Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää - Äitiyden Ihme
 

Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää

Lapsille annettavalla liikenneturvallisuuskoulutuksella on monia etuja. Onnettomuuksien ja ei-toivottujen tilanteiden estämisen lisäksi lapset oppivat paremmin integroitumaan yhteiskuntaan.
Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 06 syyskuuta, 2019

Lasten liikenneturvallisuus nousee esiin erityisesti joka syksy, kun pienet oppilaat aloittavat koulunkäynnin. Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on elintärkeää onnettomuuksien estämiseksi, joista monet johtuvat huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä.

Lapset, jotka osaavat kulkea liikenteessä turvallisesti, säästyvät todennäköisemmin onnettomuuksilta, mutta myös kasvavat vastuullisemmiksi ja asioista perillä oleviksi aikuisiksi. He ovat varmemmin hyviä, varovaisia autokuskeja, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Mutta kuka sitten on vastuussa liikenneturvallisuuden opettamisesta lapsille? Monet vanhemmat ajattelevat vastuun olevan päiväkodilla tai koululla, ja vaikka näin osittain onkin, vanhemmat ovat päävastuussa lapsen opettamisesta. Tärkeintä on näyttää lapselle hyvää esimerkkiä aina tämän kanssa liikenteessä kuljettaessa.

Miksi liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää?

Pienet lapset kulkevat liikenteessä vanhempiensa tai muiden aikuisten seurassa joko kävellen tai polkupyörän tai auton kyydissä istuen. Jokaisen aikuisen tulee rohkaista lasta kiinnittämään huomiota liikenteeseen ja ympärillä tapahtuviin asioihin. Näin lapsesta kasvaa vastuullinen tienkäyttäjä.

Liikenneturvallisuuden opettaminen ohjeistaa lasta käyttäytymään oikein ja turvallisesti liikenteessä – sekä itsenäisesti kuljettaessa että matkustajana ollessa. Lapsi oppii ymmärtämään, mitä väärin ja oikein toimimisen seuraukset ovat, mikä epäilemättä auttaa määrittämään lapsen käyttäytymistä tulevaisuudessa.

Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää

On tärkeää pitää mielessä, että pienen lapsen päättely- ja havainnointikyky eivät ole vielä täysin kehittyneet, ja sama pätee myös psykomotorisiin taitoihin. Tämän vuoksi lapsi ei vielä pysty tekemään itsenäisiä päätöksiä koskien mahdollisia ongelmia, joita hän voi kohdata liikenteessä.

Aikuiset ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta – eivät ainoastaan varmistamalla tämän turvallisuuden yhdessä ulkona liikuttaessa, vaan myös opettamalla tälle tarvittavat liikenne- ja turvallisuusäännöt. Lasta voidaan opettaa myös sanallisesti, mutta tehokkain tapa on aina omalla esimerkillä opettaminen. Näin lapsi kerää pikkuhiljaa kaiken sen tiedon ja taidon, joita hän tarvitsee liikkuakseen turvallisesti itsenäisesti liikenteessä.

Mitä liikenneturvallisuuden opettaminen tarkoittaa?

Liikenneturvallisuuden opettaminen ei tarkoita ainoastaan liikennemerkkien ja liikennesääntöjen harjoittelemista. Turvallisesta liikenteessä kulkemisesta täytyy tehdä osa lapsen jokapäiväistä rutiinia, aivan samoin kuin esimerkiksi itse pukeutumisesta tai huoneen siivoamisesta. Tämä lisää lapsen turvallisuutta ja auttaa pienentämään onnettomuuksien riskiä.

Liikennemerkkejä ja yleistä käyttäytymistä koskevien tietojen lisäksi lapsen liikenneturvallisuuskoulutukseen tulisi sisältyä myös arvojen, kuten kunnioituksen ja vastuun, opettelua. Tällä tarkoitamme sitä, että lasta on hyvä opettaa välittämään ja huolehtimaan myös muista kaduilla liikkujista.

Liikenneturvallisuuden opettaminen lapsille on tärkeää

Kuinka opettaa liikenneturvallisuutta lapsille?

On olemassa joitain yksinkertaisia tapoja, joilla vanhemmat voivat täydentää lapsen koulussa saamaa liikenneturvallisuusopetusta.

Tärkeimpiä lapselle opetettavia tapoja on molempiin suuntiin katsominen ennen kadun ylitystä. Vaikka lapsi pitäisi vanhempaa kädestä, tätä on hyvä ohjeistaa tarkistamaan, ettei autoja ole tulossa. Tämän tavan oppiminen on elintärkeää ja voi pelastaa lapsen hengen.

Samoin lapsen täytyy tietää, että katu tulee aina ylittää suojatien kohdalta, jos sellainen on olemassa. Luonnollisesti lapsen täytyy oppia lukemaan liikennevaloja ja ymmärtää, ettei katua ylitetä koskaan, jos valo on punainen – vaikka näkyvissä ei olisikaan autoja.

Jos lapsi pyöräilee kävelemisen sijaan, hänen täytyy tietää, mikä on oikea ja turvallinen paikka pyöräillä, ja miten autoihin tulee suhtautua liikenteessä. Lapselle tulee teroittaa, että on aina parempi olla hieman liian varovainen ja varoa autoja, vaikka itsellä olisi etuajo-oikeus tai suojatie edessään. Myös pyöräilykypärän käyttäminen on aloitettava heti, kun lapsi ensimmäistä kertaa istuu vanhemman pyörän lastenistuimeen tai oman pyöränsä päälle.

Paras tapa opettaa liikenneturvallisuutta, on kulkea lapsen kanssa liikenteessä kävellen, pyöräillen ja autoillen ja opastaa häntä oikeissa ja turvallisissa toimintatavoissa. Vanhempien positiivinen esimerkki ja vastuuntuntoinen käytös ovat tehokkaimpia tapoja opettaa lasta kulkemaan liikenteessä turvallisesti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.