Miksi lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan? - Äitiyden Ihme
 

Miksi lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan?

Miksi lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 19 maaliskuuta, 2020

Lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan lähinnä kahdesta syystä, joista ensimmäinen liittyy hänen oppimisprosessiinsa ja toinen hänen löytämistään asioista nauttimiseen.

Lapset oppivat asioita kaavamaisella tavalla. Kun kaavoja toistetaan, niistä kerätty tieto ja ymmärrys jäävät lapsen mieleen. Tämän vuoksi lapsi pyrkii vaistomaisesti toistamaan tiettyjä asioita tai aktiviteetteja, joista hän löytää jokaisella kerralla jotakin uutta.

Kaavamaisella käytöksellä voisi olla samanlainen vaikutus myös aikuisiin, mutta koska aikuisilla on käytössään enemmän välineitä ja tietämystä oppimisen suhteen, he myös omaksuvat uutta tietoa helpommin. Kun tätä testataan katselemalla samaa elokuvaa uudestaan ja uudestaan, aikuinen löytää elokuvasta joka kerralla uusia yksityiskohtia.

Muisti on syy siihen, että lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan

Toiston kautta oppiminen on yksi vanhimmista oppimistekniikoista. Opettajat eivät suotta toista kertotaulua, vaan tämä on tehokas tapa saada oppilaat oppimaan. Lapsille on sävelletty laulujakin sillä idealla, että he oppisivat niistä numeroita tai aakkosia.

Yksi syy siihen, miksi lapsi katsoo saman elokuvan uudestaan ja uudestaan, on se, että hän muistaa tietyt tunteet, jotka elokuva herätti hänessä ensimmäisellä katsomiskerralla.

Pienillä lapsilla tämän kaavan voi nähdä myös leikkien aikana. Jotta lapsi muistaisi sen, että vihreä pallo kuuluu vihreään reikään, hän toistaa samaa toimintoa useampaan kertaan. Senkin jälkeen kun hän on onnistunut, hän toistaa tuota kaavaa kertaalleen.

Mitä tulee elokuviin, lapset muistavat niiden hahmot ja pääsevät ymmärrykseen elokuvan juonesta juurikin toiston avulla.

He ymmärtävät tarinaa jokaisella katselukerralla aina enemmän, mikä taas herättää heissä uusia tunteita, joita he eivät kokeneet ensimmäisellä kerralla.

Miksi lapset katsovat samaa elokuvaa aina uudestaan?

Uudestaan!

Toisto on myös hyväksynnän merkki. Kun lapset löytävät toistamistaan aktiviteeteista uusia asioita, he haluavat nauttia niistä aina yhä enemmän.

He ymmärtävät mielessään, että he osaavat nyt yhdistää palapelin palat toisiinsa, tai ratkaisivat arvoituksen, ja siksi he haluavat myös testata itseään toistamiseen.

Elokuvien kohdalla tietyt yksityiskohdat saavat heidät täyttymään ihmetyksestä, vaikka aikuisten näkökulmasta tapahtumien kulku voikin olla ennustettavissa.

Lasten tapauksessa sen tietäminen, mitä tulee tapahtumaan, linkittyy johonkin tiettyyn tunteeseen, ja tämä antaa heille myös henkilökohtaista turvan tunnetta.

Siitä syystä useampaan kertaan toistettu elokuva tai tarina ei koskaan menetä hohtoaan.

Lauseiden, vuorosanojen tai tekojen muistaminen on lapselle hauska, lähes maaginen kokemus, koska tällöin hän kykenee ennustamaan päähahmon “tulevaisuuden” tai “kohtalon”.

Kohta tulee lempikohtani!

Eräs toinen syy, miksi lapset katsovat samaa elokuvaa uudestaan ja uudestaan johtuu tunteista, jotka he muistavat ensimmäisestä katselukerrasta.

Vaikka hän ei olekaan siitä tietoinen, niin katsellessasi lapsen reaktioita saat myös tietää, milloin jokin elokuva saa hänet iloiseksi, ja tuo kokemus on myös kirjattuna hänen muistiinsa.

Jotkut lapset peittävät silmänsä ennen pahan hahmon ilmestymistä, tai alkavat hymyilemään ennen jotakin hauskaa kohtaa. Tämä johtuu siitä, että nämä kohtaukset ovat heille jo tuttuja, ja he yhdistävät ne niiden aiheuttamiin tunteisiin.

Samaa ilmenee myös aikuisilla. Laulujen, elokuvien tai tarinoiden toistaminen yhdistyy niihin tunteisiin tai muistoihin, joita ne meissä herättävät.

Miksi lapsi katsoo saman elokuvan yhä uudestaan?

Ymmärryskyvyn stimulointi

Eräs tapa, jolla vanhemmat voivat ottaa osaa tähän oppimisprosessiin, on jakaa nämä hetket lastensa kanssa.

Katselemalla vaikka elokuvaa yhdessä ja nauttimalla lapsen reaktioista, tai osoittamalla yllätystä, kun lapsi kertoo, mitä elokuvassa tulee pian tapahtumaan.

Toinen tapa stimuloida lapsen ymmärryskykyä on kysyä elokuvasta tai tarinasta kysymyksiä.

Mitä luulet, että tapahtuu nyt? Miksi tuo hahmo käyttäytyy noin?

Tämä tekniikka testaa lapsen tarkkaavaisuutta ja kertoo aikuiselle, ymmärtääkö lapsi juonta vai ei.

Jotkut elokuvat voivat olla hyvin sekavia, ja lapset voivat tulkita ne väärin. Siksi kysymyksien esittäminen tarinasta voi myös auttaa selkeyttämään epävarmuuksia, joita lapsella voi sen suhteen olla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.