Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen - Äitiyden Ihme
 

Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen

Tarve tulla hyväksytyksi voi saada lapset ja nuoret tekemään päätöksiä, joita he myöhemmin katuvat. Siksi on tärkeää, että aikuiset opettavat lapsia olemaan uskollisia omille periaatteilleen.
Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Yhteiskunnan osana elämiseen liittyy tarve kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi. Tämä on sisäsyntyinen piirre kaikissa ihmisissä. Jokainen meistä mukautuu jossain määrin toisten ihmisten toiveisiin luodakseen suhteita ja yhteyksiä. Vanhempien on kuitenkin opetettava lastaan olemaan uskollinen periaatteilleen ja arvoilleen. Loppujen lopuksi yhdenkään suhteen ei tulisi saada ihmistä unohtamaan todellista olemustaan.

Tiedämme, että teini-ikä on elämänvaihe, joissa ystävien ja ikätovereiden merkitys korostuu. Tässä vaiheessa ikätoverit ovat avainasemassa nuoren identiteetin muodostumisessa. Valitettavasti kuitenkin lapset ja nuoret tuntevat usein paineita siitä, että heidän täytyy sopia joukkoon ja tulla hyväksytyksi. Tämän vuoksi vanhempien ei kannata lykätä keskustelemista arvoista ja periaatteista sekä niistä kiinni pitämisen tärkeydestä.

Uskollisuus omille periaatteille on uskollisuutta itselle

Periaatteemme muodostavat sen, keitä todella olemme, ja määrittelevät asenteemme sekä halumme ja toiveemme. Nämä ohjenuorat ohjaavat meitä elämän tiellä ja toimivat kompassina päätöksenteossa. Vaikka on totta, että olemassa on tiettyjä yleismaailmallisia periaatteita, kukin henkilö soveltaa niitä enemmän tai vähemmän. Ja tämä määrittää sen, keitä olemme.

Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen

Vanhempina pyrimme opettamaan lapsillemme tiettyjä arvoja, sillä tämä auttaa heitä erottamaan väärän oikeasta. Yritämme olla lapsillemme hyvä esimerkki ja antaa heille työkalut, joita he tarvitsevat kasvaakseen hyviksi ihmisiksi, jotka antavat oman positiivisen panoksensa yhteiskunnalle.

“Lapset ovat eläviä viestejä, jotka lähetämme aikaan, jota emme tule näkemään.”

– Neil Postman

Lapset ja nuoret kaipaavat hyväksyntää, ja heille on tärkeää kuulua joukkoon. Vaikka tämä onkin täysin normaalia, se voi valitettavasti toisinaan johtaa siihen, että lapset ja nuoret tekevät päätöksiä, joita he myöhemmin katuvat. Tämän vuoksi vanhempien on tehtävä lapsille selväksi, kuinka tärkeää on olla pettämättä itseään toisten hyväksynnän tai ihailun vuoksi.

Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen

Itsensä kunnioittaminen

Itsekunnioitus on ehdottoman tärkeä tekijä minkä tahansa ikäisen henkilön onnellisuuden kannalta. Vanhempina meidän on opetettava poikiamme ja tyttäriämme kuuntelemaan omia halujaan ja toiveitaan ja ymmärtämään tunteitaan.

Jos lapset oppivat nämä kaksi asiaa, heidän elämänsä on huomattavasti helpompaa monin tavoin. Tämän lisäksi lapsen täytyy ymmärtää, että itsensä etusijalle asettaminen ei ole itsekästä, vaan ennemminkin tärkein rakkauden teko.

Vanhempina tehtävämme on pyrkiä tukemaan lastemme terveen itsetunnon kehitystä. Näin lapsi tietää, miten toimia, jos joku vaatii häntä luopumaan itsekunnioituksestaan. Hän ymmärtää, että henkilö, joka yrittää manipuloida tai satuttaa häntä tai käyttää häntä hyväkseen, ei ansaitse hänen ystävyyttään.

Toisten kunnioittaminen

Lapsi tai nuori löytää usein itsensä tilanteesta, jossa hänen on valittava puolensa. Hän voi olla joko uhrin tai kiusaajan puolella. Ehkäpä hänen ystävänsä kritisoivat, kiusaavat tai kiristävät luokkatoveria. Kun näin tapahtuu, lapsi todennäköisesti kokee painetta toimia samoin.

Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen

Torjutuksi tulemisen pelko ajaa usein lapset osaksi tällaista aggressiivista dynamiikkaa. Tämän vuoksi on niin tärkeää, että lapseen iskostetaan jo nuorena hyviä arvoja ja periaatteita. Lapsi, joka on omaksunut hyvyyden, suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja empatian arvot, vastustaa todennäköisemmin huonoa ja vahingollista käytöstä. Hän tunnistaa, ettei tällainen käytös ole hyväksyttävää, ja kieltäytyy osallistumasta toimintaan. Ei vain siksi, että se on vahingollisia muille, vaan myös siksi, että hän tietää tekojensa määrittelevän sen, kuka hän on.

Rehellisyys

Esiteini-iässä kiusaus epärehellisyyteen usein kasvaa, ja on tavallista, että lapsi alkaa kertoa valkoisia valheita tai jättää tarinoista pois tiettyjä osia vanhemmilleen puhuessaan. Tämä on normaali osa nuoren identiteetin kehitystä, mutta tilanne voi lähteä käsistä, jos vanhemmat eivät ole opettaneet lapselle rehellisyyden tärkeyttä arvoa.

Vanhempien täytyy pyrkiä saamaan lapsensa ymmärtämään, että rehellisyys on urheutta. Vaikka lapsesta voi joskus tuntua, että hän välttää ongelmat kertomalla valheen, pitkässä juoksussa epärehellisyys ainoastaan pahentaa asioita ja muuttaa meidät epäluotettaviksi ihmisiksi.

Yllä mainitut ovat vain muutamia esimerkkejä, ja jokainen rakentaa persoonansa itselleen tärkeiden arvojen ympärille. Vanhempina meidän on yritettävä ohjata lapsiamme heidän määritellessään niitä arvoja, jotka pysyvät heidän matkassaan heidän kehittyessään. Jokaisen vanhemman on syytä opettaa lapsilleen itse tärkeänä pitämiään arvoja ja rohkaista heitä pysymään uskollisina periaatteilleen. Näin tekemällä kasvatamme upeita ihmisiä ja varmistamme heille valoisamman tulevaisuuden.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.