Erilaiset kaaviot lapsen opiskelun tukena - Äitiyden Ihme
 

Erilaiset kaaviot lapsen opiskelun tukena

Erilaiset kaaviot ovat erinomainen tapa järjestellä ja esittää tietoa, ja jo nuoret lapset voivat opetella hyödyntämään niitä.
Erilaiset kaaviot lapsen opiskelun tukena
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lasten kannattaa ja täytyy opetella erilaisia opiskelutekniikoita tehostaakseen opiskeluaan ja saavuttaakseen hyviä akateemisia tuloksia. Tässä artikkelissa kerromme, miten erilaiset kaaviot toimivat lapsen opiskelun tukena.

Kaavioiden ja hahmotelmien käyttäminen on hyvä tapa tiivistää tietoa ja painaa konseptit ja yksityiskohdat muistiin. Tällaiset opiskelutekniikat kannattaa opettaa jo nuorelle lapselle, jotta hänen opiskelunsa on alusta asti tehokasta.

On hyvä pitää mielessä, että kaavioiden hyödyntäminen on vain yksi mahdollinen apukeino opiskelun monimutkaisessa maailmassa. Opiskelu voidaan jakaa viiteen vaiheeseen seuraavasti:

 • Luetun ymmärtäminen
 • Alleviivaus
 • Tiivistäminen
 • Mieleen painaminen
 • Itsearviointi

Erilaiset kaaviot lapsen opiskelun tukena

Tiivistääksesi tai vetääksesi yhteen tietoja, sinun on osattava käyttää erilaisia strategioita tiedon keräämiseen ja organisoimiseen. Tämän täytyy tapahtua niin, että sisältö on muokattavissa niin, että se on helpompi omaksua ja painaa mieleen. Juuri tässä erilaiset kaaviot ja hahmotelmat ovat hyödyllisiä.

Kaaviot esittävät visuaalisesti ja selkeästi minkä tahansa informaation ensi- ja toissijaisen idean. Kaavioiden etu muihin referointitekniikoihin nähden on se, että niistä näkee kaiken tarpeellisen tiedon yhdellä silmäyksellä.

“Jos haluat menestyä, älä tuijota tähtiin. Ala kiivetä, askel askeleelta, kunnes saavutat huipun.”

– Tuntematon

Erilaiset kaaviot lapsen opiskelun tukena

Erilaisia kaavioita voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa ja erilaista materiaalia käsiteltäessä:

 • Vertaileva: Näitä käytetään ominaisuuksien vertailuun ja tiedon tarkastelemiseen yhdellä silmäyksellä.
 • Hierarkinen: Näillä voidaan organisoida ja luokitella tekstin ideoita ja integroida käsitteitä muihin teksteihin.
 • Peräkkäisyys: Näitä voidaan käyttää, kun tietoa täytyy järjestää peräkkäin tiettyjen tekijöiden (kuten ajan kuluminen, metodien muuttuminen tai ominaisuuksien muuttuminen) perusteella.

Lapsille on tärkeä välittää kaavioiden perimmäinen idea, mutta kaavioiden hyödyntämiseen opiskelun tukena ei riitä pelkkä teorian ymmärtäminen. Opiskelutekniikan kunnollinen oppiminen vaatii myös runsaasti harjoittelua. Tämän vuoksi vanhempien kannattaa olla ainakin aluksi lapsen apuna kotona tapahtuvan opiskelun aikana. Vanhemmat voivat auttaa lasta rakentamaan ensimmäiset kaaviot, ja pikkuhiljaa lapsi oppii hyödyntämään kaavioita itsenäisesti.

“Älä koskaan ajattele opiskelua velvollisuutena, vaan mahdollisuutena sukeltaa syvemmälle tiedon kauniiseen ja upeaan maailmaan.”

– Albert Einstein

Hyvän kaavion ominaisuudet

Hyvä kaavio syntyy muutamien yksinkertaisten vaiheiden kautta:

 • Lue teksti huolellisesti
 • Alleviivaa tekstin pääasiat
 • Mieti, mikä yksittäinen otsikko kuvaa tekstiä
 • Valitse käytettävän kaavion tyyppi
 • Jaa teksti osioihin ja alaosioihin
 • Jaa jokainen idea omaan osioonsa ja kuvaa sitä lyhyesti ja tarkasti
Erilaiset kaaviot lapsen opiskelun tukena

Kaavion tai hahmotelman tulee täyttää myös kriteerit:

 • Kaikkien pääajatusten tulee olla mukana kaaviossa
 • Tekstin tärkeimmät ideat tulee korostaa ja liittää toisiinsa selkeästi
 • Kaavion on noudatettava loogista rakennetta, jossa tärkeimmät asiat ja toisiksi tärkeimmät asiat on järjestetty selkeästi
 • Esitystavan tulee olla selkeä niin, että sisältö on nopeasti ymmärrettävissä
 • Kaaviossa tulee käyttää lyhyitä ja selkeitä avainsanoja tai -fraaseja, ei pitkiä lauseita

Yllä esitettyjen vinkkien avulla lapsi oppii kokoamaan merkityksellisiä kaavioita, jotka auttavat häntä opiskelussa ja parantavat sitä kautta hänen koulumenestystään. Kaaviosta lapsi näkee yhdellä silmäyksessä yleisen aiheen, eri osiot sekä osioiden keskinäisen suhteen. Kaikki tämä auttaa tiedon keräämisessä, omaksumisessa, ymmärtämisessä ja muistamisessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.