Mitä on ulkona oppiminen ja miten se hyödyttää lapsia? - Äitiyden Ihme
 

Mitä on ulkona oppiminen ja miten se hyödyttää lapsia?

Ulkona tapahtuvan opiskelun ansiosta lapset ovat yhteydessä luontoon ja oppivat asioita yhdessä tekemisen kautta. Näin he paitsi harjoittelevat tiimityöskentelyä, myös oppivat kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä.
Mitä on ulkona oppiminen ja miten se hyödyttää lapsia?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Yamila Papa

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Ajat ja samalla myös opetus- ja opiskelumetodit kehittyvät ja muuttuvat. Koulunkäynti on tänä päivänä hyvin erilaista kuin 50 tai jopa 20 vuotta sitten, ja moni tämän päivän lapsista pitäisi menneiden vuosikymmenten opetustapaa pitkästyttävänä. Ulkona oppiminen tai ulko-opetus on yksi niistä opetusmetodeista, joihin panostetaan tänä päivänä entistä enemmän.

Mitä on ulkona oppiminen?

Pitkään ajateltiin, että ainoa oikea tapa oppia, on istua luokkahuoneessa ja keskittyä opettajaan ja liitutauluun. Tänäkin päivänä opiskelu tapahtuu kouluissa pitkälti perinteisissä luokkahuoneissa opettajan johdolla, mutta opiskelu on huomattavasti entistä monimuotoisempaa.

Niin opetus- ja opiskelumetodit kuin hyödynnettävät välineetkin kehittyvät, muuttaen koulumailmaa jatkuvasti. Myös ulkona oppimisen hyödyistä puhutaan entistä enemmän ja tekniikkaa hyödynnetään etenkin monissa päiväkodeissa ja ala-asteilla.

Mitä on ulkona oppiminen?

Ulkona oppiminen tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan ulkoilmassa tapahtuvaa opiskelua, jossa keskiössä ovat toiminnallisuus, yhteistyö ja oppimisympäristön laajentaminen koulun seinien ulkopuolelle. Ulko-opetus voi tapahtua missä tahansa ympäristössä, kuten koulun pihalla, metsässä tai puistossa, ja sitä voidaan hyödyntää missä tahansa oppiaineessa.

Lapsuus on kriittinen aika jokaisen ihmisen elämässä, ja on tärkeää, että lapset alkavat rakentaa koulun avulla sitä perustaa, joka tukee heitä aikuisuudessa.

Ajan viettäminen ulkona ja luonnon helmassa on kautta aikojen ollut lapsille luonnollista toimintaa, mutta yhteiskunnallisten muutosten myötä lapset ja nuoret viettävät tänä päivänä enemmän aikaa sisällä kuin aikaisemmat sukupolvet, mikä johtaa lopulta luontoyhteyden menettämiseen. Monien mielestä isoa osaa tämän päivän lapsista yhdistää liikkumattomuus ja lyhytjänteisyys.

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös opetuskulttuuriin ja sitä kautta pedagogiikkaan, mikä vaatii huomion kiinnittämistä myös uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Motivaatio on merkittävässä roolissa oppimisen ja koulumenestyksen kannalta, ja se kasvaa, kun opittavia asioita käsitellään monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Vaikka ulkona oppiminen yleistyykin kouluissa vähitellen, vielä ei ole selkeää linjaa siitä, mitä ulkona oppiminen ja ulko-opetus tarkoittavat. Varmaa on se, että viettämällä aikaa ulkona, lapset saavat raitista ilmaa ja liikuntaa kuin huomaamatta.

Ulkona oppimisen hyödyt

Mitä on ulkona oppiminen?

Kuten jo yllä mainitsimme, ulkona oppiminen ja oppimisympäristön vaihtaminen voivat tehdä ihmeitä lapsen opiskelumotivaatiolle. Parhaimmillaan ulkona oppiminen kehittää oppilaan sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja, parantaa fyysistä ja henkistä terveyttä sekä yleistä hyvinvointia ja kehittää esteettistä ja aistillista tietoisuutta.

Ulkona tapahtuva kokemuksellinen toiminta myös kehittää lapsen hieno- ja karkea-motorisia taitoja. Lisäksi se tukee persoonallista kehitystä, itsekunnioitusta ja yhteisöllistä toimimista. Kaiken tämän lisäksi lapsi oppii kunnioittamaan luontoa ja ympäristöään.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.