Legojen hyödyntäminen opetuksessa - Äitiyden Ihme
 

Legojen hyödyntäminen opetuksessa

Legojen hyödyntäminen opetuksessa
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Vuonna 1932 perustettu tanskalainen Lego Group tuotti puuleluja aina vuoteen 1942 asti, minkä jälkeen se alkoi valmistaa muovisia leluja. Tänä päivänä värikkäät Lego- ja Duplo-palikat ovat yksiä maailman suosituimmista leluista – eikä ihme, sillä ne tarjoavat rajattoman mahdollisuuden mielikuvituksen käyttämiseen.

Sen lisäksi, että Legoilla leikitään kotioloissa, niitä voidaan hyödyntää myös opetuksessa niin, että lapsi on aktiivinen osa opetus-oppimis-prosessia. Lapsi voi Legojen avulla hyödyntää käytännössä omaksumaansa tietoa ja ilmaista ajatuksiaan.

Legojen hyödyntäminen opetuksessa

Kaupoissa myydään paitsi yksinkertaisia Lego-palikoita, myös valmiita tiettyyn tarkoitukseen tai aihealueeseen liittyviä paketteja. Näistä molempia voidaan hyödyntää opetuksessa muun muassa seuraavin tavoin:

 • Tarinankerronta
 • Yksinkertaisten mekanismien rakentaminen
 • Motorisoitujen mekanismien rakentaminen
 • Matematiikan opettelu
 • Oppimaan opettelu
 • Itseilmaisu
Legojen hyödyntäminen opetuksessa

Monet valmiit Lego-pakkaukset on suunniteltu tietylle ikäryhmälle ja jokaisella niistä on oma tarkoituksensa. Niillä kaikilla on kuitenkin yksi yhteinen tekijä, joka on se, että ne auttavat lasta nauttimaan ja iloitsemaan oppimisesta tekemällä oppimisen hauskaksi, aktiiviseksi, osallistavaksi, interaktiiviseksi ja merkitykselliseksi tapahtumaksi.

Näin ollen ne voivat olla erinomainen apu myös opettajille. Legojen hyödyntämisen tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi, motivoivampi, kiinnostavampi ja inspiroivampi tapa opettaa oppilaita. Legoja opetuksessaan hyödyntävän opettajan tulee toimia ohjaajana oppimisprosessissa ja oppilaiden täytyy saada itsenäisesti löytää ratkaisut erilaisiin haasteisiin ja projekteihin. Legoja voi hyödyntää kaikenlaisten taitojen ja tietojen opettamiseen aina sosiaalisista ja kommunikointiin liittyvistä taidoista lukutaidon kehittämiseen ja STEM-alojen oppimiseen.

“Anna oppilaalle jotain tekemistä, sillä tekeminen vaatii ajattelua, jolloin oppimista tapahtuu luonnostaan.”

– John Dewey

Legojen hyödyntäminen opetuksessa

Legojen hyödyntämisen edut

Legojen hyödyntämisestä opetus-oppimis-prosessissa on monia hyötyjä lapselle:

 • Uteliaisuuden ja oppimishalun kehittyminen.
 • Motoristen taitojen kehittyminen lapsen rakentaessa pienillä palikoilla.
 • Mielikuvituksen ja luovuuden kehittyminen, kun lapsen täytyy itse keksiä ja luoda uusia rakennelmia tyhjästä.
 • Yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen kehittyminen lapsen työskennellessä muiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen.
 • Loogisen ajattelun kehittyminen. Jotta palikat saa sopimaan yhteen, lapsen täytyy analysoida tilannetta ja toteuttaa ideansa onnistuneesti.
 • Ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen, kun lapsen täytyy osata ratkaista annetut haasteet tekemällä päätöksiä ja ajattelemalla kriittisesti.

Legot ovat opetuksessa innovatiivinen resurssi, joka voi edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Monet opettajat päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa ja jopa korkeammilla luokka-asteilla ovat ottaneet Lego-palikat opetustyökalukseen huomatessaan niiden hyödyntämisen positiiviset vaikutukset.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Zimmerman, B. (2017). Programming education for students of any age: LEGO® education-mindstorms® EV3 robotics. Journal of Computing Sciences in Colleges33(1), 42-43.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.