Tarina yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta - Äitiyden Ihme
 

Tarina yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta

Tarinat ovat loistava kasvatuksellinen menetelmä, joka välittää monia positiivisia arvoja. Tänään kerromme lapsille suunnatusta tarinasta, joka kannustaa yhteenkuulumiseen ja erilaisuuden arvostamiseen.
Tarina yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Englanninkielinen Four Little Corners on tarina, joka jokaisen lapsen olisi hyvä lukea tai kuulla, ja jonka sanomaa kannattaa pohtia. Tarina kertoo tasa-arvosta, yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta.

Näiden arvojen opettaminen lapselle on tärkeää, sillä elämme ympäristössä, jossa kunnioituksen, solidaarisuuden, arvokkuuden, suvaitsevaisuuden ja yhtenäisyyden vaaliminen on merkittävässä osassa. Tarina kannustaa lasta kasvamaan ja kehittymään positiivista yhdessä eloa ja terveitä ihmissuhteita edistävässä ympäristössä.

“Jos opetamme lasta hyväksymään monimuotoisuuden tavallisena asiana, ei ole tarpeen puhua yhteenkuuluvuudesta, vaan yhdessä elämisestä.”

– Daniel Comin

Four Little Corners – tarina yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta

Jérôme Ruillierin kirjoittama Four Little Corners -kirjan tulisi olla pakollista luettavaa etenkin esikouluikäisille lapsille, mutta myös ensimmäistä luokkaa käyville.

Tarinaa suositellaan yli 3-vuotiaille, ja se on ihanteellista lukemista tunneälykkyyden kehittymisen kannalta. Se opettaa lapselle myös yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta. 

Tarina kertoo pienistä neliöistä, jotka leikkivät ystäviensä, ympyröiden kanssa. Kotiin palatessaan neliöt kohtaavat ongelman, sillä ne eivät pääse kulkemaan ympyrän muotoisen oven lävitse.

Four Little Corners kertoo yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta

Neliö yrittää muuttaa itseään, jotta pääsisi kulkemaan ympyrän muotoisesta ovesta. Lopulta kaikki neliöt kuitenkin huomaavat, etteivät niiden tarvitse muuttaa itseään. Neliöille valkenee, että leikkaamalla kulmistaan neljä pientä kulmaa, ne pääsevät kulkemaan ovesta.

Tarinan moraalinen opetus on se, että yhteiskunnan tulisi sopeutua kunkin yksilön henkilökohtaisiin tarpeisiin, eikä toisinpäin. Tämän takia yhteisöillä on velvollisuus etsiä käytännöllisiä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja rajoituksiin, joita erilaiset ihmisryhmät saattavat kohdata. Sosiaalisia ja kasvatuksellisia resursseja tulisi soveltaa niin, että kaikenlaiset ihmiset pääsevät osaksi niitä.

Jotta yhteiskunta pystyisi kehittymään, sen tulee tunnistaa ja hyväksyä erilaiset piirteet, ominaisuudet ja mahdollisuudet, jotka jokainen yksilö omistaa.

“Eroavaisuudet sisältävät erinomaisen mahdollisuuden oppia ja muodostavat vapaan, runsaan ja uusiutuvan resurssin.”

– Robert Barth

Yhteenkuuluvuudesta opettamisen tärkeys

Yhteenkuuluvuus vaatii parannuksia ja innovaatioita, joiden tavoitteena on minimoida tai kokonaan poistaa tiettyjä ihmisiä rajoittavia rajoituksia. Pyritään syrjinnän, poissulkemisen ja marginaalistamisen lopettamiseen seuraavilla alueilla:

 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Kieli
 • Syntyperä
 • Uskomukset
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Vamma
 • Kasvatukselliset tarpeet
 • Etninen tai sosliaalinen alkuperä
 • Geneettiset ominaispiirteet

Yhteenkuuluvuus puolustaa ja edistää seuraavia arvoja:

 • Yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet
 • Eerilaisuuden hyväksyminen
 • Sosiaalinen monimuotoisuus
 • Universaali esteettömyys
 • Ihmisen maksimaalisen potentiaalin kehittäminen
 • Kaikenlaisten ihmisten välinen vuorovaikutus
 • Kulttuurinen rikkaus
 • Yhteisöllinen osallistuminen
Tarina yhteenkuuluvuudesta ja monimuotoisuudesta

Koulussa ja kotona ei siis tule keskittyä ainoastaan lapsen kognitiiviseen ja koulutukselliseen kehitykseen. Lapselle tulee välittää myös positiivisia arvoja sekä opettaa sosiaalisia taitoja. 

Lapselle tulee opettaa yhteenkuuluvuuden tärkeyttä elämässä. Heti lapsen ensimmäisenä elinvuotena on tärkeää opettaa lasta elämään yhdessä, kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa kaikenlaisten lasten kanssa, riippumatta heidän ominaispiirteistään. Jos lapselle opetetaan näin jo varhain:

 • Lapsi tulee tietoiseksi vääryyksistä ja sitoutuu tuhoamaan niitä.
 • Lapsi luo parempaa yhteiskuntaa tulevaisuudelle.

On yhteiskunnan velvollisuus tarjota lapsille laadukasta kasvatusta, joka perustuu yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuden kunnioittamiseen sekä yhteistyöhön. Four Little Corners on yksi mahtava tapa opettaa näistä arvoista lapselle.

“Ihmiset, aivan kuten linnutkin, lentävät eri tavoin, mutta heillä on yhtäläinen oikeus lentää.”

– Tuntematon


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Baños-Pascual, C. (4 de noviembre de 2015). Por cuatro esquinitas de nada [Mensaje en un blog]. Aprendiendo a aprender. Recuperado de: https://blogpedagog.wordpress.com/2015/11/04/por-cuatro-esquinitas-de-nada/
 • Sánchez-Teruel, D. y Robles-Bello, M. A. (2013). Inclusión como clave de una educación para todos: revisión teórica. Revista española de orientación y psicopedagogía24(2), 24-36.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.