Kuinka edistää lapsen optimistisuutta? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka edistää lapsen optimistisuutta?

Optimismi liittyy läheisesti sinnikkyyteen ja lannistumattomuuteen. Näin ollen optimistisen lapsen kasvattaminen on synonyymi kukoistavan ja menestyvän ihmisen kasvattamiselle.
Kuinka edistää lapsen optimistisuutta?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsen kasvattaminen ei tarkoita ainoastaan ruoan, turvan ja kiintymyksen tarjoamista, vaan siihen liittyy muun muassa tärkeiden elämässä tarvittavien arvojen opettamista. Jokaisen vanhemman kannattaisi myös pyrkiä edistämään lapsen optimistisuutta, sillä se on yksi ihmisen hyödyllisimmistä piirteistä kaikissa elämänvaiheissa.

Liian usein vanhemmat mieltävät optimistisuuden toisarvoiseksi ominaisuudeksi. Se saatetaan liittää kliseisiin lausahduksiin siitä, kuinka ihmisten tulee uskoa itseensä ja taistella haaveidensa puolesta. Konseptin psykologiset vaikutukset yltävät kuitenkin huomattavasti syvemmälle ja voivat auttaa lasta rakentamaan onnellisen ja menestyksekkään elämän.

Optimismi ja sinnikkyys

Sinnikkyys ja kyky olla lannistumatta ovat tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä tulee vastoinkäymisistä selviytymiseen ja niistä oppimiseen. Jokainen meistä kohtaa jossain vaiheessa elämäänsä erilaisia haasteita ja vaikeuksia, ja nämä taidot voivat pelastaa meidät monelta murheelta ja kärsimykseltä.

Tärkeässä kokeessa epäonnistumisesta ja ystävän pettämäksi tulemisesta avioeroon ja läheisen menettämiseen – kaikki tällaiset elämässä kohtaamamme tilanteet voivat aiheuttaa paljon ongelmia heille, joilla ei ole työkaluja tunteidensa hallitsemiseen ja käsittelemiseen. Siksi onkin tärkeää, että vanhemmat pyrkivät opettamaan lapsilleen sinnikkyyttä jo näiden ollessa nuoria.

Kuinka edistää lapsen optimistisuutta?

Tämä kyky liittyy kuitenkin läheisesti moniin arvoihin, joita vanhempien on pyrittävä myös edistämään. Näistä optimismi voi olla hyvä lähtökohta, sillä se liittyy vahvasti muihin arvoihin. Toisin sanoen, kannustamalla lasta optimismiin, vanhemmat auttavat häntä kehittämään myös muita tärkeitä taitoja.

Mitä optimismi on?

Optimismi tarkoittaa myönteistä ja toiveikasta elämänasennetta ja kykyä nähdä asioiden hyvät puolet. Optimisti kohtaa esteet ja haasteet rohkeasti ja määrätietoisesti, ollen tietoinen siitä, mikä kaikki on hänen elämässään hyvin ja pyrkien parantamaan sitä, mikä ei ole.

Optimistisilla ihmisillä on monia hyödyllisiä piirteitä, jotka auttavat heitä jokapäiväisessä elämässä. Heillä on taipumus pysyä toiveikkaana sekä parempi itsetunto ja vahvempi vastustuskyky kuin vastakohdillaan pessimisteillä . Lisäksi kohdatessaan vaikeuksia he ovat aktiivisempia ja toimivat menestyksekkäämmin. He myös pyrkivät aktiivisesti rakentamaan itselleen emotionaalisen tukiverkoston.

Kuinka edistää lapsen optimistisuutta?

Pessimisteillä puolestaan on yleensä heikompi itsetunto, ja he menettävät toivonsa ja luovuttavat optimisteja helpommin. He saattavat ahdistua ja masentua vaikeuksien edessä, mikä johtaa siihen, etteivät he edes yritä korjata tilannetta ja katkeroituvat tämän vuoksi. He myös kokevat optimisteja useammin suuttumuksen ja vihan tunteita.

Optimismi on siis paljon enemmän kuin kliseinen trendi tai motivoiva lause. Se on erinomainen psykologinen resurssi, jonka avulla ihmiset luottavat omiin kykyihinsä ja uskovat niiden auttavan menestyksen saavuttamisessa ja vaikeuksien voittamisessa.

Kuinka edistää lapsen optimistisuutta?

Optimismi on avain siihen, että pystymme kohtaamaan elämän autonomisesti ja luottavaisina. Vanhemmat voivat edistää lapsen optimistisuutta esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • Ole hyvä esimerkki ja osoita omilla toimillasi aktiivista ja sitkeää asennetta. Näytä lapselle, että asenne voi säilyä positiivisena ja toiveikkaana myös vastoinkäymisten edessä.
  • Opeta lasta olemaan kiitollinen kaikista hyvistä asioista ympärillänne ja muistuta, kuinka onnekkaita olette.
  • Kun lapsi kohtaa vaikeuksia, ohjaa häntä etsimään asiasta positiivisia puolia ja miettimään mahdollisia ratkaisuja. Kannusta häntä toimimaan sen sijaan, että hän takertuu passiivisuuteen ja kärsimykseen.
  • Vahvista lapsen saavutuksia ja palkitse häntä hänen ponnisteluistaan. Positiiviset asiat eivät synny hyvän onnen tai sattuman kautta. Auta lasta ymmärtämään, että hänellä on kyky ja mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiinsa. Hänen toimintansa voi johtaa tilanteen tai asian parantamiseen ja menestykseen.
  • Rakasta lasta ja myös osoita rakkautesi. Se, että lapsi tuntee olonsa rakastetuksi, parantaa hänen itsetuntoaan, omakuvaansa ja itseluottamustaan. Lisäksi ehdoton tuki voi olla juuri se turvaverkko, jota lapsi tarvitsee tutkiakseen maailmaa ilman pelkoa.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bragagnolo, G., Rinaudo, A., Cravero, N., Fomía, S., Martínez, G., & Vergara, S. (2002). Optimismo, esperanza, autoestima y depresión en estudiantes de Psicología. Recuperado de http://www.fpsico.unr.edu.ar/congreso/mesas/Mesa_15/bragagnolo_optimismo. pdf
  • Martínez-Correa, A., Del Paso, G. A. R., García-León, A., & González-Jareño, M. I. (2006). Optimismo/pesimismo disposicional y estrategias de afrontamiento del estrés. Psicothema18(1), 66-72.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.