Et hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa
 

Et hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa

Et hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Moni pienen lapsen vanhempi kuulee asiattomia ja tylyjä kommentteja, kuten “Älä nuku vauvan vieressä tai hän tulee sinusta riippuvaiseksi” tai “Älä pidä lasta niin paljon sylissä, hemmottelet hänet piloille.” Vanhempi voi hämmentyä ja tuntea syyllisyyttä yrittäessään tasapainotella omien vaistojensa ja toiveidensa ja muiden mielipiteiden välillä. Vaikka luotettavan tiedon kerääminen ja kuunteleminen onkin tärkeää, jokaiset vanhemmat päättävät lopulta itse, miten haluavat lastaan kasvattaa ja millainen arki sopii juuri heidän perheelleen. He eivät myöskään hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa ja tarvitsemansa asiat.

Et hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa

Jossain vaiheessa aikuiset alkavat määritellä sellaisia vauvan aikeita ja kognitiivisia toimintoja, joita hänellä ei vielä edes ole. Jotkut saattavat ajatella, että vauva katsoo aikuista ja vaatii häneltä huomiota tai hoivaa vain manipuloidakseen häntä. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että lapsi ei ole vielä kognitiivisesti niin kypsä, että kykenisi tällaisiin monimutkaisiin ajatteluprosesseihin. Vauva itkee tai pyytää muuten asioita, koska hän tarvitsee niitä.

Toisinaan vanhempi tukahduttaa oman halunsa auttaa lasta pelätessään hemmottelevansa hänet piloille. Vanhempi saattaa pelätä vauvan tulevan hänestä liian riippuvaiseksi tai muuttuvan epävarmaksi ylenmääräisen hoivaamisen takia. Lukemattomat asiantuntijat ovat kuitenkin kumonneet tämänkaltaiset väitteet. Heidän mukaansa vauvan kaikki tarpeet on tärkeä täyttää, ja vaikka häntä hemmottelisi, hän voi silti kasvaa itsenäiseksi lapseksi ja aikuiseksi.

Et hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa

Turvallinen kiintymyssuhde on korvaamattoman tärkeä

Ensimmäisten elinkuukausien ja -vuosien aikana muodostuva kiintymyssuhde luo pohjan, jolle lapsen persoonallisuus rakentuu.  Turvallinen kiintymyssuhde on turvaverkko, josta käsin lapsi tutkii maailmaa peloitta. Se mahdollistaa luottamuksen kehittymisen ilman, että lapsen tarvitsee pelätä tai kokea, ettei hänen tarpeisiinsa vastata.

Vanhemmilla tai lapsen muilla ensisijaisilla huoltajilla on tärkeä rooli kiintymyssuhteen muodostumisessa. Vanhemman täytyy pystyä tunnistamaan lapsen tarpeet ja vastaamaan niihin johdonmukaisesti. Jotta pienen lapsen itsenäisyys ja autonomia kehittyvät progressiivisesti, hänen täytyy saada tietää saavansa rakkautta ja turvaa joka hetki.

Lapsen pelokkuus, epävarmuus tai liiallinen riippuvuus muista ihmisistä voivat johtua siitä, ettei hän ole saanut tarvitsemaansa ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Lapsi saattaa olla levoton ja ahdistunut yrittäessään etsiä ja säilyttää jotain sellaista, mitä häneltä puuttui ratkaisevassa kehitysvaiheessa.

Et hemmottele vauvaa pilalle antamalla hänelle hänen haluamansa

Vanhempien on siis tärkeää opetella kuuntelemaan lasta ja antaa hänelle se, mitä hän pyytää. Jokainen lapsi on oma yksilönsä, jolla on oma persoonallisuutensa ja rytminsä. Jos siis lapsesi haluaa, että otat hänet syliisi, tee se ilolla. Jos hän haluaa syödä, imetä häntä rakkaudella ja nauti välisestänne intiimistä hetkestä. Jos hän kaipaa läsnäoloasi öisin, älä pelkää nukkua hänen lähellään.

Samoin, jos lapsi kaipaa omaa tilaa ja itsenäisyyttä, anna se hänelle. Jotkut vauvat tykkäävät nukkua yksin ja toiset lapset ovat ikätovereitaan rohkeampia ja innokkaampia tutkimaan maailmaa. Yksikään lapsi ei ole täysin toisen kaltainen, joten lapsen ymmärtäminen ja tunteminen ovat avainasemassa hänen hoitamisessaan ja kasvattamisessaan. Lapsi kyllä kertoo vanhemmilleen tavalla tai toisella, mitä hän tarvitsee ja milloin hän on valmis muutoksiin rutiineissaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Jové, R. (2009). La crianza feliz: cómo cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años. La esfera de los libros.
  • Páez, D., Fernández, I., Campos, M., Zubieta, E., & Casullo, M. (2006). Apego seguro, vínculos parentales, clima familiar e inteligencia emocional: socialización, regulación y bienestar. Ansiedad y estrés12(2-3), 329-341. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/30199990/ie_aestres06.pdf?1353125982=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DApego_seguro_vinculos_parentales_clima_f.pdf&Expires=1597228590&Signature=G1w5RgLygXcpugdMmtQ8MnHCbZPDUlgwLB8U6WUUxbXkYwXxIsdKaIiXReoIBG58kBYTF-rW7HZJx87d31yIzM5O2EE6p8CyuWrJfHmPVBiLNf6m7FqxAplP~2-XE~lbBo4T5FPR6C~5ba8HIX8oGTyjiqTWSBiwra-et6qdtTLbH-nrY4kpB7FwQi7cwr-HaLA50EbkF77wcF2QYc~nxZp9tCQ2GpqkoB2Xcwnfr1GGzgaayGlBSQT-T0~ZTNxnjB~I~fMrcVf~97rsuVSnB~U0HlJNkp8~6l2Xdxx1CHosXV4hff5wDjCle8m0gb4Wsfybf2kWNdVTSf3rHvBvKw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.