5 tärkeää lapsuusajan muistoa - Äitiyden Ihme
 

5 tärkeää lapsuusajan muistoa

5 tärkeää lapsuusajan muistoa
Leticia María Fernández Gutiérrez

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi Leticia María Fernández Gutiérrez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

5 tärkeää lapsuusajan muistoa

Leikki

Me kaikki tiedämme leikin merkityksen lasten kehitykselle. Yhdessä leikkiminen ei kuitenkaan ole pelkkä työkalu lapsen kehityksen tukemisessa, vaan myös mahdollisuus nauttia yhteisestä ajasta ja rentoutua yhdessä.

Se, että lapselle opetetaan pelien pelaamista jo varhaislapsuudessa, auttaa häntä tunnistamaan vanhempien ja lasten erilaiset roolit. Se myös auttaa häntä arvojen oppimisessa, sosiaalisten normien noudattamisessa ja ongelmien ratkaisussa. Ihmisen tallentavat muistoja siitä, mitä ja kenen kanssa he leikkivät lapsuutensa aikana.

5 tärkeää lapsuusajan muistoa

Tunneäly

Lapset oppivat hallitsemaan tunteitaan tarkkailemalla, kuinka vanhemmat hallitsevat omiaan. Vanhempina meidän on autettava lapsia kontrolloimaan tunteita, eikä tukahduttamaan niitä. On tärkeää kohdata omat tunteet sen sijaan, että juoksisi niitä pakoon.

Aikuisina mietimme menneitä aikoja ja muistamme, kuka oli kanssamme, kun olimme surullisia ja kuka auttoi meitä käsittelemään vihaamme. Ja muistamme, kuka oli ylpeä meistä saavuttaessamme tavoitteitamme. Nämä ovat kaikki tunteiden hallintaan liittyviä oppitunteja, jotka opimme muistojemme kautta. Tämä on emotionaalinen side, jonka muodostamme luonnollisesti lastemme kanssa. Se on side, jota meidän on tietoisesti suojeltava ja vaalittava.

Sosiaaliset taidot

Perhe on lapsen ensimmäinen sosiaalinen viitekehys, ja suuntaamme maailmaan niiden sosiaalisten taitojen avulla, joita perheemme on meille kotona opettanut. Oppiminen jatkuu, kun lapsi on vuorovaikutuksessa erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Nämä kokemukset muuttuvat muistoiksi, joilla on tärkeä rooli lapsen sosiaalisessa kehityksessä.

Autonomia

Muistot hetkistä, jolloin meillä oli mahdollisuus tehdä asioita itse, ajatella, päättää ja olla omia itsejämme, seuraavat meitä aikuisuuteen. Meistä kasvaa ihmisiä, joilla on poikkeuksellisia kykyjä saada haluamamme. Nämä muistot saattavat pysyä piilossa, mutta niiden seuraukset ovat pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeitä.

5 tärkeää lapsuusajan muistoa

Rakkaus

Ehkä tärkeimmät ja voimakkaimmat muistot, joita ihmisellä on, kumpuavat siitä rakkaudesta, jota hän tunsi lapsuudessaan. Rakkauden ilmaiseminen ja vastaanottaminen on jotain, jota koemme ennen kaikkea perheemme keskuudessa. Siksi meidän tulisi vanhempina olla tarkkaavaisia ja muistuttaa lapsiamme rakkauden merkityksestä.

Lapsemme muistavat kotona näkemänsä rakkauden osoitukset ja osoittavat puolestaan myöhemmin itse rakkautta tavalla, jota heille on opetettu.

Myös virheet, pelot ja epäonnistumiset kuuluvat lapsuuteen ja elämään. Tämän vuoksi on tärkeää hyödyntää yllä esitettyjä neuvoja, jotta lapsi on valmis kohtaamaan elämän mukanaan tuomat haasteet. Emme pysty kontrolloimaan sitä, mitä lapsemme muistavat, ja ehkä näin onkin parempi. Emme tiedä, mitkä tämän päivän asioista ovat lapsille tärkeitä tulevaisuudessa. Voimme vain tarjota heille erilaisia kokemuksia, jotka auttavat heitä tulevaisuudessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.