Missä iässä on liian myöhäistä tulla äidiksi? - Äitiyden Ihme
 

Missä iässä on liian myöhäistä tulla äidiksi?

Missä iässä on liian myöhäistä tulla äidiksi?
Ana Couñago

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi Ana Couñago.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 08 syyskuuta, 2021

Monessa maassa, Suomi mukaan lukien, ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut selvästi ja jatkaa edelleen nousuaan. Syitä tähän on monia, mutta esimerkkeinä mainittakoon pitkittynyt lapsivapaan elämän ihannointi, taloudelliset syyt, naisen halu panostaa uraansa sekä huoli työn ja vanhemmuuden yhdistämisestä. Tänä päivänä onkin tavallista, että nainen alkaa jossain vaiheessa miettiä, missä iässä on liian myöhäistä tulla äidiksi.

Missä iässä on liian myöhäistä tulla äidiksi?

Lääketieteessä vakiintunut käsite on, että biologisesta näkökulmasta ihanneikä raskaudelle on alle 25 vuotta. Monien asiantuntijoiden mukaan naisen paras hedelmällinen ikä on 20-30 vuotta ja kohtalainen 30-35 vuotta. Noin joka kymmenennen odottavan äidin arvioidaan olevan vähintään 35-vuotias.

Yli 35-vuotiaana äidiksi tulemiseen liittyy kuitenkin kohonnut raskaudenaikaisten komplikaatioiden riski. Esimerkiksi keskenmenon ja lapsen kromosomipoikkeavuuksien riski kasvaa. Lääketieteelliset tilastot osoittavat, että jopa 30 % yli 35-vuotiaana raskaaksi tulevista naisista kärsii jostain raskausajan komplikaatiosta.

Yleisimpiä ongelmia ovat raskausajan diabetes, kohdun verenvuoto ja verenpainetauti – joista viimeinen on myös yleisin ennenaikaisen synnytyksen syy. Joka kymmenes yli 35-vuotiaiden äitien synnytys käynnistyy liian aikaisin. Onneksi kaikki mainitut riskit ovat kuitenkin mitattavissa ja kontrolloitavissa lääkärin tuella.

Naisen ikä vaikuttaa paitsi spontaaniin hedelmöittymiseen, myös hedelmöityshoidoilla aikaansaatuun raskauteen. Molemmilla tavoilla mahdollisuudet hedelmöittymiseen ovat paremmat naisen ollessa nuori. Yksilölliset erot ovat kuitenkin suuret, ja monet naiset voivat saada lapsia vielä 40-45-vuotiaana. Tilastojen mukaan yli 45-vuotiaille naisille syntyi Suomessa 117 lasta vuonna 2015.

Missä iässä on liian myöhäistä tulla äidiksi?

Vanhemmalla iällä äidiksi tulemisen hyödyt

Vaikka odottavan äidin korkea ikä lisääkin raskauden aikaisten komplikaatioiden riskiä, kaikki yli 35-vuotiaana lasten saamiseen liittyvä ei suinkaan ole negatiivista. Vaikka raskaus tässä vaiheessa elämää tuokin mukanaan omat riskinsä, yleensä raskaus pystytään kantamaan normaalisti loppuun asti, ja äidin ikään liittyy myös tiettyjä hyötyjä.

  • Journal of American Geriatrics Society -lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että äidiksi tuleminen 35 ikävuoden jälkeen parantaa naisen älyllisiä kykyjä. Tutkimuksessa todettiin myös, että ensimmäisen raskauden yli 35-vuotiaana kokeneet naiset saivat parempia tuloksia tarkkaavaisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja verbaalisia kykyjä mittaavissa kokeissa.
  • Asiantuntijoiden mukaan yli 35-vuotias nainen ymmärtää paremmin omaa kehoaan, joten hän pystyy pitämään itsestään parempaa huolta. Hän saattaa kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi ravintoon ja fyysiseen kuntoonsa.
  • Erään vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 33-vuotiaana ensimmäisen lapsensa saaneet naiset saattavat elää pidempään kuin ennen tätä ikää synnyttäneet naiset. Bostonin yliopistossa tehty tutkimus sen sijaan osoitti, että 35-vuotiaana ensimmäistä kertaa synnyttävät naiset elävät kaksi kertaa todennäköisemmin 95-vuotiaiksi kuin naiset, joiden viimeinen lapsi syntyi naisen ollessa alle 30-vuotias.
  • Naisten etsimä sosioekonominen tasapaino saavutetaan yleensä noin 34-vuotiaana, mikä tekee tästä iästä ajan, jolloin nainen alkaa usein harkita äidiksi tulemisen mahdollisuutta.
  • Raskaus yli 35-vuotiaana on yleensä suunniteltu ja erittäin toivottu. Tämän vuoksi vauvasta pidetään todennäköisesti erittäin hyvää huolta ja häntä rakastetaaan suuresti.
  • Tunnetasolla ja psykologisesti pariskunnat ovat yleensä vakaampia tässä vaiheessa elämää.
  • Vanhemmat, jotka haluavat lapsen myöhemmällä iällä, välttävät pohdinnat siitä, että monia asioita jäi kokematta ennen raskautta.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.