5 merkkiä siitä, että lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta - Äitiyden ihme
 

5 merkkiä siitä, että lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta

Kaikki lapset tarvitsevat rakkautta ja huolenpitoa, jotta he kehittyisivät normaalisti. Ja mikäli he jäävät vaille näitä, voi siitä seurata kiintymyksen puutetta. Tässä artikkelissa käsittelemme niitä merkkejä, jotka voivat varoittaa tästä vakavasta ongelmasta.
5 merkkiä siitä, että lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsella on voimakas tarve saada osakseen rakkautta ja kiintymystä, etenkin ensisijaisilta huoltajiltaan. Jäämällä varhaisella iässä paitsi huolenpidosta, suojelusta, huomiosta ja rakkaudenosoituksista, lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta, joka voi vaikuttaa häneen negatiivisesti läpi elämän. Laiminlyönti, hylkääminen, kaltoinkohtelu ja muut monimutkaiset perheessä vallitsevat tilanteet voivat kaikki jättää lapsen vaille kiintymystä ja huomiota.

Mitä kiintymyksen puute tarkoittaa?

Kiintymyksen puute on seurausta siitä, että vauva tai lapsi kokee laiminlyöntiä. Tämä voi johtua lapsen ensisijaisen huoltajan huolenpidon tai huomion puutteesta. Traumaattiset tilanteet, kuten lapsen hylkääminen tai hänen kaltoin kohtelunsa voivat myös johtaa kiintymyksen puutteeseen. Valitettavasti kuitenkin joidenkin vanhempien ollessa tunteellisesti etäisiä tai mikäli he ovat kokonaan poissa, ei lapsi saa tarvitsemaansa huomiota ja huolenpitoa, mikä voi johtaa kiintymyksen puutteeseen.

Tällaisten tilanteiden seurauksena, lapsi voi kokea, ettei häntä rakasteta. Hänestä tuntuu, että hänen vanhempansa torjuvat häntä tai jättävät hänet huomioitta ja kaikella tällä on negatiivinen vaikutus lapsen tunteisiin. Pienet lapset eivät vielä ymmärrä kaikkea, mitä heidän ympärillään tapahtuu. He kuitenkin tajuavat elävänsä sellaisessa ympäristössä, joka ei tarjoa lapselle hänen tarvitsemaansa rakkautta ja huomiota.

5 merkkiä siitä, että lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta

5 merkkiä siitä, että lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta

Aggressiivisuus

Kun lapsi käyttäytyy aggressiivisesti, on parasta antaa hänelle hänen kaipaamansa huomiota. Ja ennen kaikkea on tärkeä kuunnella lasta. Osoita hänelle, että hänen sanoillaan on merkitystä. Tällä tavalla lapsi saa varmuutta ilmaista ääneen, mikä häntä häiritsee eikä hänen tarvitse turvautua aggressiiviseen käytökseen.

Tottelemattomuus

Kun lapsesta tuntuu, että vanhemmat eivät huolehdi hänen tarpeistaan, voi siitä seurata usein myös tottelemattomuutta. Käyttäytyessään negatiivisella tavalla, pyrkii lapsi herättämään huoltajiensa huomion. Jotkut lapsen tottelemattomuudesta kertovat merkit voivat olla:

 • Vihaisuus
 • Impulsiivisuus
 • Äkilliset mielialan muutokset
 • Hillitsemätön itku
 • Erilaiset ongelmat aggressiivisuuden hallinnassa
 • Pelko

Tällaiset ongelmat voivat vaatia vakavimmillaan ammattilaisen väliintuloa. Mikäli asiaa ei käsitellä kunnolla, ei lapsi voi oppia tarvittavia resursseja, joiden avulla hän voi päästä näistä tunteistaan eroon. Tämän seurauksena hänessä voi kehittyä jonkin asteinen tyhjyyden tunne sekä luottamuksen puute, joka voi vaikuttaa lapseen merkittävästi hänen kasvaessaan aikuiseksi. 

Pienten lasten kokema pelko johtuu siitä, että lapsi pelkää tulevansa hylätyksi mikäli hän ei saa hellyyttä läheisiltään. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää tarjota lapselle tukea ja terapiaa, jotta hän oppisi pääsemään ongelmistaan eroon.

Turvattomuuden tunne

Kun lapsi tuntee kiintymyksen puutteesta johtuvaa tyhjyyden tunnetta, kokee hän olevansa haavoittuvainen ja vailla turvaa. Tämä johtaa siihen, että hän jopa pelkää ryhtyä ihmissuhteeseen toisten ihmisten kanssa. Lapsi on jatkuvasti puolustuskannalla ja hänen tuntemansa epäluottamus kaikkia muita kohtaan on selkeä merkki siitä, että jokin on vialla.

Heikko koulumenestys

Kiintymyksen puutteella on myös erilaisia akateemisia seurauksia, kuten huonoa koulumenestystä, erilaisia oppimisvaikeuksia sekä motivaation puutetta uuden oppimista kohtaan. Tällaisen lapsen kielellinen kehitys on muita hitaampi ja hänen sosiaaliset taitonsa heikompia. Lapsi torjuu kaikenlaiset hellyyden osoitukset ympärillään olevilta.

5 merkkiä siitä, että lapsi kärsii kiintymyksen puutteesta

Liiallinen kiinnostus elektronisia laitteita kohtaan

Jotkut vanhemmat sallivat jatkuvan erilaisten elektronisten laitteiden käytön saadakseen lapsen pysymään hetken hiljaa ja paikoillaan – tabletti, älypuhelin, tietokone tai televisio korvaa lapsenvahdin vanhempien suorittaessa askareitaan. Tämän seurauksena lapsi paitsi jää kaipaamaan inhimillistä kanssakäymistä, voi myös kehittää riippuvuuden näitä laitteita kohtaan. 

Kiintymyksen puutteen muita seurauksia

 • Yleistä luottamuksen puutetta muita ihmisiä kohtaan.
 • Vaikeuksia ilmaista omia tunteitaan sekä hallita näitä.
 • Ongelmia keskittymisen kanssa.
 • Ahdistuksen tunteita.
 • Vaikeuksia kontrolloida erilaisia impulsseja, sekä muutoksia käyttäytymisessä ja aggressiivisia reaktioita.
 • Kielellinen kehittyminen on hidasta ja sosiaaliset taidot jäävät heikoiksi.

Kiintymyksen puutteen seurauksena voivat kaikki edellä mainitut oireet seurata lasta hänen kasvaessaan aikuiseksiTämä voi johtaa siihen, että henkilöstä tulee aikuisena riippuvainen ja egosentrinen yksilö, jonka sosiaaliset taidot ovat huonot.

Kiintymyksen puutteesta kertovat merkit ovat varoitus siitä, että meidän tulisi tehdä tiettyjä asioita toisin. Mikäli huomaat mitään näistä merkeistä lapsessasi, tulee sinun muuttaa käyttäytymisesi ja ryhtyä tarvittaviin toimiin välittömästi, jotta lapsesi kokee, että hänen tarpeisiinsa reagoidaan asianmukaisesti.

On tärkeää pitää mielessä, että kiintymyksen puute vaikuttaa lapsen persoonallisuuden kehittymiseen. Kiintymyksen puutteen seurauksia voivat olla erilaiset identiteetin ongelmat sekä tunteiden kehittymättömyys. Tulevaisuudessa lapsen kasvaessa aikuiseksi, voi hänellä olla suuria vaikeuksia luoda vakiintuneita ihmissuhteita, sillä luottamuksen puute vaikuttaa merkittävästi hänen käytökseensä.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.