Raskauden aikana kielletyt lääkkeet - Äitiyden Ihme
 

Raskauden aikana kielletyt lääkkeet

Tietyt lääkeaineet voivat vahingoittaa kohdussa kehittyvää sikiötä, joten niiden käyttöä tulee välttää raskauden aikana.
Raskauden aikana kielletyt lääkkeet

Viimeisin päivitys: 30 huhtikuuta, 2020

Toisinaan naiset tarvitsevat lääkehoitoa myös raskauden aikana, ja odottavan äidin sairautta onkin tärkeä hoitaa, koska hänen terveytensä vaikuttaa myös sikiön hyvinvointiin. Lääkärit luonnollisesti pyrkivät välttämään sellaisten lääkkeiden määräämistä, joiden tiedetään olevan sikiölle haitallisia tai joiden riskeistä sikiölle ei ole vielä tarpeeksi tietoa.

Lähes kaikki lääkeaineet läpäisevät istukan ja kulkeutuvat sikiöön, mutta vain harvan lääkkeen on todistettu olevan selkeästi haitallinen sikiön kehitykselle. Tästäkin huolimatta odottavan äidin on aina varmistettava lääkkeen sopivuus joko lääkäriltä tai farmaseutilta. Alla listaamme yleisimmät raskauden aikana kielletyt lääkkeet.

Raskauden aikana kielletyt lääkkeet

A-vitamiinin johdannaiset

A-vitamiinijohdokset isotretinoiini ja asitretiini, joita käytetään akne- ja psoriaasilääkkeissä, voivat aiheuttaa sikiölle vaikeita monielinepämuodostumia. Koska näiden lääkeaineiden vaikutusaika on pitkä, niiden käyttö on lopetettava useita kuukausia ennen raskauden alkua.

Androgeenit

Androgeenit eli mieshormonit aiheuttavat tyttösikiön maskulinisaatiota.

Tietyt epilepsialääkkeet

Valproaatti, karbamatsepiini ja fenytoiini aiheuttavat keskushermoston sulkeutumishäiriötä, kehitysviivettä, kita-suulakihalkiota ja monielinepämuodostumia. Odottavan äidin epilepsiaa on kuitenkin tärkeä hoitaa, ja sairauden hoitamatta jättäminen on suurempi riski sikiölle kuin lääkityksen käyttäminen.

Raskauden aikana kielletyt lääkkeet

Tulehduskipulääkkeet

Tulehduskipulääkkeet voivat lisätä keskenmenon vaaraa ja viimeisen raskauskolmanneksen aikana ne voivat vaikuttaa sikiön verenkiertoelimiin.

Tietyt masennuslääkkeet

SSRI-lääkkeet eli niin kutsutut serotoniinin takaisinoton estäjät voivat aiheuttaa vastasyntyneelle vaikeitakin oireita, kuten sydämen epämuodostumia. Tämän vuoksi lääkkeen annostus on tärkeä tarkistaa loppuraskauden aikana.

Litium

Masennuslääkkeenä käytettävä litium lisää joidenkin lähteiden mukaan sikiön sydämen kehityshäiriön riskiä.

Misoprostoli

Mahahaavan hoitoon käytettävä isoprostoli lisää keskenmenon ja epämuodostumien, kuten raajojen kehityshäiriöiden, riskiä.

Solunsalpaajat

Syöpähoidoissa käytettävät solunsalpaajat aiheuttavat hedelmättömyyttä ja kasvattavat keskenmenon ja monielinepämuodostumien riskiä.

Varfariini

Varfariinia käytetään verenohennuslääkkeenä laskimopuolen tukostaipusmusten ehkäisyyn ja hoitoon. Tämä lääkeaine voi aiheuttaa verenvuotoja sikiössä ja saada aikaan vaurioita erityisesti keskushermoston alueella.

Raskauden aikana turvalliset lääkkeet

Vaikka minkään kipulääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana, toisinaan lääkehoitoa ei voida välttää. Turvallisin lääke ohjeiden mukaisina annoksina käytettynä on parasetamoli. Kuten jo yllä mainitsimme, tulehduskipulääkkeet – kuten asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni ja ketoprofeeni – voivat lisätä keskenmenon vaaraa ja vaikuttaa haitallisesti sikiön verenkiertojärjestelmään erityisesti raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Raskauden aikana kielletyt lääkkeet

Odottavan äidin bakteeritulehdus on aina hoidettava, sillä hoitamattomana se aiheuttaa haittaa sekä äidille että sikiölle. Raskauden aikana turvallisia mikrobilääkkeitä ovat penisilliinit, erytromysiini ja kefalosporiinit. Tetrasykliinien ja doksisykliinien käyttöä ei suositella.

Diabeteksen hoidossa ei tule käyttää suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä, vaan sairautta hoidetaan insuliinin avulla. Verensokerin tasapainosta on huolehdittava niin ennen raskautta kuin raskauden aikanakin.

Mitä tulee toiseen krooniseen sairauteen, astmaan, hengitettäviä lääkkeitä voidaan käyttää koko raskauden ajan, mutta nieltäviä astmalääkkeitä ei suositella käytettävän. Astman hoito on hyvin tärkeää raskauden aikana, sillä hoitamaton tai huonossa tasapainossa oleva astma voi heikentää sikiön hapensaantia.

Haluamme vielä painottaa, että olipa kyse mistä tahansa lääkkeestä, sen käytöstä tulee aina keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.