Kuinka pitää lapset turvassa verkossa? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka pitää lapset turvassa verkossa?

Internet on oikein käytettynä erinomainen resurssi niin lapsille kuin aikuisillekin. Lapset voivat esimerkiksi etsiä verkosta tietoa opiskelujaan varten, pitää yhteyttä ystäviinsä ja pelata erilaisia pelejä. On vanhempien vastuulla varmistaa, että lapsi pysyy turvassa Internetiä käyttäessään.
Kuinka pitää lapset turvassa verkossa?
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kaikkien muiden kasvatuksellisten asioiden lisäksi vanhempien on tänä päivänä mietittävä, kuinka pitää lapset turvassa verkossa. Nykyään jo pienet lapset omistavat tai vähintään käyttävät älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita. Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sen vaikeampi vanhempien on tietää, miten ja mihin tarkoituksiin tämä älylaitteitaan käyttää.

Tämän päivän lapset ovat kasvaneet Internetin kanssa, eivätkä tunne maailmaa ilman sitä. Jopa hyvin pienet lapset oppivat käyttämään teknologiaa erittäin nopeasti, ja heille hiiren tai kosketusnäytön operoiminen on yhtä luonnollista kuin lukeminen ja kirjoittaminen.

Tässä artikkelissa listaamme joitakin Internetin käytön mukanaan tuomia ongelmia ja vaaroja ja kerromme, kuinka vanhemmat voivat pitää lapset turvassa verkossa. Kyse on pitkälti maalaisjärjen käyttämisestä, ja osa vinkeistä saattaa vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä, mutta haluamme herätellä jokaista vanhempaa miettimään, millaista heidän lapsensa Internetin käyttö on, ja kannattaisiko sitä rajoittaa jollain tavoin lapsen turvallisuuden vuoksi.

Tutkimus lasten turvallisuudesta verkossa

Oxfordin yliopiston Oxford Internet Institute selvitti tutkimuksessaan lasten turvallisuutta Internetiä käytettäessä. Tutkimukseen osallistui 515 12-51-vuotiasta lasta, joita haastateltiin heidän kokemuksistaan Internetiin liittyen. Tutkimuksen tulokset ovat seuraavat:

  • 14 % lapsista oli ollut negatiivinen kokemus verkossa viimeisen vuoden aikana.
  • 8 % lapsista oli saanut yhteydenottoja vierailta ihmisiltä.
  • Lähes 4 % lapsista oli tavannut henkilön, joka esitti olevansa joku muu kuin on.
  • 2 % löysi verkosta seksuaalista sisältöä, joka teki olon epämukavaksi.
  • 3 % näki jotain pelottavaa.
Kuinka pitää lapset turvassa verkossa?

Kuinka pitää lapset turvassa verkossa?

Suojelevatko erilaiset käyttöasetukset lasta?

Suuri osa, noin 90 %, näiden lasten vanhemmista ei joko tiennyt, millaisia käyttöasetuksia heidän kannattaisi käyttää laitteissa tai sovelluksissa, tai ei käyttänyt minkäänlaisia suojausasetuksia. Oxford Internet Institute itse asiassa suosittelee, että erilaisten käyttöasetusten käyttämisen sijaan vanhemmat opettaisivat lapsiaan hyvin ja selvittäisivät heille, millaista on turvallinen Internetin käyttö.

Jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan varmuudella sanoa, kuinka tärkeitä ja hyödyllisiä erilaiset suojausasetukset ovat pitkässä juoksussa, ja onko niiden avulla mahdollista suojella lapsia eri ikäryhmistä.

Säännöt pitävät lapset turvassa

Toisinaan tuntuu, että lapset tietävät vanhempiaan enemmän Internetistä ja sosiaalisesta mediasta. Tästäkin huolimatta on vanhempien vastuulla pitää lapsi turvassa. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, maalaisjärjen käyttäminen on erittäin tärkeää.

Joissain tapauksissa on parempi, että lapsi ei käytä älylaitteita yksin omassa huoneessaan. Jo se, että lapsi käyttää älypuhelintaan tai tablettiaan perheen yhteisissä tiloissa, tekee paljon hänen käyttäytymiselleen.

Lapselle on tärkeä selittää, mikä on sopivaa käytöstä verkossa ja mikä ei. Ennen kuin keskustelu käydään lapsen kanssa, vanhempien on päätettävä, mikä on heidän yhteinen linjansa asiassa. Lapsen ei voi olettaa tietävän, mikä on epäsopivaa toimintaa, jos hänelle ei aseteta rajoja.

Lasta voidaan esimerkiksi kieltää lataamasta ja asentamasta sovelluksia ja tiedostoja ilman vanhempien lupaa. Sama pätee tiedostojen jakamiseen ja epäilyttäviin sähköposteihin ja viesteihin vastaamiseen.

Vanhempien on myös päätettävä, mitä sosiaalisen median alustoja ja pikaviestimiä lapsi saa käyttää.

Lapselle puhuminen

Vanhempien on tärkeä keskustella lapsen kanssa ja selittää hänelle Internetin mahdolliset vaarat. Asia täytyy selvittää lapsen ikään sopivalla tavalla. Kerro lapselle myös, miksi hän ei saa käyttää älylaitteita huoneessaan.

Lasta on tärkeää rohkaista kertomaan vanhemmille, jos hän törmää verkossa häntä häiritseviin asioihin. Mikäli lapsi saa uhkaavia tai millään tapaa häiritseviä sähköposteja tai viestejä, on niistäkin kerrottava vanhemmille.

Verkkopelit

Puhuttaessa lasten turvallisuudesta verkossa, viittamme yleensä sosiaalisen median palveluihin kuten Instagramiin ja Snapchatiin. Vanhemmat usein unohtavat, että myös verkossa pelattavat pelit voivat olla ongelmallisia.

Tietoturvayhtiö Kaspersky Labsin selvityksen mukaan 11-16-vuotiaista lapsista 38 % on tavannut verkkopeliympäristöissä ihmisiä, jotka esittävät olevansa joku muu kuin tosiasiassa ovat. 23 % on saanut osakseen epäilyttäviä kysymyksiä.

Pelottavin tilasto on se, että jopa 20 % lapsista kertoi tavanneensa verkossa tapaamiaan ihmisiä kasvotusten. Tämän lisäksi lähes kolmannes lapsista kertoi, etteivät heidän vanhempansa tiedä, kenen kanssa he keskustelevat pelejä pelatessaan.

Kuinka pitää lapset turvassa verkossa?

Facebook ja lapset

Facebook on täynnä materiaalia laidasta laitaan, eikä palvelussa ole varsinaisia sisältöä suodattavia filttereitä. Sen sijaan lapsi näkee sellaista materiaalia, mitä hänen ystävänsä jakavat. Vanhempien on hyvä varmistaa, ettei lapsen profiili ole julkinen, ja että sopimattomat sovellukset on poistettu käytöstä.

Facebookin käyttöikäraja on 13, eikä tätä nuorempien lasten ole sallittua luoda palveluun tiliä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.