Feynman-tekniikka on tehokas tapa oppia - Äitiyden Ihme
 

Feynman-tekniikka on tehokas tapa oppia

Tänään tutustumme tarkemmin Feynman-tekniikkaan, joka on opiskelua, oppimista ja opettamista varten kehitetty metodi. Kyseessä on hyvin tehokas tekniikka, joka auttaa opiskelijoita oppimaan paremmin ja nopeammin.
Feynman-tekniikka on tehokas tapa oppia
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Feynman-tekniikka on yksinkertainen metodi, joka auttaa oppimaan uusia asioita, omaksumaan tietoa syvällisemmin ja muistamaan opitun tiedon paremmin. Metodi koostuu muutamasta erillisestä vaiheesta, joista jokainen saa aivot omaksumaan opeteltavia tietoja tiedostamatta.

Tekniikka on nimetty kuuluisan Nobel-palkitun tiedemiehen ja opettajan Richard Feynmanin mukaan. Feynmania kutsuttiin toisinaan “The Great Explaineriksi” eli loistavaksi selittäjäksi. Nimi juontaa juurensa Feynmanin taidosta selittää monimutkainenkin asia hyvin yksinkertaisesti. Hänen kehittämänsä tekniikan periaatteena onkin, että henkilö osaa asian kunnolla vasta, kun hän osaa selittää sen vaikka lapselle.

Richard Feynman

Vuonna 1918 New Yorkissa syntynyt Richard Feynman oli jo lapsena kiinnostunut tekniikasta ja ongelmien ratkomisesta. 15 vuoden ikään mennessä hän oli oppinut muun muassa hyvin edistynyttä algebraa, trigonometriaa sekä differentiaali- ja integraalilaskentaa. Jo ennen yliopistoon hakemista hän teki matemaattisia kokeita menetelmällä, joka sisälsi hänen omia notaatioitaan.

Feynman opiskeli perustutkintonsa arvostetussa Massachusetts Institute of Technologyssa eli MIT:ssa ja valmistui kandidaatiksi vuonna 1939. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1942 Princetonin yliopistosta.

Feynman-tekniikka auttaa oppimaan nopeasti ja tehokkaasti

Feynman toimi ryhmänjohtajana Manhattan-projektissa toisen maailmansodan aikaan, minkä jälkeen hän työskenteli ensin Cornellin yliopistossa ja sen jälkeen professorina Kalifornian teknillisessä korkeakoulussa. Myös tieteellisen uransa hän teki suurimmaksi osaksi Kalifornian teknillisessä korkeakoulussa.

Feynman tunnettiin erinomaisena opettajana, ja hän oli suosittu opiskelijoiden keskuudessa. Hän sai oppilaansa ymmärtämään monimutkaisia fysiikan teorioita käyttämällä yksinkertaista ja opiskelijoille tuttua kieltä. Tästä alkoi Feynman-tekniikan – sekä oppimiseen että opettamiseen sovellettavan menetelmän – kehittäminen.

Feynman-tekniikan mukaan henkilö ei todennäköisesti ymmärrä asiaa hyvin, jos hän ei osaa selittää sitä lapselle. Henkilöllä on asiasta kunnollinen käsitys vasta siinä vaiheessa, kun hän pystyy selittämään sen lyhyesti ja tarkasti.

Feynman-tekniikka käytännössä

Feynman-tekniikan perusajatuksena on lukea materiaali aktiivisesti läpi ja tämän jälkeen selittää luettu tieto yksinkertaisesti, kuin lapselle tai vain vähän asiasta tietävälle puhuen. Metodi nähdään aktiivisena menetelmänä, sillä henkilö selittää oppimansa asian, mihin hänen on käytettävä kieltä ja erilaisia strategioita.  Tämän seurauksena hän oppii tehokkaammin ja havaitsee virheensä.

1. Valitse aihe ja opiskele se

Valitse aihe, josta haluat oppia, ja ala opiskella. Tämän jälkeen kirjoita aihe tyhjän paperin yläreunaan.

Feynman-tekniikka auttaa oppimaan nopeasti ja tehokkaasti

2. Kirjoita aiheesta kaikki tietämäsi

Käyttämällä mahdollisimman yksinkertaista kieltä, kirjoita paperille kaikki aiheesta tietämäsi. Älä käytä vaikeita sivistyssanoja, vaan kuvittele opettavasi lasta ja käytä yksinkertaisia käsitteitä ja lauserakenteita. Älä ainoastaan määrittele aihetta suppeasti, vaan kirjoita kaikki tietosi ylös.

Asian tuntemisen ja asian nimen tuntemisen välillä on iso ero. Ymmärtääkseen jotain, henkilön on kyettävä selittämään se lyhyesti ja täsmällisesti.

3. Listaa ongelmalliset kohdat

Käy kirjoituksesi läpi ja etsi siitä kohdat, joissa sinulla oli vaikeuksia. Kirjoita ylös asiat, joita et muistanut lainkaan tai joita et koe tuntevasi kunnolla. Näin muodostat hyvän kuvan tietämyksessäsi olevista aukoista.

4. Paikkaa ymmärryksessäsi olevat aukot

Tunnistettuasi ongelmalliset asiat, palaa oppimateriaalin pariin ja keskity tällä kertaa ainoastaan asioihin, joiden kanssa sinulla oli vaikeuksia.

5. Täydennä ja yksinkertaista

Suorita kohtia 1-4 uudestaan niin monta kertaa kuin on tarpeen. Täydennä ja yksinkertaista selostustasi ja muokkaa sitä helpommin ymmärrettävään muotoon. Muista, että tavoitteena on saada aikaan teksti, jonka kieli on niin yksinkertaista, että lapsikin ymmärtää sen.

6. Opeta asia toiselle

Siinä vaiheessa, kun koet hallitsevasi asian hyvin, opeta se toiselle henkilölle. Tämä vaihe on vapaaehtoinen, mutta ehdottomasti suositeltava. Ota esiin uusi paperi ja opeta asia kaavoja, kuvioita, piirroksia ja esimerkkejä hyödyntäen. Voit pyytää oppilasta esittämään sinulle tarkentavia kysymyksiä, jotka testaavat osaamistasi.

Jos huomaat, ettet vielä hallitse aihetta tai joitain sen yksityiskohtia täydellisesti, palaa alkuperäisen opiskelumateriaalin ja kohtien 1-5 pariin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Gleick, James. (1993). Genius: The life and science of Richard Feynman. Vintage.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.