Kuinka luokan uusiminen vaikuttaa lapseen? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka luokan uusiminen vaikuttaa lapseen?

Kuinka luokan uusiminen vaikuttaa lapseen?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 02 syyskuuta, 2021

Suomessa ehtojen saaminen ja luokalle jääminen on nykyään harvinaista, ja oppimisvaikeuksiin ja muihin ongelmiin pyritään puuttumaan hyvissä ajoin ennen niiden kärjistymistä. Monissa muissa maissa luokan uusiminen on kuitenkin edelleen hyvin yleistä. Koululuokan uusiminen voi tuntua lapsesta nololta, ja vanhemmat voivat pelätä sen tahraavan lapsen koulumenestyksen.

Luokan uusimisen negatiiviset vaikutukset

Pahimmassa tapauksessa koululuokan uusiminen voi vaikuttaa negatiivisesti lapsen itsetuntoon ja harvoissa tapauksissa jopa tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Kun lapsi ei siirrykään seuraavalle luokalle, hän joutuu eroon entisistä luokkakavereistaan. Tämä tarkoittaa uusia luokkakavereita, joiden kanssa voi luokan uusivalle lapselle olla vaikeaa luoda ystävyyssuhteita, sillä hän saattaa tuntea itsensä huonommaksi kuin muut.

Koulutuksellisesta näkökulmasta katsottuna voidaan myös sanoa, että aina luokan uusiminen ei tuota parannusta oppilaan koulusuorituksissa. On jopa todistettu, että luetun ymmärtäminen saattaa jopa heiketä luokan uusimisen jälkeen.

Kuinka luokan uusiminen vaikuttaa lapseen?

Luokan uusimisen hyödyt

Jos lapsi joutuu uusimaan luokan, kyse on usein siitä, että hän ei ole kyennyt omaksumaan vaadittavaa tietoa. Tieto on oppimisen perusta myös seuraavilla luokka-asteilla. Ilman tietoa oppilaan on hyvin vaikea ymmärtää seuraavia kursseja ja lapsi tuntee olevansa hukassa. Tiedon omaksuminen vaatii sen moninkertaista toistoa.

On tärkeää myös mainita, että yli 8-vuotiaan lapsen siirtyminen seuraavalle luokalle ilman kunnollista valmistautumista vaikuttaa koulumenestyksen lisäksi muuhunkin. Koska lapsi ei ole koulunkäynnissään samalla tasolla kuin muut luokkakaverinsa, hän saattaa haluta luovuttaa koulun suhteen.

Kouluvuoden uusiminen mahdollistaa sen analysoinnin, miksi oppilas ei kyennyt oppimaan opetuksesta. On tärkeää selvittää niin koulunkäyntiin liittyvät ongelmat kuin myös muut vaikeudet. Jos on tarve, kannattaa hyödyntää myös erikoistunutta asiantuntijuutta. Jos lapsen tarvitsee uusia luokka sairauden tai kokemansa emotionaalisen trauman vuoksi, siitä saattaa olla hyötyä.

Miksi luokan uusiminen ei miellytä lasta?

Luokan uusimisen hyödyt ja seuraukset eivät ole kaikilla samat, sillä niihin vaikuttaa myös lapsen ikä. Lapsen ollessa vielä hyvin nuori, luokan uusimisen negatiiviset jälkiseuraukset voivat olla mittavammat. Nuoren lapsen luokalle jättäminen tulisi olla viimeinen vaihtoehto.

Jos mahdollista, olisi hyvä jos lapsella olisi mahdollisuus kiriä muita lapsia koulutehtävissä esimerkiksi kesäloman aikana. Jos sama ongelma kuitenkin jatkuu vielä seuraavanakin vuonna, saattaa kyse olla paljon muustakin kuin vain koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista.

Kuinka luokan uusiminen vaikuttaa lapseen?

Mitä tehdä, jos lapsi joutuu uusimaan luokan?

On tärkeää pitää mielessä se, että mikäli olet opettajan kanssa samaa mieltä siitä, että lapsen olisi hyvä uusia luokka, on lapsella kuitenkin edelleen samat oppimiseen liittyvät vaikeudet. Nämä eivät katoa itsekseen, eikä myöskään tarkkaavaisuuden puute. On siis tärkeää tehdä toimenpiteitä asian suhteen, jotta tilanne parantuisi, eikä samaa tarvitsisi käydä uudelleen läpi.

Sinun kannattaa keskustella lapsen opettajan kanssa mahdollisista tukitoimista ja -palveluista. On tärkeää myös selvittää se, mitkä ongelmat aiheuttavat sen, että lapsi ei kykene oppimaan vaadittua tietoa. Ota lapsi mukaan päätöksentekoon, äläkä milloinkaan syytä lastasi siitä, mitä on tapahtunut. Lapsi ei saa tuntea itseään epäonnistuneeksi. Jos kyseessä on teini-ikäinen lapsi, ja ongelmat johtuvat kurittomuudesta, on lapsen tärkeää olla asiasta tietoinen. Pyydä lasta olemaan vastuullinen ja auta lasta näkemään, kuinka se vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa. Etsi erilaisia keinoja motivoidaksesi lasta opiskelemaan.

Selvitä, onko olemassa joitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen, kuten kotona esiintyviä ongelmia tai sosiaalinen paine koulussa. Muita tällaisia tekijöitä voivat olla sairaus, muutto uuteen kotiin, vanhempien avioero tai perheessä tapahtunut kuolemantapaus. Työstä asioita lapsesi kanssa, jotta samaa ei tapahtuisi uudelleen seuraavana kouluvuotena.

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että koululuokan uusiminen voi joillekin lapsille olla hyödyllistä. On kuitenkin tärkeää analysoida tiettyjä tekijöitä, ennen kuin tätä suurta päätöstä koululuokan uusimisesta tekee. On myös välttämätöntä konsultoida tämän alan asiantuntijaa, kuten psykopedagogia. Luokan uusimisen tulisi olla viimeinen keino.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.