Nuoren ensimmäinen päivä lukiossa - Äitiyden Ihme
 

Nuoren ensimmäinen päivä lukiossa

Lukion aloittaminen voi olla vaikeaa sekä lapselle että vanhemmille, sillä totutut rutiinit muuttuvat ja ympäristö vaihtuu tutusta tuntemattomaan.
Nuoren ensimmäinen päivä lukiossa
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Ensimmäinen päivä lukiossa voi olla nuorelle pelottava kokemus, mutta on hyvä muistaa, että sen ei tarvitse olla. Vanhemmat voivat omilla toimillaan vähentää lapsen jännitystä ja ahdistusta.

Ensimmäinen lukiopäivä tarkoittaa uuden luvun aloittamista nuoren elämässä, mikä voi tehdä päivästä stressaavan. Tässä artikkelissa annamme muutamia vinkkejä siihen, kuinka päivästä tehdään mahdollisimman sujuva. Yläasteelta lukioon siirtyminen tulisi nähdä pelkästään positiivisena asiana.

Ensimmäinen päivä lukiossa

Lapsesi tulee opiskella ahkerammin ja hänestä pitää tulla itsenäisempi. On siis tärkeää rohkaista lasta hyödyntämään koulun tarjoamia resursseja. Tuutori voi olla sellainen henkilö, johon lapsi voi tukeutua, ja joka ohjaa häntä ensimmäisenä päivänä aina ensimmäisen vuoden loppuun asti. 

Ensimmäinen päivä lukiossa voi olla lapselle jännittävä kokemus

Tuutorilla voi olla hyvin tärkeä rooli teini-ikäisen lukiokokemuksessa sekä samalla olla avuksi lapsen tulevaisuuden kannalta. Rohkaise lasta lähestymään tuutoria ja kysymään tältä kysymyksiä. Lapsen on hyvä myös muistaa, että on mahdollisuus osallistua erilaisiin tutoriaaleihin, jos tarvetta ilmenee.

Lapsesi saattaa kuvitella, että lukion opettajat ja tuutorit ovat etäisiä ja vaativia – näin ei välttämättä ole. Opettajilla ja tuutoreilla on samat tavoitteet, kuin ala- ja yläasteellakin: koulutuksen helpottaminen. He ovat myös tarjoamassa tukea, jos sitä tarvitaan.

Yliopisto saa vielä odottaa

Monet opiskelijat saattavat miettiä jo ensimmäisenä lukiopäivänä yliopistossa opiskelua, joka saattaa häämöttää lukiosta valmistumisen jälkeen. Lapsi saattaa haluta opettajaksi, lääkäriksi tai vaikkapa tietokoneasiantuntijaksi.

Nämä tavoitteet saattavat kuitenkin muuttua ajan kuluessa. Tästä on hyvä muistuttaa lapselle, jotta hänellä olisi mielenrauhaa aloittaessaan tätä uutta vaihetta elämässään. Lapsen mielenrauha tarkoittaa myös vähemmän stressiä sinulle.

Odotuksia lukiosta

Helpottaaksesi lukion aloitusta on hyvä keskustella lapsen kanssa odotuksistasi koskien tätä uutta elämänvaihetta. Voitte keskustella esimerkiksi arvosanoista ja lapsen käyttäytymisestä.

Keskustelkaa vaikkapa koulun ulkopuolisista aktiviteeteista, joihin lapsi haluaa osallistua ja siitä, kuinka paljon ne mahdollisesti vievät lapsen aikaa. Kun kaikki on selkeää jo ennen lukion aloitusta, tulee ensimmäisestä päivästä positiivisempi kokemus. 

Kommunikaatio

On todella tärkeää ylläpitää lapsen kanssa selkeää kommunikaatiota. Lapsen on hyvä lisäksi tietää, miten sinuun saa yhteyden koulusta, jos on tarpeen. Tämä on tärkeä asia mielessä pidettäväksi heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Sekä vanhempien että lapsen tulee olla tietoisia koulun asettamista käytännöistä koskien älypuhelimia. Esimerkiksi jotkut lukiot saattavat vaatia puhelimen olevan suljettuna, ja että sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksissa. Jotkut koulut sen sijaan sallivat puhelimen olla äänettömällä, eikä niitä saa käyttää oppituntien aikana.

Lukion mukanaan tuoma aikataulu

Uudet luokat, uudet koulun ulkopuoliset aktiviteetit, uudenlainen sosiaalinen elämä sekä tarvittava lepo tarkoittavat myös sitä, että lapsen aikataulusta tulee kiireisempi.

Lukion mukana tulee kiireisempi aikataulu

Älä siis oleta, että lapsesi jättää sinut huomiotta, koska ei halua kommunikoida tai viettää aikaa kanssasi. Lapsi vain etsii omaa paikkaansa uudessa ympäristössä, opettelee kohtaamaan uusia vastuualueita sekä uusia kaveripiirejä.

Älä yritä ratkaista kaikkia lapsen ongelmia

Monien muiden asioiden lisäksi isoksi kasvaminen tarkoittaa myös omasta toiminnasta vastuun ottamista. Tämä on tärkeä asia ottaa huomioon, kun lapsi aloittaa lukion. Sinun ei tulisi ratkaista lapsesi ongelmia, vaan voit kuunnella häntä, tarjota ehdotuksiasi sekä antaa neuvojasi.

Tee lapselle selväksi, että olet kyllä paikalla, kun hän tarvitsee apuasi, mutta älä tukahduta lastasi. Lapsen on tärkeää oppia, että hänen tulee osata ratkaista asiat itse, mutta myös sen, että sinä luotat häneen. Tämä tulee tekemään hyvää hänen itseluottamukselleen.

Kaikkien ollessa selvillä siitä, mitä lukio tuo tullessaan, menee pelätty ensimmäinen päivä lukiossa helpommin. Kun seuraatte tämän artikkelin esittelemiä perusneuvoja, tulee myös loppuvuosi menemään koulussa yhtä hyvin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Eva Bach Cobacho. Adolescentes, qué maravilla. 2008. Plataforma Editorial S.L.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.