 prosentilla on todella vaikea tautimuoto.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.