Ääneen lukemisen hyödyt lapselle - Äitiyden Ihme
 

Ääneen lukemisen hyödyt lapselle

Ääneen lukemisen hyödyt lapselle
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 11 maaliskuuta, 2021

Ääneen lukeminen on erinomaista harjoittelua lukemisen sujuvoittamiseksi ja oppimiseen liittyvien taitojen edistämiseksi. Lapset oppivat tavallisesti kieltä paremmin kuuntelemalla kuin lukemalla, ja ääneen lukeminen tekee monimutkaisista asioista helpommin ymmärrettäviä. Ääneen lukemisen hyödyt eivät lopu tähän, sillä ääneen lukeminen synnyttää positiivisia yhteyksiä kirjoihin ja lukemiseen ja parhaassa tapauksessa auttaa kasvattamaan lapsen motivaatiota ja uteliaisuutta sekä parantamaan muistia.

Tuki ja motivointi

Jos lapsella on vaikeuksia lukemaan oppimisessa, kannattaa hänen kuunnella hyvän lukijan ääneen lukemia tekstejä. Tämä auttaa häntä omaksumaan sujuvaa lukemista ja siten tukee lukemaan oppimista. Jos lapsi menee lukkoon tilanteessa, jossa hänen täytyisi lukea itsekseen, on aikuisen tärkeää pysyä kärsivällisenä ja auttaa häntä. Usein jo pelkkä tuki ja motivointi auttavat lasta pääsemään yli suurimmasta ongelmasta. Mitä tulee lukemiseen, motivaatio on avainasemassa, sillä se ruokkii lapsen kiinnostuneisuutta lukemista ja kirjoja kohtaan.

Ääneen lukemisen hyödyt lapselle

Ääneen lukemisen hyödyt lapselle

Ääneen lukemisesta on lapselle monia hyötyjä, joista tärkeimpiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Edistää lausumista ja rikastuttaa sanavarastoa
  • Auttaa muistamaan ja oppimaan paremmin
  • Edistää lingvististä tietoa
  • Harjoittaa mielikuvitusta ja luovuutta
  • Kehittää tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä
  • Auttaa pääsemään yli peloista ja kehittää itsetuntoa
  • Vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä yhteyttä

Vinkkejä lapsen ääneen lukemiseen

1. Kaikulukeminen

Aikuinen voi auttaa lasta ääneen lukemisessa lukemalla ensin itse niin, että lapsi seuraa luettua tekstiä sormellaan. Kun aikuinen on lukenut tekstin, on aika vaihtaa rooleja ja antaa lapsen yrittää. Kun lapsi lukee, aikuisen tehtävä on kuunnella häntä ja olla hänen seuranaan, jotta hän tuntee olonsa mukavaksi. Tällaista menetelmää kutsutaan kaikulukemiseksi. Kaikulukeminen auttaa lasta oppimaan sujuvaa lukemista jäljittelemällä toista henkilöä. Hän kuulee, milloin aikuinen pitää taukoja ja miten hän painottaa sanoja. Lisäksi kaikulukeminen nopeuttaa ja tarkentaa lapsen lukemista.

2. Samanaikaisesti lukeminen

Lapsi ja aikuinen voivat lukea tekstiä tai sen osaa samanaikaisesti. Aikuisen on tärkeää mukauttaa oma lukemisrytminsä lapsen tahtiin. Lapsella voi edelleen ilmetä lukemiseen liittyviä vaikeuksia, ja on aikuisen tehtävä kannustaa häntä ja saada hänet tuntemaan olonsa mukavaksi.  Samanaikaisella lukemisella on samankaltaisia hyötyjä kuin kaikulukemisella. Lapsi voi jäljitellä aikuista ja saa aikuisen tukea lukiessaan itse. Tämän tyyppinen harjoittelu auttaa parantamaan lapsen lukunopeutta, tarkkuutta ja ilmaisua.

Lapsen ääneen lukemista voi kehittää erilaisten harjoitusten avulla

3. Lukukumppani

Kolmannessa harjoituksessa lapsi lukee tekstiä ja aikuinen seuraa, kuuntelee ja kommentoi tarvittaessa. Tämä menetelmä auttaa lasta lukemaan sujuvammin erityisesti siksi, että hän saa tarvitsemaansa tukea ja palautetta. Jos ja kun lapsen lukemista kommentoidaan, tämä pystyy korjaamaan tekemänsä virheet. Tämä menetelmä kehittää lukemisen tarkkuutta ja motivoi lasta.

4. Luova lukeminen

Viimeinen harjoitus, jossa lapsen kanssa luetaan luovasti, motivoi lasta lukemaan ääneen. Aikuisen tehtävä on mukauttaa ääntään ja tekstin välittämää viestiä tarinan tapahtumien mukaan. Hän voi esimerkiksi matkia eläimiä, käyttää erilaista ääntä eri hahmojen puhuessa ja lisätä tarinaan erilaisia äänitehosteita. Kaikki tämä saa lapsen kiinnostumaan lukuharjoituksesta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cova, Y. (2004). La práctica de la lectura en voz alta en el hogar y en la escuela a favor de niños y niñas. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 5(2), 53-66. https://www.redalyc.org/pdf/410/41050205.pdf
  • Viquez, Z. U., López-Tejeda, S. I., Rivas, M. C. V., Mendoza-Barrera, G., & Durand-RiveraII, A. (2013). Leer: Un proceso complejo del neurodesarrollo. Rev Mex AMCAOF, 2(2), 89-92.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.