Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit kommunikaation tukena
 

Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit kommunikaation tukena

Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit kommunikaation tukena
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Piktogrammit ovat puhetta tukevassa ja korvaavassa kommunikaatiossa käytettäviä mustavalkoisia, luonteeltaan hyvin tyyliteltyjä kuvia. Ne ja visuaaliset aikataulut ovat usein hyödyllinen työkalu esimerkiksi lapsille, joilla on autismikirjon häiriö.

Autismikirjon häiriössä on kyse neurokehityksellisestä häiriöstä, joka ilmenee pääosin haasteina kommunikoimisessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, ajattelun joustavuudessa ja käyttäytymisessä. Tämän tyyppinen häiriö vaikuttaa usein ihmisen kielelliseen kehitykseen, jolloin kommunikoinnin tukena voidaan käyttää esimerkiksi juuri piktogrammeja ja visuaalisia aikatauluja.

Mitä visuaaliset aikataulut ja piktogrammit ovat?

Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit ovat kuvia, jotka esittävät muun muassa esineet, ihmiset, toiminnat, tunteet ja tilanteet yksinkertaistetusti ja selkeästi. Mitä tulee autismikirjon häiriöistä kärsiviin lapsiin, näiden apuvälineiden tarkoituksena on ennakoida toimintoja, joita lapsen tulee tehdä tiettyyn aikaan päivästä. Ne ovat hyvä työkalu monelle lapselle, koska lapsen mielen joustamattomuus vaatii asioiden ennakoimista ja huolellista suunnittelua, jotta hän ymmärtää paremmin, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan.

Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit kommunikaation tukena

Piktogrammeja ja visuaalisia aikatauluja voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavissa konteksteissa:

 • Kotona. Ennakoimaan tehtäviä, joita lapsen täytyy tehdä päivittäin. Näitä voivat olla esimerkiksi hampaiden peseminen, aamiaisen syöminen ja kouluun lähteminen.
 • Koulussa. Ennakoimaan toimintoja, joita koulupäivän aikana tapahtuu.
 • Terapiassa. Ennakoimaan toimintoja, joita terapiassa työstetään ja käydään läpi.

Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit kommunikaation tukena

Jotta visuaalisia aikatauluja ja piktogrammeja hyödynnetään oikein, tulee noudattaa seuraavia vaiheita:

 1. Hyödynnä piktogrammeja muutaman minuutin ajan arkipäivien, koulupäivien tai terapiaistuntojen alussa.
 2. Vanhempi, opettaja tai terapeutti valitsee yhdessä lapsen kanssa ne piktogrammit, jotka kuvaavat toimintoja lapsen arkipäivän, koulupäivän tai terapiaistunnon kulusta.
 3. Luo piktogrammeista visuaalinen aikataulu.
 4. Lue piktogrammit ääneen lapselle oikeassa järjestyksessä, jotta tämä oppii tuntemaan, missä järjestyksessä asiat tehdään.

Tällä tavoin lapsi jäsentelee informaatiota mielessään ja saa varmuutta siitä, mitä tapahtuu milloinkin. Piktogrammien käytöllä on positiivisia vaikutuksia, sillä ne rauhoittavat lapsen mieltä ja saavat sen toimimaan paremmin.

Visuaaliset aikataulut ja piktogrammit kommunikaation tukena

Näitä työkaluja voidaan hyödyntää myös esimerkiksi seuraavanlaisiin tarkoituksiin:
 • Muistuttamaan lasta päivämäärästä ja ulkona vallitsevasta säästä.
 • Muistuttamaan lasta erityisistä hetkistä, kuten syntymäpäivistä tai lomapäivistä.
 • Mahdollistamaan lapsen tunteiden ilmaisun.
 • Auttamaan lasta ennakoimaan, mitä viikolla tulee tapahtumaan.
 • Ennakoimaan päivän aterioita ja muistuttamaan siitä, että on aika syödä välipala.
 • Muistuttamaan lasta, mitä tarvikkeita koulureppuun täytyy pakata minäkin päivänä.

Artikkelin kuvien lähde: ARASAAC


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.