Kuinka opettaja voi kannustaa lapsia lukemaan? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka opettaja voi kannustaa lapsia lukemaan?

Opettajilla on tärkeä rooli paitsi lasten lukemaan opettamisessa, myös siinä, että lapset oppivat lukemaan vapaaehtoisesti ja itseään viihdyttääkseen.
Kuinka opettaja voi kannustaa lapsia lukemaan?
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Opettajalla voi olla kova työ opettaa luokkansa oppilaat lukemaan, ja toisen haasteen tarjoaa se, että lapset saadaan lukemaan vapaaehtoisesti myös vapaa-ajalla. Vaikka rakkaus lukemiseen syttyykin usein kotona, on kuitenkin monia tapoja, joilla myös opettaja voi omalta osaltaan kannustaa lapsia lukemaan.

Innokkaaksi lukijaksi kasvetaan yleensä niin, että rakkaus kirjoihin ja lukemiseen herätetään jo lapsuudessa heti siinä vaiheessa, kun lapsi opettelee lukemaan. Jos ihminen ei halua lukea ollessaan pieni ja nuori, hän ei todennäköisesti lue myöskään vanhempana.

Koti ja perhe näyttelevät suurta roolia lapsen elämässä, ja niillä on valtava merkitys myös lapsen lukutottumusten kannalta. Usein paras tapa saada lapsi lukemaan, on se, että hän näkee vanhempiensa tarttuvan kirjaan. Se, että vanhemmat lukevat paljon kotona, saa lapsen näkemään lukemisen houkuttelevana asiana, jota tehdään, koska se on hauskaa.

Kuten jo yllä totesimme, lapsen lukemaan rohkaisemisen ei kuitenkaan tarvitse olla yksin vanhempien vastuulla, vaan myös opettajat voivat kannustaa lapsia lukemaan. Alla jaamme tähän muutamia käytännön vinkkejä.

Kuinka opettaja voi kannustaa lapsia lukemaan?

Myös opettajat lukevat

Lasten on hyvä tietää, että kaikki opettajat – eivät vain äidinkielen tai kielten opettajat – lukevat kirjoja. Opettaja voi kannustaa oppilaita lukemaan tuomalla tunnille omia suosikkikirjojaan ja lukemalla niistä muutaman minuutin pätkiä tunnin alussa ennen varsinaisen opetuksen aloittamista. Parhaassa tapauksessa tämä herättää oppilaiden kiinnostuksen kyseiseen kirjaan ja myös muihin teoksiin.

Kuinka opettaja voi kannustaa lapsia lukemaan?

Lukuseinä

Mitä tulee lukuinnostuksen herättämiseen, oikeanlainen ympäristö on avainasemassa, ja opettajan tehtävänä on pyrkiä luomaan ympäristö, jossa lukeminen on aina läsnä. Yksi hyvä tapa kannustaa lapsia lukemaan, on rakentaa luokkahuoneeseen niin sanottu lukuseinä.

Tähän seinälle oppilaiden ja opettajan on aina uuden kirjan aloittaessaan jätettävä jokin lause, kuva tai muu teoksesta kertova asia. Tämä on loistava tapa paitsi motivoida lapsia ja nuoria lukemaan, myös jakaa kirjasuosituksia.

Lukuhaasteet

Lukuhaasteet ovat erinomainen kannustin oppilaiden lukemaan saamisessa. Opettaja voi jakaa haasteessa hyvin pärjänneille symboliset palkinnot – kuten mitalit, diplomit tai kirjat – lukuvuoden lopussa.

Luokkahuoneen ulkopuolella lukeminen

Tässä haasteessa oppilaita rohkaistaan ottamaan itsestään lukuvuoden aikana kuvia lukemassa erilaisissa paikoissa. Mikä tahansa paikka kelpaa – niin kahvila, puisto, juna kuin mökkilaiturikin – ja vain mielikuvitus on rajana.

100 sanaa

Jokainen oppilas kirjoittaa lyhyen 100-sanaisen esseen itseään kiinnostavasta aiheesta. Jos oppilas ei itse keksi aihetta, opettaja voi antaa sen. Opettaja kerää valmiit esseet ja jakaa ne umpimähkään luokan kesken. Jokainen oppilas siis lukee luokkatoverinsa aineen ja kirjoittaa ylös omat kommenttinsa lukemastaan.

Kuinka auttaa lasta lukemisen aloittamisessa?

Opettajan on hyvä kertoa luokalle, että luokkatoverin kirjoituksen lukeminen on hyvä tapa tukea toveria, mikä on arvokas asia. Pikkuhiljaa oppilaat tottuvat lukemiseen. Koska luettavat tekstit ovat lyhyitä, lapset eivät pidä niitä vaikeina, ja koska ne ovat saaneet alkunsa luokkatoverin kynästä, ne herättävät väkisinkin mielenkiinnon.

16 kirjaa ennen 16-vuotissyntymäpäivää

Tämä haaste on tarkoitettu esi-teini- ja teini-ikäisille ja sen tarkoituksena on saada nuoret lukemaan 16 kirjaa ennen kuudettatoista syntymäpäiväänsä. Opettaja voi listata kyseiselle ikäryhmälle sopivia teoksia, joista nuoret saavat valita itseään eniten kiinnostavat kirjat.

Se, että kyseessä on haaste, motivoi nuoret tutustumaan kirjoihin. Kahden tai kolmen viikon välein tunnilla voidaan käydä läpi, mitä kirjoja kukin haasteeseen osallistuneista on lukenut.

Teini-ikäisille sopivia kirjoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Nämä yksinkertaiset aktiviteetit auttavat oppilaita kehittämään luonnollisesti rakkauden lukemiseen. Lopulta lapset ja nuoret lukevat omasta tahdostaan, millä on positiivisia vaikutuksia heidän kehitykseensä koko heidän elämänsä ajan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.