Mikä on Matteus-vaikutus? - Äitiyden Ihme
 

Mikä on Matteus-vaikutus?

Mikä on Matteus-vaikutus?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Matteus-vaikutus tai Matteus-efekti tarkoittaa etujen kasautumista heille, joilla on etuja jo ennestään. Nimityksen keksi vuonna 1968 yhdysvaltalainen sosiologi Robert K. Merton, joka käytti termiä kuvaillessaan tilannetta, jossa jo ansioitunut tiedemies saa lisää kunniaa, kun taas hänen tuntemattomampi kollegansa ei saa arvostusta vastaavasta työstä. Matteus-vaikutuksen nimitys on peräisin Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin jakeesta 25:29, jossa sanotaan: ”Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on.”

Aluksi Matteus-vaikutus-käsitteellä viitattiin ainoastaan materiaalisiin hyödykkeisiin, vaurauteen ja maineeseen, mutta se on myöhemmin laajentunut käsittämään myös muun muassa kasvatustieteitä, psykologiaa ja taloustieteitä. Esimerkiksi kasvatustieteissä sillä kuvataan ilmiötä, jossa kuilu hyvien ja huonojen oppilaiden välillä kasvaa kehityksen myötä. Psykologian saralla sillä voidaan viitata erilaisiin arvoihin, kuten luottamukseen ja sosiaaliseen maineeseen.

“Rikas rikastuu ja köyhä köyhtyy.”

– Percy Shelley

Mikä on Matteus-vaikutus?

Matteus-vaikutus lukemisessa

Psykologi Keith Stanovich oli vuonna 1984 ensimmäinen, joka hyödynsi Matteus-vaikutus-konseptia selittäessään tutkimuksissaan havaitsemiaan lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä ongelmia. Varhaisesta vaiheesta lähtien taitavasti lukevalla lapsella on merkittävä etu heikommin lukeviin tai hitaammin kehittyviin lapsiin nähden. Tämä on selitettävissä sillä, että heikommin lukevalla lapsella ilmenee ongelmia myös motivaatiossa ja itseluottamuksessa. Tämän myötä lapsi lukee vähemmän ja jää yhä enemmän jälkeen paremmin lukevista ikätovereistaan, jotka ovat motivoituneita lukemaan ja joiden itseluottamus on parempi.

Oma vaikutuksensa on myös sillä, miten opettajat kohtelevat hitaammin edistyviä oppilaita. Joidenkin tutkimusten mukaan opettajat antavat tällaisille oppilaille vähemmän palautetta, odottavat heidän vastaavan muita vähemmän kysymyksiin ja ohjaavat heitä vähemmän kuin muita oppilaita.

Mikä on Matteus-vaikutus?

Kuinka kääntää Matteus-vaikutus?

Matteus-vaikutuksen kääntämiseksi koulussa opettajien on tärkeää auttaa eniten niitä oppilaita, jotka tarvitsevat eniten apua. Myös vanhempien toiminnalla on suuri vaikutus. Heidän kannattaa pitää mielessään seuraavat vinkit:

  • Omista lapselle aikaa.
  • Kehu lasta hänen saavutuksistaan.
  • Anna lapselle aikaa miettiä vastaus häneltä kysyttyihin kysymyksiin.
  • Motivoi lasta tuntemaan itsensä luottavaiseksi ja kykeneväiseksi saavuttamaan omat tavoitteensa.
  • Älä keskity siiihen, mitä lapsi tekee väärin, vaan kehu häntä, kun hän tekee asian hyvin ja oikein.
  • Älä vertaile lasta hänen ikätovereihinsa, sillä jokainen lapsi on erilainen ja jokaisella lapsella on erilainen tapa oppia.
  • Älä kannusta lasta kilpailemaan. Anna hänen olla oma itsensä ja auta häntä loistamaan kaikessa toiminnassaan joka päivä.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.