Riitelyn välttäminen lapsen edessä - Äitiyden Ihme
 

Riitelyn välttäminen lapsen edessä

On tavallista, että lapsi tuntee syyllisyyttä ja vastuuta hänen ympärillään tapahtuvista asioista. Tästä ja monesta muusta syystä vanhempien tulee välttää riitelyä lapsen läsnäollessa.
Riitelyn välttäminen lapsen edessä
Marisol Rendón Manrique

Kirjoittanut ja tarkastanut varhaiskasvatuksen kandidaatti Marisol Rendón Manrique.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokaisessa ihmissuhteessa – ja etenkin parisuhteessa – syntyy toisinaan erimielisyyksiä siitä, miten tietyissä tilanteissa kannattaisi toimia. Vanhempien on tärkeä osata hoitaa konfliktitilanteet oikein, sillä muuten tilanne voi pahentua ja vaikuttaa koko perheeseen negatiivisesti. Erityisesti riitelyn välttäminen lapsen edessä on erittäin tärkeää.

Riitelyn välttäminen lapsen edessä

1. Muista empatia

Avaa keskustelu ilmaisemalla kunnioitusta kumppaniasi kohtaan. Tunnista kumppanisi havaintojen ja tunteiden olevan valideja, vaikka olisitkin niistä eri mieltä. Asettumalla kumppanisi asemaan ja tunnustamalla hänen persoonansa osoitat positiivisuutta.

2. Usko kumppanin tarkoittavan pelkkää hyvää

Oli kyse minkälaisesta riidasta tahansa, oleta, että kummallakaan teistä ei ole pahoja aikomuksia. Vaikka tilanteet yltyisivätkin epämukaviksi ja vihamielisiksi, on tärkeää etsiä tilanteessa tasapainoa. Vaikka omaisittekin eriäviä mielipiteitä, kohdelkaa toisianne rakkaudella ja kunnioituksella.

Riitelyn välttäminen lapsen läsnäollessa on tärkeää

3. Muista, että olette kumppanisi kanssa samassa joukkueessa

Vaikka olettekin jostain asiasta eri mieltä, on tärkeää muistaa, että molemmat etsitte hyvää loppuratkaisua. Jos on ongelma ratkaistavana, laittakaa kaikki kortit pöytään ja etsikää paras mahdollinen ratkaisu. Älkää antako erimielisyyksienne laittaa toisianne vastakkain.

4. Ilmaise itseäsi positiivisella tavalla

Kumppanin kritisointi, tuomitseminen ja loukkaaminen aiheuttaa vain lisää eripuraa ja pahentaa asiaa. Paras esimerkki, jota voit lapsellesi antaa, on osoittaa kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta jopa vaikeimmissa tilanteissa. Jokaisen riidan tulisi parantaa tulevaisuutta ja estää samojen virheiden tekemistä uudelleen.

“Usein tapahtuva ja ratkaisematon riitely karistaa lapsen luottamusta, sekä laukaisee surullisuuden, ahdistuksen ja pelon tunteita. Toisaalta lapsi voi oppia vanhempien riitelystä myös positiivisia asioita. Lapsen on tärkeää tietää, että myös onnelliset pariskunnat ovat keskenään eri mieltä asioista, ja että suuttumus on tavallinen ja sallittu tunne.”

– Richard Gallagher

Muita vinkkejä, joilla lapsen edessä riitelyltä vältytään

 • Vanhempien väliset erimielisyydet tulisi pysyä vanhempien välisenä, eivätkä ne saa liittyä lapseen. Vanhempien ei tulisi painostaa lasta toimimaan todistajana tai ottamaan kummankaan puolia. Odottakaa oikea aika asioiden selvittelylle.
 • Jos jostain syystä riita kärjistyy lapsen läsnäollessa, muistakaa pyytä sitä lapselta anteeksi rauhoituttuanne. Selitä lapselle, että hän ei liity mitenkään tapahtuneeseen riitaan.
 • Kirjoita ajatuksesi ja tunteesi ylös ennen kuin ilmaiset ne kumppanillesi. Se auttaa antamaan selkeämmän ja objektiivisemman kuvan siitä, mikä erimielisyyttä kumppanin kanssa aiheuttaa.
 • Jos riitoja tapahtuu usein ja ne muuttuvat suuremmiksi konflikteiksi, on tarpeen hakea asiaan apua ammattilaiselta. Monesti kolmas osapuoli auttaa säilyttämään rauhan perheessä ja kääntämään tilanteen takaisin normaaliksi. Sen avulla myös riitelyn välttäminen lapsen edessä on mahdollista.

Miten aggressiiviset riidat voivat vaikuttaa lapseen?

 • Pelko ja ahdistus. Lapsi voi muuttua jännittyneeksi, pelokkaaksi ja ahdistuneeksi ja hän voi tuntea turvattomuutta vanhempien riidellessä. Kodin tulisi olla se paikka, jossa lapsi tuntee olonsa rakastetuksi, suojelluksi ja turvalliseksi.
 • Syyllisyyden tunne. Jos lapsi uskoo vanhempien riidan olevan hänen syytään, on syyllisyyden tunne väistämätön.
Riitelyn välttäminen lapsen läsnäollessa
 • Huono itsetunto. Epävarmuus ja syyllisyyden tunne saavat lapsen kokemaan itsensä arvottomaksi ja näkymättömäksi. Lapsen on tärkeä saada tietää, kuinka tärkeä osa hän on perhettä.
 • Stressi. Lapsi tai nuori saattaa kokea, että hänen odotetaan valitsevan puoli vanhempien välisissä riidoissa, mikä voi aiheuttaa hänelle stressiä.
 • Vääristynyt kuva vanhemmista. Lapsi imee itseensä kaiken, mitä hän näkee ja kuulee kotonaan. Jos hän näkee ainoastaan kaksi aggressiivista aikuista, jotka osaavat ilmaista itseään vain loukkaamalla toisiaan, hän tulee seuraamaan vanhempiensa antamaa esimerkkiä.

Vanhemmuus vaatii itsehillintää, arvostelukykyä ja kommunikointitaitoja. Vanhempien on tärkeä osoittaa lapselle, että heidän perheensä voi hyvin ja kotinsa on turvallinen paikka. Jokaisessa perheessä ilmenee erimielisyyksiä, mutta niiden käsitteleminen rakentavasti on mahdollista.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Ramírez, M. A. (2005). Padres y desarrollo de los hijos: prácticas de crianza. Estudios pedagógicos (Valdivia), 31(2), 167-177.
 • Kitzmann, K. (2010). La violencia doméstica y su impacto en el desarrollo social y emocional de los niños pequeños. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infancia, 1-6.
 • Ferreiro, M. L. P., Santos, E. J., & Ferreira, J. A. (2007). Afecto parental y conducta de los hijos en situaciones de discusiones cotidianas. Psychologica, (46), 167-195. https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12999

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.