8 hauskaa faktaa kaksosista - Äitiyden ihme
 

8 hauskaa faktaa kaksosista

Kaksosiin liittyy runsaasti erilaisia myyttejä ja uskomuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Tänään listaamme kahdeksan kaksosiin liittyvää faktaa, joista kaikkia et vielä välttämättä tiennyt.
8 hauskaa faktaa kaksosista

Viimeisin päivitys: 22 toukokuuta, 2020

Tilastojen mukaan monikkosynnytysten osuus on Suomessa kaikista synnytyksistä on noin 1,4 %, ja kaksosia syntyy vuosittain noin 700. Kolmasosa kaksosista on identtisiä. Identtiset eli samanmunaiset kaksoset syntyvät samasta jakautuneesta hedelmöittyneestä munasolusta ja ovat perimältään ja genotyypiltään täysin samanlaiset. Erimunaiset kaksoset sen sijaan kehittyvät kahdesta erillisestä, eri siittiöistä hedelmöittyneestä
munasolusta, ja saattavat siksi olla keskenään eri sukupuolta. Seuraavaksi kerromme vielä kahdeksan muuta faktaa kaksosista.

8 hauskaa faktaa kaksosista

Viimeisen vuosikymmenen aikana kaksosten ja kolmosten syntymät ovat lisääntyneet huomattavasti, mikä selittyy pitkälti hedelmöityshoitojen kehittymisellä ja lisääntymisellä. Hedelmöityshoidot eivät kuitenkaan tuota identtisiä kaksosia, sillä se, että yksi siittiö hedelmöittää yhden munasolun, joka jakaantuu kahdeksi alkioksi, tapahtuu vain luonnossa.

1. Kaksosten sormenjäljet poikkeavat toisistaan

Kun näet kaksi täysin identtistä lasta, voit helposti kuvitella heillä olevan myös samat sormenjäljet – näin ei kuitenkaan ole. Kun vauvat kehittyvät kohdussa, molemmat sikiöt kiinnittyvät sikiöpussin eri kohtiin, jättäen kummankin kaksoset sormiin erilaiset rajat. Tästä seurauksena, molemmille kaksosille muodostuvat erilaiset sormenjäljet.

Toinen mielenkiintoinen fakta kaksosista on se, että jopa 22 % identtisistä kaksosista ovat vasenkätisiä, verrattuna noin vastaavaan lukuun muusta väestöstä ollessa 10 %.

2. Kaksoset eivät ole niin identtisiä kuin miltä näyttävät

Tilastojen mukaan, kaksoset ovat kirjaimellisesti toistensa peilikuvia. 25 % kaksoslapsista kehittyy siten, kuin he olisivat heijasteita toisistaan. Toisin sanoen siis, jos toinen kaksosista on vaikka oikeakätinen, toinen on vasenkätinen.

Jos toisella kaksosella on syntymämerkki oikeassa käsivarressa, on toisella usein täysin sama merkki, mutta vasemmassa käsivarressa. Kaksoset kuitenkin jakavat aivojen toimintamalleja sekä ajattelutapoja.

8 hauskaa faktaa kaksosista

3. Kaksosilla ei ole telepaattisia kykyjä

Monet uskovat kaksosilla olevan jonkinlaisia supervoimia, tai erilaisia keinoja toistensa kanssa kommunikointiin, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyseessä on ainoastaan myytti, joka on ajan saatossa tyrmätty. Ei ole koskaan pystytty todistamaan, että kaksoset olisivat henkisesti jollakin erityisellä, tai ainutlaatuisella tavalla yhteydessä toisiinsa. Mutta koska he kasvavat yhdessä, ja yleensä hyvinkin lähekkäin toisiaan, kaksoset oppivat tuntemaan toinen toisensa paremmin, kuin keskivertosisarukset. Tämä puolestaan voi antaa osviittaa telepatia huhujen syntymiseen.

4. Vauvana erotettujen kaksosten tapaus

Yhdysvaltojen Minnesotassa tunnetaan tapaus, jossa identtiset kaksospojat erotettiin toisistaan kolmen viikon iässä, kun heidät adoptoitiin eri perheisiin. Molempien lasten adoptiovanhemmat päättivät nimetä poikansa Jamesiksi, ja molempia poikia kutsuttiin Jim-lempinimellä. Molemmilla pojilla oli lapsuudessaan Toy-niminen lemmikkikoira, ja molemmat heistä pärjäsivät hyvin matemaattisissa aineissa sekä puutöissä ja huonommin kirjoittamisessa.

Poikien lapsuudet muistuttivat huomattavasti toisiaan, mutta yhtäläisyydet eivät loppuneet siihen. Molemmat Jimit nimittäin olivat naimisissa kahdesti, ja molempien ensimmäisen vaimon nimi oli Linda ja toisen Betty. Molemmat biologiset veljekset saivat pojan, jonka nimesivät James Alaniksi. Molemmat Jimit olivat myös ahkeria tupakoitsijoita, ajoivat samanlaisella autolla ja työskentelivät turvallisuusalalla.

5. Kaksoset hakevat kontaktia toisiinsa jo kohdussa

Italiassa sijaitsevan Padovan Yliopiston mukaan, kaksoset hakevat kontaktia toisiinsa jo äidin kohdussa, he jopa koskettelevat toista sisarustaan useammin kuin itseään. Heidän tutkimissaan tapauksissa näin alkoi tapahtua 14. raskausviikon jälkeen. Tilastojen mukaan, siamilaisia kaksosia esiintyy yksi 200 000 raskauden joukossa.

6. Kaksosilla on oma kielensä

Tämä johtuu siitä, että kaksoset kasvavat yhdessä läheisesti sisaruksensa kanssa, eli aivan kuten telepatiankin kanssa. Tämän tyyppinen oma kieli voi siis muodostua kelle tahansa sisaruksille, vaikke he eivät olisikaan kaksosia, ainoastaan siksi, että he viettävät paljon aikaa puhuen toisilleen heti nuoresta iästä lähtien.

Kielen muodostuminen alkaa, kun lapset alkavat opettelemaan puhumista, ja auttavat toinen toisiaan oppimaan. Kaksosilla kuitenkin on usein hyvin läheinen suhde sisarukseensa, ja he usein oppivatkin käyttämään täysin omia sanojaan keskeisissä keskusteluissaan, jota sitten myöhemmin pidetään ikään kuin heidän omana kielenään.

7. Kaksosten geenit eivät ole identtiset

Vaikka kaksoset saattavatkin näyttää joissain tapauksissa täysin identtisiltä, ​​he eivät ole. He jakavat suuren osan geneettisestä materiaalistaan, mutta eivät 100 %, kuten ihmiset usein ajattelevat.

Alabaman yliopiston Birminghamissa tekemän tutkimuksen mukaan, jotkut kaksosten DNA:n osista voivat poiketa muodostamiensa geenien lukumäärästä. Discoveryn mukaan, jotta heitä voisi pitää täysin identtisinä, heidän täytyisi jakaa 100% samat geenit, sekä olla syntyneitä täysin saman aikaisesti.

8. Identtisten kaksosten saaminen ei ole perinnöllistä

Tämä on yksi yleisimmistä identtisiin kaksosiin liittyvistä myyteistä. Siinä missä epäidenttisten eli erimunaisten kaksosten periytyminen on tunnettu jo pitkään, identtisten kaksosten periytymisen tiedetään olevan yleensä vähäistä. Identtisiä kaksosia voi siis syntyä mihin tahansa perheeseen.

Muutama mielenkiintoinen fakta kaksosista

  • Kaksoset synnyttävät naiset elävät muita pidempään
  • 25 % identtisistä kaksosista ovat toistensa peilikuvia
  • Kaksoset näyttävät vanhetessaan vähemmän toisiltaan kuin nuoruudessaan
  • Myös identtisten kolmosten tapauksia tunnetaan

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Graham, P; Stevenson, J. A twin study of genetic influences on behavioral deviance. Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 1985; 24, 1:33-41.
  • Olson, J; Vernon, A; Aitken J. The heritability of attitudes: a study of twins. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, Vol. 80, No. 6, 845-86.
  • Miller, P. A thing or two about twins. National Geographic. 2012.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.