Doman-metodi vaihtoehtoisena oppimismenetelmänä - Äitiyden Ihme
 

Doman-metodi vaihtoehtoisena oppimismenetelmänä

Oletko kuullut Doman-metodista? Kyseessä on vaihtoinen oppimismenetelmä, jonka Glenn Doman kehitti 1950-luvulla.
Doman-metodi vaihtoehtoisena oppimismenetelmänä
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Doman-metodi on yhdysvaltalaisen lääkärin Glenn Domanin yli 60 vuotta sitten luoma vaihtoehtoinen oppimismenetelmä, jota monet ammattilaiset soveltavat vielä tänäkin päivänä. Lapsen oppimispotentiaali on suurimmillaan hänen ensimmäisinä elinvuosinaan. Doman-metodin pääajatus on, että kaikki lasten kasvattamiseen liittyvät henkilöt hyödyntäisivät tämän potentiaalin parhaalla mahdollisella tavalla. Domanin mukaan varhainen ärsykkeiden tarjoaminen on tärkeää lapsen älyllisen, fyysisen, sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kannalta.

Doman-metodi

Vuonna 1955 Glenn Doman perusti yhdessä kasvatuspsykologi Carl Delacaton kanssa Institutes for the Achievement of Human Potential -instituutin, jonka tarkoituksena oli hoitaa aivovaurion saaneita lapsia aistien stimulointiin perustuvan menetelmän avulla. Jonkin ajan kuluttua näillä potilailla voitiin huomata suurta edistymistä niin motorisella kuin älylliselläkin tasolla. Niinpä Doman ja Delacato päättivät alkaa soveltaa menetelmän käyttöä myös niillä lapsilla, joilla ei ilmene minkäänlaista aivovauriota. Näin syntyi Doman-metodi.

Doman-metodin pääasiallisin tavoite on hyödyntää lapsen aivojen plastisuutta. Tähän menetelmään kuuluu toistavien, leikillisten, dynaamisten ja motivoivien harjoitusten tekeminen useita kertoja päivässä. Niiden tarkoituksena on edistää hermosolujen välisten yhteyksien luomista. Domanin mukaan tämä vahvistaa lapsen älyllistä ja oppimiseen liittyvää kapasiteettia.

Doman-metodi vaihtoehtoisena oppimismenetelmänä

Ensimmäiset kuusi elinvuotta ovat tärkeää aikaa oppimisen kannalta

Domanin mukaan lapsen aivojen on kuusivuotiaaksi asti helpompi luoda yhteyksiä neuronien eli hermosolujen välille. Doman viittaakin tähän vaiheeseen nerokkuuden syntyvaiheena. Näinä vuosina lapsi kehittyy enemmän ja tehokkaammin verrattuna seuraaviin kehitysvaiheisiin. Siksi Doman-metodi vaihtoehtoisena oppimismenetelmänä painottaa niin paljon varhaislapsuuden aikaisen stimulaation tärkeyttä.

Lisäksi se painottaa ympäristön merkitystä. Vaikka perimän ajatellaan olevan avuksi maksimaalisen potentiaalin nopeassa kehittämisessä, on paljon tärkeämpää, että lapsi saa kasvaa ympäristössä, joka tarjoaa vaihtelevia, täydellisiä ja laadukkaita stimulaatiomahdollisuuksia.

“Jokaisella lapsella on syntymästään lähtien enemmän älykkyyspotentiaalia kuin Leonardo da Vinci koskaan pääsi elämänsä aikana käyttämään.”

– Glenn Doman

Tietämyksen alueet, joita Doman-metodi voi auttaa parantamaan

Doman-metodi voi auttaa parantamaan lapsen seitsemää tietämyksen aluetta, joilla lapsi voi menestyä tai hyödyntää täyden potentiaalinsa:

  • Lukeminen
  • Lirjoittaminen
  • Ensyklopedinen tieto
  • Toinen kieli vieraana kielenä
  • Musiikilliset taidot
  • Matemaattiset taidot
  • Fyysinen kehitys
Doman-metodi vaihtoehtoisena oppimismenetelmänä

Oppiminen tapahtuu jatkuvana altistumisena tietyille ärsykkeille, joita kutsutaan älykkyyden palasiksi, jotka ryhmitellään kategorian mukaan. Nämä ärsykkeet vangitsevat lapsen huomion ja uteliaisuuden, joka prosessoi ja assimiloi saamaansa tietoa minkä tahansa aistiväylänsä kautta. Näitä ovat auditiivinen (kuulo), visuaalinen (näkö), taktiilinen (tunto), olfaktorinen (haju) sekä gustatorinen (maku) väylä.

Doman-metodin saama kritiikki

Doman-metodia käyttävät niin kasvatusalan ammattilaiset kuin lasten vanhemmatkin ympäri maailman – he vannovat tämän vaihtoehtoisen oppimismenetelmän tehokkuuden ja sen tarjoamien tulosten nimeen. Doman-metodi on kuitenkin saanut myös arvostelua osakseen. Joidenkin mukaan tämä menetelmä voi olla haitallinen siinä mielessä, että lapsen oppiessa varhain, hän tulee tylsistymään koulussa, koska on edellä luokkakavereitaan. Lisäksi Doman-metodin sanotaan olevan liian yleistävä, sillä se ehdottaa samankaltaista stimulaatiota kaikille lapsille, oli lapsella sitten aivovamma, autismin kirjon häiriö, Downin syndrooma tai ei mitään näistä.

Tänä päivänä kuitenkin tiedämme sen olevan hyvin tehokas menetelmä, sillä tätä interventiotapaa voidaan yksilöidä ja personoida mahdollisimman paljon kunkin lapsen omien tarpeiden ja ympäristön mukaisesti. Yhdysvaltain lastenlääkärien ammattiliitto American Academy of Pediatrics kritisoi Doman-menetelmää, koska sillä ei ole sen mukaan tukenaan tarpeeksi tieteellisiä todisteita. Liiton mukaan menetelmä perustuu neurokehityksen liian yksinkertaistettuun ja vanhentuneeseen teoriaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Doman, G. y Doman, J. (2002). Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé: la revolución pacífica. Madrid: Edaf.
  • Neurol, D. M. C. (1968). The Doman-Delacato treatment of neurologically handicapped children. Developmental medicine and child neurology, 10. http://www.oocities.org/validationluna/html/statement_doman.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.