Kuinka opettaa lapsia taiteen kautta? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka opettaa lapsia taiteen kautta?

Tässä artikkelissa annamme muutamia vinkkejä siihen, kuinka yhdistää taide opinto-ohjelmaan ja opetukseen.
Kuinka opettaa lapsia taiteen kautta?
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Oletko koskaan ajatellut, että voimme opettaa lapsia taiteen kautta monin tavoin, ja että tästä voi olla monia hyötyjä oppimisprosessissa? Voimme sisällyttää taiteen opetusstrategioihimme ja käyttää sitä monipuolisena ja tehokkaana työkaluna oppituntien suunnittelussa.

Taiteen avulla pystymme vastaamaan lasten erityisiin oppimistarpeisiin ja parantamaan heidän emotionaalisia taitojaan ja kriittistä ajatteluaan. Tässä artikkelissa selitämme, kuinka voimme käyttää taidetta opetusvälineenä ja hyödyntää sitä niin, että oppilaat ymmärtävät paremmin monia aihealueita.

Jättämällä hyödyntämättä taidetta opetuksessa, vanhemmat ja opettajat jättävät samalla hyödyntämättä hyödyllistä työkalua. Taiteen kautta opettaminen voi luoda monia uusia mahdollisuuksia luokkahuoneessa. Taide voi stimuloida lasten mieltä ja herättää erilaisia tapoja ajatella ja oppia.

Taiteen kautta opettaminen ei välttämättä vaadi syvällistä tietoa ja ymmärrystä taiteesta. Kyse on luovan opetussuunnitelman luomisesta ja uusien asioiden hyödyntämisestä opetuksessa.

How to Teach Children Through Art

Kuinka opettaa lapsia taiteen kautta?

Valitse taideteos

Taide on historiamme suurin tarinankertoja, ja taiteen kautta opettaminen voidaan yhdistää lähes mihin tahansa oppiaineeseen. Voit aloittaa tutkimalla museoita – joista useimmilla on tänä päivänä oma verkkosivusto. Lataa oppituntia varten kuvia ja videoita eri taidemuodoista.

Keskity taideteosta valitessasi seuraaviin asioihin:

  • Kuinka teos liittyy opintosuunnitelmaan?
  • Herättääkö teos kiinnostukseni?
  • Miten teos liittyy oppilaiden elämään?

Keksi avoimia kysymyksiä

Kun aloitat kysymysten miettimisen, keskity niin sanottuihin avoimiin kysymyksiin. Jos pystyt luomaan kysymyksen, johon on ainakin kolme mahdollista vastausta, kyseessä on avoin kysymys. Kyse ei ole hyvän tai huonon vastauksen saamisesta.

Avoimet kysymykset voivat inspiroida oppilaiden luovaa ja kriittistä ajattelua. Kun saat otettua oppilaasi mukaan taideteosten tutkimiseen, opetat heitä näkemään maailman uudella tavalla. Samalla he voivat myös nauttia luokkatovereidensa eri näkökulmista.

Kysyttyäsi yllä esitetyt kysymykset, tarkkaile oppilaita ja rohkaise heitä käyttämään uutta todistusaineistoa, kuten visuaalista todistusaineistoa, ideoitaan kehittäessään.

Kuinka opettaa lapsia taiteen kautta?

Taiteellinen yhteys

Monet taideteokset sisältävät ja käsittelevät aiheita, jotka voivat yllättää oppilaat. He eivät ehkä ole tulleet ajatelleeksi, että esimerkiksi matematiikka liittyy musiikkiin, sillä musiikki on omalla tavallaan matemaattista.

Voit siis aloittaa esimerkiksi etsimällä musiikista matemaattisia sekvenssejä ja hyödyntää niitä oppitunnilla. Sama pätee tanssiin, jossa on kaavoja, joita voidaan tutkia ja joista voidaan oppia.

Sopivat aiheet

Voit valita taiteilijan muotokuvan ja kysyä yleisen kysymyksen. Tämä luo yhteyden teoksen, opetussuunnitelman ja oppilaiden elämän välille. Voit myös lukea oppilaille kirjaa, josta olet heille puhunut, ja tarkastella kirjailijan yhteyttä muotokuviin. Pyri saamaan oppilaat samaistumaan kirjan hahmoihin ja kehitä opetussuunnitelmasi tämän avulla.

Kuinka opettaa lapsia taiteen kautta?

Poistukaa luokkahuoneesta

Kannattaa harkita myös luokkahuoneesta poistumista ja oppilaiden viemistä vierailulle esimerkiksi museoon, taidenäyttelyyn, teatteriin tai konserttiin. Taide on aina parasta henkilökohtaisesti koettuna.

Voit myös olla yhteydessä paikallisiin taiteilijoihin ja ehdottaa heille yhteistyötä. Monet taiteilijat keskustelevat mielellään nuorten kanssa taiteesta ja työstään.

Lyhyesti sanottuna, ole luova. Yhdistä taide ja taideteokset opetettavaan aiheeseen ja esittele oppilaille taidetta tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Muista, että kaikki tämä voi avata nuoren oppilaan mielen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cohen, Elaine Pear, y Ruth Straus Gainer. Art: Another language for learning. Heinemann, 361 Hanover Street. Portsmouth. 1995.
  • Nicola Giardina. The More We Look, the Deeper It Gets: Transforming the Curriculum through Art. Indie Bound. 2018.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.