Kuinka opettaa lasta esimerkin voimalla - Äitiyden Ihme
 

Kuinka opettaa lasta esimerkin voimalla

Kuinka opettaa lasta esimerkin voimalla
Marián Carrero Puerto

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Marián Carrero Puerto.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen vanhempi on todennäköisesti kuullut, kuinka hän on lapsensa tärkein roolimalli ja miten tärkeää hänen on näyttää lapselle hyvää esimerkkiä. Vaikka esimerkin voimalla opettaminen voikin kuulostaa yksinkertaiselta, se ei ole kaikissa tilanteissa helppoa. Vanhempien nimittäin täytyy opettaa lasta esimerkin voimalla kaikissa tilanteissa, päivä toisensa jälkeen. Epäjohdonmukainen käytös ei tuota tuloksia ja voi pahimmillaan hämmentää lasta.

Lapsi oppii tarkkailemalla, ja vanhempien on huolehdittava, että tämä ei opi huonoja tapoja vanhempiensa toimia seuraamalla. Jos lapsen halutaan käyttäytyvän hyvin ja tekevän hyviä tekoja, hänen täytyy nähdä myös vanhempiensa toimivan näin. Lapset oppivat hyviä tapoja siinä missä huonojakin, eikä käytös ei ole jotain, mikä tapahtuu taianomaisesti, eikä se ole riippuvainen pelkästään geeneistä. Lapset oppivat tiettyjä käytösmalleja, mutta he voivat myös oppia muuttamaan niitä.

“Esimerkki on vahvempi kuin säännöt.”

– Nikolái Gógol

Kuinka opettaa lasta esimerkin voimalla

Vanhempien on tärkeää opettaa lasta esimerkin voimalla

Lapset oppivat matkimalla ja pystyvät tarkkailemaan ja imitoimaan erilaista käytöstä hyvin helposti. He esimerkiksi oppivat puhumaan muita matkimalla, eli oppivat kielen yksinkertaisesti kuuntelemalla, tarkkailemalla ja imitoimalla. Jäljittelykyvyn ansiosta lapset oppivat myös asenteita, arvoja, tapoja ja henkilökohtaisia mieltymyksiä.

Koska lapset kopioivat ympärillään olevien ihmisten käytöstä, vanhemmilla on suuri vaikutus siihen, miten ja mitä lapsi oppii. Kaikki, mitä vanhempi sanoo tai tekee lapsen edessä, vaikuttaa lapsen ajatteluun ja käytökseen jollain tavalla. Lapset oppivat paljon myös ympäristöstään, minkä vuoksi heille on tärkeää tarjota erilaisia kokemuksia, jotka opettavat vastuuntuntoa ja hyviä arvoja. Lapsen käytös on siis heijastus siitä, mitä hän näkee.

“Esimerkin näyttäminen ei ole vain yksi keino opettaa, se on ainoa keino opettaa.”

– Albert Einstein

Vanhemmilta vaaditaan jatkuvaa oman käytöksen tarkkailua

Jos lapsen halutaan muuttavan käytöstään, vanhempien on syytä katsoa peiliin ja tarkkailla omaa käytöstään. Se tapa, jolla vanhemmat käyttäytyvät lapsen edessä, vaikuttaa siihen, kuinka lapsi käyttäytyy jatkossa vanhempiensa ja muiden ihmisten seurassa. Vanhemmat voivat tehdä listan sellaisista asioista, joita he toivovat lapsen tekevän, ja alkaa sitten itse tehdä näitä asioita.

Kuinka opettaa lasta esimerkin voimalla

Lapset uskovat kaiken, mitä vanhemmat heille kertovat, ja siksi he myös käyttäytyvät kuten vanhemmat haluavat heidän käyttäytyvän. Jos vanhempi sanoo lapselle, että tämä riitelee liikaa ikätovereidensa kanssa, lapsi ajattelee kyseisen piirteen olevan osa hänen persoonallisuuttaan ja jatkaa samanlaista käytöstä. Mutta jos vanhempi kertookin lapselle tietävänsä, että tämä osaa leikkiä rauhallisesti muiden kanssa, lapsi uskoo tämän ja yrittää jatkossa käyttäytyä hyvin.

Vanhempien on siis tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten he puhuvat ja käyttäytyvät. Sen sijaan, että omaan käytökseen kiinnittäisi huomiota ainoastaan lapsen läsnä ollessa, niin kannattaa tehdä aina. Kun tietynlaisesta käytöksestä tulee tapa, sitä on helpompi ylläpitää myös, kun lapsi on lähettyvillä oppimassa ja matkimassa vanhempansa käytöstä.

Vanhempien on myös muistettava, että lapsi tarvitsee paljon tukea. Vanhempien tuki auttaa lasta kohtaamaan pelkonsa sekä selviämään vaikeista tilanteista ja niiden aiheuttamasta stressistä. Tämän lisäksi lasta on hyvä kehua hänen hyvästä käytöksestään, sillä tämä rohkaisee häntä ja kertoo hänelle, että hänen käytöksensä on toivotunlaista ja tekemänsä päätökset oikeita.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Severe, S. (2002). Cómo educar a sus hijos con el ejemplo. Editorial AMAT.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.