Lasten kateus: Ongelman syyt ja ratkaisu - Äitiyden Ihme
 

Lasten kateus: Ongelman syyt ja ratkaisu

Lapsen kateuden voi herättää esimerkiksi uusi sisarus, ystävä, luokkatoveri, ystävyyssuhde, lelut tai kouluarvosanat. Varmaa on se, että kateuden tunne ei ole rakentava.
Lasten kateus: Ongelman syyt ja ratkaisu
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 09 joulukuuta, 2018

Kateus on negatiivinen tunne, joka syö henkilön sielua. Aikuisilla kateus liittyy usein raha-asioihin, työpaikan tapahtumiin tai parisuhdeongelmiin. Mutta mistä lasten kateus johtuu?

Kateus on toisen henkilön menestyksen tai omistaman asian aiheuttama vihan, katkeruuden, huonommuuden, mitättömyyden tai surun tunne. Se, että ihminen tuntee kateutta, ei välttämättä vaadi kateuden kohteelta erityisiä toimia. Vaikka ihmiset väittävät usein muuta, kateus on hyvin tavallinen tunne.

Kateus on itse asiassa universaali tunne. Vaikka pyrimme välttämään sitä, jokainen ihminen tuntee jossain vaiheessa elämäänsä kateutta. Tämä on luonnollinen reaktio sosiaaliseen ympäristöömme.

Kateus ei aina johdu siitä, että itseltä puuttuu jotain. Kateellinen ihminen voi elää hyvinkin mukavaa elämää ja nauttia erilaisista etuoikeuksista, mutta kokee tästäkin huolimatta närkästystä toisen onnesta, mahdollisuuksista tai aineellisesta omaisuudesta.

Mistä lasten kateus johtuu?

Kateuden tunteen saa yleensä aikaan jokin meille tärkeä asia. Lapsilla kateutta aiheuttavat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Koulumenestys
  • Lelut ja muu aineellinen omaisuus
  • Ystävät
  • Fyysiset ominaisuudet, kuten pituus, voimakkuus tai hoikkuus
  • Aikuisilta, lähinnä vanhemmilta ja opettajilta, saatu huomio
Lasten kateus: Ongelman syyt ja ratkaisu

Kuten jo mainitsimme, aikuisten tai lasten kateus ei ole välttämättä yhteydessä jonkin asian itseltä puuttumiseen. Monessa tapauksessa lapsella on lähestulkoon kaikki, mitä ihminen voi kuvitella haluavansa, mutta nähdessään ystävällään lelun, josta pitää, kateus nostaa päätään.

Yksi selitys tällaisille tunteille voi olla se, että lapsi ei ole tottunut olemaan ”huonommassa” asemassa muihin nähden. Hän on yleensä ollut se, jolla on asia, jonka muut haluavat. Kun tilanne kääntyy päinvastaiseksi, lapsen on vaikea sopeutua siihen.

Kateellinen ihminen voi elää hyvinkin mukavaa elämää ja nauttia erilaisista etuoikeuksista, mutta kokee tästäkin huolimatta närkästystä toisen onnesta, mahdollisuuksista tai aineellisesta omaisuudesta.

Kuinka suhtautua lasten kateuteen?

Tunteen laukaisevan tilanteen lisäksi kateuteen voi vaikuttaa huono itsetunto, itsevarmuuden puuttuminen ja vähäinen saatu hellyys. Lapsi, joka haluaa aina lisää tai pärjätä muita paremmin, uskoo näiden asioiden puuttumisen vaikuttavan siihen, että häntä ei kuunnella, rakasteta tai arvosteta.

Keräsimme alle muutaman käytännön vinkin, joiden avulla lapsen kateuteen johtavia tekijöitä voidaan vähentää.

Älä vertaa lasta toisiin lapsiin

Älä kehota lastasi olemaan enemmän kuin hänen parempia arvosanoja saava luokkatoverinsa tai enemmän maaleja tekevä joukkuekaverinsa. Tämä ei motivoi lasta yrittämään enemmän, vaan luo epätervettä kilpailua lasten välille.

Sen sijaan voit asettaa lapsen kykyihin suhteutettuja realistisia tavoitteita. Näiden tulisi olla tavoitettavissa lyhyessä tai lyhyehkössä ajassa, jotta lapsi jaksaa pysyä innostuneena asiasta. Näin lapsi oppii, että hänen ei tarvitse pärjätä muita paremmin, vaan riittää, että hän on paras versio omasta itsestään.

Kateuden pitäisi olla syy yrittää kovemmin, eikä toivoa muiden pärjäävän huonommin.

Anna lapselle huomiota ja hellyyttä

Harva asia on kasvavalle lapselle tärkeämpää kuin itsensä toivotuksi tunteminen. Lapsen saaman huomion, ymmärryksen ja kunnioituksen ei tulisi perustua arvosanoille, urheilusuorituksille tai millekään muulle mitattavalle asialle.

Opeta lapselle, että hän on sinulle tärkeä aina ja kaikissa tilanteissa. Näin kateus ei ota lapsesta valtaa, kun hänen sisaruksensa tai ystävänsä saa jotain haluamaansa. Vanhempien rakkaus ja hellyys on paras ase kateutta vastaan.

Lasten kateus: Ongelman syyt ja ratkaisu

Puhu lapselle tunteista

Emme tarkoita tunteista puhumisella ainoastaan sitä, että lapselle tulee kertoa kateuden negatiivisista vaikutuksista, tai että lasta täytyisi kieltää tuntemasta kateutta muita kohtaan. Lasten kateus voidaan itse asiassa kanavoida myös positiivisella tavalla.

Pyri rohkaisemaan lasta terveeseen kilpailuun. Jos siis ystävä saa koulussa parempia arvosanoja, lapsi voi yrittää parantaa myös omia tuloksiaan työskentelemällä ahkerasti. Mikäli toinen lapsi pelaa paremmin tennistä, ehkäpä lapset voivat harjoitella yhdessä ja rohkaista toisiaan.

Lasten kateus voi siis olla myös eteenpäin ajava voima, mutta sitä tulee osata käyttää syynä yrittää kovempaa. Se, että haluaa toisen pärjäävän huonommin, ei tee kenellekään hyvää.

Muista, että lapsi peilaa vanhempiensa käytöstä. Lapsi oppii matkimalla vanhempiaan, ja vanhempien tuleekin välttää ilkeiden kommenttien tekemistä lapsen edessä. On tärkeää, että vanhemmat auttavat lasta ymmärtämään ja arvostamaan muiden saavutuksia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Laura Quintanilla & Encarnación Sarriá. (2009) Emotional comprehension in an envy context in Zapotec and Spanish 3- to 5- year-old children: An exploratory study, Infancia y Aprendizaje, 32:4,499-516, DOI: 10.1174/021037009789610359
  • , . (2017) Children’s understanding of depreciation in scenarios of envy and modesty. European Journal of Developmental Psychology 14:3, pages 281-294. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405629.2016.1200029
  • Martínez, L. M. R. (2005). Celos y envidia: emociones humanas. UNAM.
  • Montañés, M. C., & Iñiguez, C. G. (2002). Emociones sociales: enamoramiento, celos, envidia y empatía. https://www.uv.es/~choliz/EmocionesSociales.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.